Printer Friendly

1952-1960 donemi.

BCA 030.01.102.635.8

Ankara, 5.7.952

Basbakanlik Hususi Kalem Mudurlugune

Atina radyosunun elence programinda Kibris meselesine dair yayinlanan yazi metninin Turkce tercumesi ilisik olarak takdim kilinmaktadir.

Sayin Basbakanimizin yuksek bilgilerine arzina delaletinizi saygilarimla arz ve rica ederim.

Genel Mudur (Dr. Halim Alyot)

BCA 030.01.102.635.8

ATINA RADYOSU: Elence, Saat 21.15, 4.7.952

Atina Baspiskopos Spiridon beraberinde Kibris Baspiskopos Makaris ve Kibris ilhak cemiyeti azalari oldugu halde Venizelos'u ziyaret etmis kendisine hitaben, Kibris adasinin Anavatan'a ilhakina mani olan bu gunku gasibin esareti altindaki idarenin ne kadar zaman devam edecegini sormus ve nufusun yuzde doksaninin Yunanistan'a ilhaki siddetle arzu etmekte oldugunu belirterek bu hakkin verilmesi karsisinda meselenin Birlesmis Milletler Konseyine arzunu istemistir. Spiridon'a gore, bu vaziyet esasen Birlesmis Milletler Anayasasina aykiridir ve Yunan hukumetinin mudahale etmesi lazimdir.

Buna cevaben Venizelos Baspiskopos Spiridon'a Yunan hukumitinin, Kibris'in Yunanistan'a ilhaki icin elinden geleni yapmaya devam edecegini ve icabinda Birlesmis Milletlere muracaat etmesi ihtimalinin henuz mevcut oldugunu belirtmistir.

X X X

Bu gun Atina'da ve butun Yunanistan'da sabah saat 6 dan 9'a kadar devam eden ve Ingiltere'nin Kibris meselesinde takindigi tavri protesto eden bir gosteri yapilmistir. 8 den 9 a kadar kiliselerin canlari matem isareti olarak mutemadiyen calmistir. Bu muddet zarfinda sokakalara kimse cikmamis butun deniz ve kara seferleri tatil edildigi gibi bu zaman icinde hava seferleri de durdurulmustur. Saat ona kadar resmi, gayri resmi daireler okullar, fabrikalar ve butun is yerleri kapanmistir.

Ilhak cemiyeti tarafindan alinan kararin birer sureti Amerika, Ingiltere ve Fransa Elcilerile Maresal Papagos'a verilmistir. Kibris baspiskoposu Amerika Buyukelcisine de muhtira vererek, Kibris'in Yunanistan'a ilhaki icin Amerika'nin tevassutunu talep etmistir.

X X X

Bugun Icisleri Bakani Reudesm Baskanliginda olaganustu olarak toplanan Epek mebuslari toplanti neticesinde bir teblig nesretmislerdir. Tebligat Epek partisinin butun mevcudiyetile Kibris meselesini destekleyecegi, zira bunun milli bir mesele telakki etmekte oldugu ve Kibris'in Anavatan'a ilhaki icin elinden geleni yapmaktan geri kalmayacagi belirtilmektedir.

BCA 030.01.44.263.12

15.9.1952

D.Parti Grup Yuksek Baskanligina

Disisleri Bakanliginca asagidaki sozlu sorularima Meclis kursusunde cevap ve izahat verilmesini dilerim.

1-1952 yilinda Atina ve Pire de Kibris hakkinda bazi numayisler yapilmis, Yunan devlet ve hukumet baskanlarina muracaat edilmis ve Kibris ile Atina ruhani reislerinin bu islere karistiklari duyulmustur;

2-Kibris adasi hakkinda bizim de dusunce ve emellerimiz oldugu ve orada yasayan muhim bir Turk kitlesinin daima emniyet ve refah icinde yasamalarina ehemmiyet verdigimiz ve statuko'nun degismesine taraftar olmadigimiz icabedenlere ne zaman ve ne suretle anlatilmis veya anlatilacaktir?

3-Gerek memleketimizin koministlere ve moskoflarin yapmalari muhtemel tecavuzlere karsi mudafaasinda ve gerek nato mudafaa cephesinin sag kanadini temin hususunda Kibris Adasinin muhim bir askeri mudafaa ussu teskil ettigi asikar oldugundan bu ada da statukonun degismesine sebeb olabilecek her cesit talep, muracaat ve tahriklere goz yummak Atlantik cephesinin mudafaasina zarar verebilir; biz, bu ada da boyle bir mudafaa icin bizlere yardim eden ve edecek olan Amerikan ve Ingiliz savunma kuvvetlerinin askeri tesislerinin arttirilmasina ve bunlarin emniyetle is gormelerine yakindan ilgili oldugumuz cihetle bu hususta Yunanli fesatcilarin ve kominist 5.nci kollarinin kiskirtma hareketlerinin her birine karsi cephe almak ve munasip surette cevap vermek, mesajlar nesretmek diplomatik tesebbusler yapmak vesaire suretleriyle hassasiyetimizi gostermek gibi hareketleri ne zaman yaptik veya yapacagiz?

Esasen bu adanin sahibi olan Turk Devleti, vaktiyle moskoflara karsi memleketimizi mudafaaya yardim icin, bu adayi muvakkaten Ingiliz idaresine emanet etmisti; malin asil sahibi sifatiyle bizim bu ada hakkinda Balkan Harbinin politika oyunlarinin tekrarina meydan vermemek dusunuluyormu ve bu dusuncelerimiz fiili hareket ve tesebbusler ile icabedenlere anlatiliyormu?

4-Yunanli balikcilara sahillerimizde balik avlamak musaedesi icin yapilmis olan muzakerelerin neticesi nedir? Turk-Yunan isbirliginin bir cemilesi olarak yapacagimiz musaedenin kendi balikcilarimizin hukukunu kaybetmeye ve bizim kara sularimizda yunanli balikcilarin tutacaklari baliklari bize satmalarina meydan verilmismidir? Sungercilik ne sekil almistir?

Afyon Milletvekili General Ali Ihsan Sabis

BCA 030.01.123.783.8

KIBRIS TURK KULTUR DERNEGI Ankara, 11/X/1952 12, Ismet Pasa Caddesi, Yenisehir ANKARA

KIBRISIN STATUSU VE KIBRIS TURKLERININ EKALLIYET

HAKLARININ KORUNMASI MEVZUUNDA, LONDRA SEYAHATLARI

MUNASEBETIYLE, BASBAKANIMIZA VE DIS ISLERI BAKANIMIZA TAKDIM EDILEN MUHTIRADIR.

1-Yuksek malumlari oldugu vechile, Kibris uzerindeki Yunan tahrikati devam etmektedir. Birlesik Amerikanin bu meselede simdiye kadar takindigi tavir, bu tahrikati ve dolayisiyla Yunan iddialarini tesvik eder mahiyette tefsir ediliyor.

Bu durum karsisinda, Ingilterenin Yunanistana istikbale muzaf her hangi bir vaitte bulunmasi tehlikesini onlemek uzere, Kibris Adasinin tarihi, cografi, ekonomik, askeri ve stratejik sebeblerle Anadoluya bagli oldugu ve Ingilterenin cekilmesi halinde Turkiyeye iadesi gerektigi hususundaki Turk gorusunun ilgili devletlere ve bu ziyaretiniz esnasinda Britanya Hukumetine acik olarak anlatilmasi yuksek takdirinize arz olunur.

2-Son zamanlarda Kibrisa muhtariyet verileceginden sik sik bahsedilmektedir. Halen adet cogunlugunun mahalli rumlar lehine olmasi, muhtariyetin Kibris Turkleri ve dolayisiyla Turkiye aleyhine netice vermesini intac edecegindenbu ihtimalin bertaraf edilmesi gerekir.

Adaya daha liberal bir statu verilmesi dusunuldugu takdirde, Kibris Turklerinin ekalliyet haklarinin teminat altina alinmasi zaruridir. Hazirlanmakta oldugu soylenen yeni Kibris Anayasasina bu hususu temin edecek esasli hukumler konulmasina delalet buyurulmasi bilhassa rica olunur.

3-Kibris Turkleri simdiye kadar mustemleke idaresinden iyi muamele gormemisler ve azinlik haklarindan layiki vechile istifade ettirilmemislerdir. Bugun, Kibris Turk halki mahalli rum unsurla birlikte esit muameleye dahi tabi tutulmamaktadir. Turklerin bu farkli muameleden sikayetleri ve Turk cemaatinin sosyal ve kulturel muesseselerinin inkisafi hususundaki dilekleri Turk Isleri Komisyonu'nun raporunda tespit edilmistir. Bu rapordaki hakli dileklerin yerine getirilerek,

a-Turk Evkaf mallarinin halk tarafindan muntehap bir komisyon marifetiyle idaresi ve Evkaf gelirlerinin Vakiflar ahkamina gore Turk Cemaati nef'ine kullanilmasi,

b-Turk Okullarinin daha liberal bir rejime tabi tutulmasi, ve ayrica

c-Mahalli idareye, mes'ul makamlara getirilmek suretiyle, Turklerin daha genis olcude istirat ettirilmesi,

Adada Turk varliginin bekasi icin zaruridir. Bu hususlarin, mumkun goruldugu takdirde, dost Ingiliz Hukumetinin dikkatine sunulmasi yuksek takdirlerinize derin saygilarimizla arz olunur.

Turkiye Milli Genclik Tesekkulleri Adina

Kibris Turk Kultur Dernegi Baskan V.

Turkiye Milli Talebe Federasyonu Genel Baskani

Mehmet Ali Pamir

Ali Ihsan Celikkan

Kibris Turk Kurumlari Federasyonu Baskani Ahmet Faiz Kaymak

BCA 030.10.138.989.11

Iktisat ve Ticaret Vekaletine

22/2/1954 tarih ve 6/574/406 sayili tezkereye ektir.

Yapi ve Kredi Bankasi tarafindan Kibris'ta acilmasi mutasavver sube hakkinda Maliye Vekaletinden alinan 22/3/1954 tarih ve 5263-10/9239 sayili tezkere ile ekinin suretlerinin bagli olarak sunuldugunu saygilarimla arzederim.

Basvekil Namina Mustesar

A. Salih Korur

BCA 030.10.138.989.11

22 Mart 1954

Ozu: Yapi ve Kredi Bankasinin Kibris'ta sube acmaktan sarfinazar ettigi h.

Basvekalet Yuksek Makamina

15 Subat 1954 tarih ve 5263-10/5551 sayili yaziya ektir.

Yapi ve Kredi Bankasi Genel Mudurlugu tarafindan Disisleri Vekaletine gonderilen 2/2/1954 tarih ve 9/1107 sayili yazinin bir ornegi leffen takdim kilinmistir.

Tetkikinden de musteban buyurulacagi uzere isbu yazida; Yapi ve Kredi Bankasi tarafindan Kibris'ta acilmasi istenilen sube hususunda Kibris mahalli makamlarinca 1953 yili sonuna kadar gereken musaadenin verilmemesi tamamen iktisadi mahiyette olan bu tesebbusun bu derece muskilata maruz birakilmasi, Bankalarinin orada selametle calismasina imkan vermiyecegi kanaatini telkin etmis bulundugu cihetle bu tesebbusten sarfinazar edildigi is'ar kilinmaktadir.

Keyfiyet yuksek ittilalarina saygi ile arz olunur.

MALIYE VEKILI Y.

BCA 030.10.138.989.11

2/2/1954 9/1107

T.C. Disisleri Vekaleti Yuksek Makamina Ankara

Kibris'ta acilacak Sube hakkinda:

1952 senesi basinda Kibris'ta bir sube acmak hususundaki tasavvurlarimiz Hukumetimizin genis olcude muzaheret ve tasviplerine mazhar olunca bir taraftan Banka icin yer teminine, diger taraftan Sube'nin acilmasi icin Kibris Hukumetinden musaade istihsaline tesebbus ettik. Bu calismalara muvazi olarak bu Sube'ye tahsis edilecek sermaye ile luzumlu elemanlarin hazirliklarini da yapmaga basladik.

Kibris hukumetinden Sube'nin acilmasi icin bekledigimiz musaade 22/8/1952 tarihinde menfi bir sekilde tecelli edince vaziyeti derhal Hukumetimize arzettik. Ve Sube icin tedarik ettigimiz bina ile sermaye ve hazirladigimiz kadroyu yeni bir karara intizaren muhafaza ettik.

Sarfettigimiz butun gayretlere ragmen kararin istihsali devamli olarak gecikmistir. Bu husus da sifahen ve yazi ile Hukumetimize arzedilmistir.

Her yila ait muamelat hakkinda hissedarlara izahat vermek mecburiyetinde bulunan Bankamiz Idare Meclisi bir turlu neticelenemiyen ve Bankamizin maddi ve manevi bir cok angajmanlar altinda bulunduran bu tesebbus icin 1953 senesi sonunu son intizar muhleti olarak kabul etmege mecbur kalmistir. Bu muhlet icinde de musbet bir karar cikmayinca Kibris'da bir sube acmaktan sarfinazar etmege ve bu Sube icin ayirdigimiz sermayeyi diger islerimize tahsis ve hazirladigimiz kadroyu memleket icinde actigimiz Subelere dagitmaga mecbur kaldigimiz gibi Kibris'ta tuttugumuz binanin da devredilmesi hususunda Kibristaki vekilimize talimat verdik.

26/1/1954 tarihli II. Daire U.Mudurlugu Sube II, 70459/18 sayili emirleriniz uzerine mevzu Bankamizca tekrar ehemmiyetle tetkik edilmistir.

Tamamen Iktisadi mahiyet tasiyan boyle bir tesebbusumuzun Kibris Hukumeti tarafindan bu kadar geciktirilmesi ve derecede muskilata maruz birakilmasi, bize, orada, selametle calismanin mumkun olamiyacagi kanaatini telkin etmistir. Kaldiki genis olcude maddi ve manevi fedakarliklar yaparak temin ettigimiz hazirliklari da dagitmis bulunuyoruz.

Milli Bankalarimizdan herhangi birini Kibris'ta Sube acmagi kabul etmesi halinde, Lefkosa'da tuttugumuz bina henuz devredilmemis bulunuyorsa, devre amade oldugumuzu arzeder, aldigimiz bu karardan dolayi Yuksek Vekaletlerinin Bankamizi mazur gormelerini derin saygilarimizla rica ederiz.

Yapi ve Kredi Bankasi A.S. Genel Mudurlugu

Imza Imza

aslinin aynidir. 2/3/1954

BCA 030.10.138.989.11

Ekonomi ve Ticaret Vekaletine

23/11/1953 tarih ve 3/17307-4491 sayili tezkereye ektir.

Yapi ve Kredi Bankasi tarafindan Kibris'ta acilmasi mutasavver sube hakkinda Maliye Vekaletinden alinan 15/2/1954 tarih ve 5263-10/5551 sayili cevapla ekinin birer suretinin bagli olarak sunuldugunu saygilarimla arzederim.

Basvekil Namina Mustesar

A. Salih Korur

BCA 030.10.138.989.11

15 Subat 1954

Ozu: Yapi ve Kredi Bankasi tarafindan Kibris'ta acilmasi mutasavver sube hakkinda:

Basvekalet Yuksek Makamina

13 Ocak 1954 tarih ve 5263-10/986 sayili yaziya ektir:

Yapi ve Kredi Bankasi tarafindan Kibris'ta acilmasi mutasavver sube hakkinda Disisleri Vekaletinden bu defa alinan 26 Ocak 1954 tarih ve 70468/123 sayili yazinin bir ornegi leffen takdim kilinmistir.

Tetkikinden de musteban buyrulacagi uzere isbu yazida; Yapi ve Kredi Bankasinca Kibris'ta acilmasi istenilen sube hususunda mahalli makamlarin gerekli musaadeyi vermeleri icin Ingiltere Sefareti nezdinde muteaddit tesebbuslerin yapilmis oldugu, Aralik ayi basinda Ankarayi ziyaret eden Kibris Umumi Valisi ile yapilan hususi gorusmelerde bilhassa bu meseleye temas olundugu belirtildikten sonra 21 Ocak 1954 tarihinde Vekaletlerine gelen Ingiltere Sefaretinden bir memurun mezkur Bankanin acentasi vasitasile yapacagi yeni bir muracaata Kibris Hukumetinin muspet cevap verecegini bildirmis oldugu zikredilmektedir.

Keyfiyet yuksek ittilalarina saygi ile arzolunur.

MALIYE VEKILI

BCA 030.10.138.989.11

Disisleri Vekaletinin 26 Ocak 1954 tarih ve 70468/123 sayili yazisi suretidir.

Oz: Yapi Kredi Bankasinin Kibris'da acmak istedigi sube hakkinda:

Maliye Vekaletine

13 Ocak 1954 tarih ve 987 sayili yazilari karsiligidir:

Yapi Kredi Bankasinca Kibris'ta acilmasi istenilen sube hususunda mahalli makamlarin gerekli musaadeyi vermeleri icin Ingiltere Sefareti nezdinde muteaddit tesebbusler yapilmis ve kendilerinden bu isin muspet bir sekilde halli icin Kibris Hukumeti nezdinde tavassutta bulunacaklarina dair vaat alinmisti. Son defa Aralik ayi basinda Ankara'yi ziyaret eden Kibris Umumi Valisi ile yapilan hususi gorusmelerde bilhassa bu meseleye temas edilerek bunun memnuniyetbahis bir sekilde intacina verdigimiz ehemliyetin tebaruz ettirilmesi uzerine mumaileyh bu isi yeni bastan tetkik edecegini vaadetmisti.

21 Ocak 1954 tarihinde Vekaletime gelen Ingiltere Sefaretinden bir memur, Yapi Kredi Bankasinin, Acentasi vasitasiyle yapacagi yeni bir muracaatta Kibris Hukumetinin muspet cevap verecegini bildirmistir.

Keyfiyetin bu yolda adi gecen Bankaya da bildirilmis oldugunu saygilarimla arzederim.

Disisleri Vekili Y.

Aslinin aynidir.

BCA 030.10.138.989.11

13 Ocak 1954 Ozu: Yapi ve Kredi Bankasi tarafindan Kibrista acilmasi istenilen sube H:

Basvekalet Yuksek Makamina

Yazi Isleri ve Sicil Mudurlugu ifadesile alinan 23/11/1953 tarih ve 4491/3-17307 sayili yazilari cevabidir:

Yapi ve Kredi Bankasi tarafindan Kibris'ta acilmasi istenilen sube icin mahalli makamlarca gerekli mezuniyetin verilmemesi uzerine keyfiyet 21 Ekim 1952 tarih ve 5263-7/35189 sayili tezkeremizle Disisleri Vekaletine arzedilmis ve 16/6/1953 tarih ve 5263-10/19630 sayili yazi ile de bu hususta bir tesebbuste bulunulup bulunulmadigi sorulmustu.

Musarunileyh Vekalet tarafindan bugune kadar muspet veya menfi bir is'arda bulunulmamis oldugundan keyfiyet bir ornegi ilisikte takdim kilinan yazimizla tekiden sorulmus bulunmaktadir.

Saygi ile arzolunur.

MALIYE VEKILI Y.

BCA 030.10.138.989.11

Yapi ve Kredi Bankasi tarafindan Kibrista acilmasi istenilen sube H:

Disisleri Vekaletine

16 Haziran 1953 tarih ve 5263-10/19630 sayili yaziya ektir:

Yapi ve Kredi Bankasinca Kibris'ta acilmasi istenilen sube icin mahalli makamlarin gerekli mezuniyeti vermedikleri yuksek malumlaridir.

Bu hususta Kibris Makamlari nezdinde bir tesebbuste bulunulup bulunulmadiginin is'arina musaadeleri saygi ile arzolunur.

MALIYE VEKILI

BCA 030.10.138.989.11

Disisleri Vekaletine Ekonomi ve Ticaret Vekaletine Maliye Vekaletine

Lefkose den Tuccar ve Dogan Sigorta A.S. Kibris Acentesi Seyfi Akdeniz tarafindan Yuksek Cumhurreisligine cekilip Basvekalete tevdi olunan ve Turkiye'de mevcut Milli Bankalardan Kibrista'da birer subesinin actirilmasi dilegini havi bulunan 28/9/953 tarihli telgraf orneginin bagli olarak sunuldugunu saygilarimla arzederim.

Disisleri, Ekonomi ve Ticaret ve Maliye Vekaletine yazilmistir.

Basvekil Namina Mustesar Ahmet Salih Korur

21.11.953

BCA 030.10.138.989.11

TELGRAF

AZIZ CUMHUR BASKANIMIZ SAYIN CELAL BAYAR. ANKARA ANKARA, 28/9/1953

TURK IKTISADI KALKINMASININ BUYUK ORGANIZATORU VE MILLI BANKACILIGIMIZIN KURUCUSU OLAN ZATI DEVLETLERINDEN KIBRIS TURKLERINI DE IKTISADI KALKINMA VE BAGIMSIZLIGA KAVUSTURACAK OLAN MILLI BANKALARIMIZIN SUBELERININ KIBRISTA BIRAN EVVEL ACILMASI ICIN IRSADKAR EMIR VE DIREKTIFLERINIZIN VAZIFELILERE TEBLIGINE MUSAADE BUYRULMASINI ISTIRHAM EDER VE ELLERINIZDEN SAYGILARIMLA OPERIM = SEYFI AKDENIZ. TUCCAR DOGAN SIGORTA A.S. KIBRIS ACENTESI LEFKOSE

BCA 030.01.131.847.2

TELGRAF

SAYIN MUZAFFER ERSU BASVEKALET HUSUSI KALEM MUDURU . FLORYA ISTANBUL, 25/8/54

TALEBE VE GENCLIK TESKILATI VE GAZETECILER TARAFINDAN KURULAN KIBRIS KOMITESI EN MUNASIP HAREKET TARZI HAKKINDA DANISMAK UZERE YEDI AZASININ VEYA BIR KISMININ BASVEKILIMIZ TARAFINDAN PERSEMBE VEYA CUMA GUNU BES ON DAKIKA ICIN KABUL EDILMESINI RICA EDIYOR KIBRISA DAIR ALAKANIN VE HASSASIYETIN DERINLIGINI VE UMUMILIGINI GORUNCE YANLIS GELISMELERI ONLEMEK ICIN BENDE KOMITEYE GIRDIM BASVEKILLE TEMAS COK HAYIRLI VE LUZUMLU OLDUGUNA INANIYORUM EMIRLERINI BEKLIYORUM SAYGILAR = AHMED EMIN YALMAN +=+=+=+

BCA 030.01.129.839.2

BIRINCI SERVIS SAAT 16,30 BULTEN [okunamadi] TARIH: 14-Mayis-1955

KIBRISTAKI AMERIKAN BASKONSOLOSUNUN [okunamadi]'YE DEMECI:

BUGUNKU TURKIYE [okunamadi] HUKUMETININ ILERI GORUSU SAYESINDE DUNYA MILLETLERI SAFINDA COK SEREFLI BIR MEVKI ISGAL ETMEKTEDIR.

"BEN. ADNAN MENDERES'I 1955 YILININ SULH MUKAFATINA LAYIK BIR DEVLET ADAMI OLARAK SELAMLAMAK ISTERIM." AJANS TURK

(HUSUSI MUHABIRIMIZ HIKMET AFIF MAPOLAR'DAN)

Lefkose 14 (AJANS TURK)-Son zamanlarda Kibristaki Amerikan siyasi cevreleri, Turkiye'nin Orta Sark'taki muhim rolunden bahsetmekte ve Kibris ihtilafi yuzunden, Amerikanin Orta Sark'taki istikararintehlikeye dusmesine firsat vermiyecegini belirtmektedirler.

Amerikanin Kibristaki baskonsolosu,Orta Sark ve Turkiye mevzuunda Ajans Turk'un Kibris muhabirine asagidaki demecte bulunmustur:

"Dunya sulhunun kurulmasi icin, Amerikanin yapmakta oldugu mucadeleyi bir ornek olarak ele almis bulunan bugunku Turkiye ve onun devlet adamlari, Amerikan millesini hayretler icinde birakmaktadirlar. Turkiye, Orta Sark'in ileri goren en buyuk bir lideri'dir. Sulhun ve dunya istikrarinin temini icin, Turkiyenin giristigi faaliyet, Turk politikasinin samimiyetine acik bir sekilde gostermektedir."

Baskonsolos sozlerine devamla Ajans Turk muhabirine demistirki:

"1954-55 yillarinin sulhcu onderi olan Turkiye Basvekili Ekselan Adnan Menderes'in dunyanin husuru icin giristigi her mucadeleden zaferle cikisi, O'nu dunya capinda buyuk bir devlet adami, buyuk bir diplomat ve buyuk sulh asigi olarak dunyaya tanitmistir. Ben, O'nu 1955 yilinin sulh mukafatina layik bir devlet adami olarak selamlamak isterim.

Bugun, sulhu; dunyanin huzur ve insanliginin sukununu dusundugumuz zaman aklima ilk gelen sahsiyet Adnan Menderes'tir. Onun Hukumetine politikasina butun dunya milletleri guvenmektedirler. Bugunku Turkiye, Menderes Hukumetinin ileriyi gorusu sayesinde, dunya milletleri safinda cok serefli bir mevki isgal etmektedir."

PARIS MUHABIRLERI TARAFINDAN VERILEN BIR HABERE GORE:

AMERIKAN HARICIYE VEKILI JOHN FOSTER DULLES, YUNAN HARICIYE VEKILI STEPAN STEFANNOPULOS'A "KIBRIS MESELESININ KAPANMIS OLDUGUNU" SOYLEDI.

AJANS TURK

Lefkose 14 (AJANS TURK)-NATO Konseyi toplantilarinda Yunanistan'i temsil etmis olan Yunanistan Hariciye Vekili Stepan Stefannopulos'un, Amerika Hariciye Vekili John Foster Dulles ile Kibris mevzuunda muzakerelerde bulunduguna dair, burada intisar etmekte olan Rum gazetelerinin Paris muhabirleri tarafindan haber verilmektedir.

Yunanistan Hariciye Vekili, Amerika Hariciye Vekiline, Yunanistan Hukumetinin Kibris meselesini Birlesmis Milletlere yeniden goturecegini bildirmis ve bu mevzuda Amerikanin Yunanistan'a yardimda bulunmasinin Vekilden rica etmistir.

Amerika Hariciye Vekili Dulles, Stefannopulos'u fikrinden vazgecirmek icin cok calismis; fakat, Yunan Hariciye Vekili, Kibris meselesinin artik bir millet davasi haline geldigini ileri surerek, Yunanistan Hukumetinin aldigi karardan donmuyecegini beyan etmistir. Dulles ise, Amerikanin bugunku sartlar altinda, Kibris mevzuundaki Yunan gorusunu Birlesmis Milletlerde desteklemiyecegini aciktan aciga tebaruz ettirmistir.

Amerika Hariciye Vekiline gore, Kibris meselesile Turkiye Hukumeti birinci planda alakadar olmaktadir. Turkiyenin Orta sark mudafaasinda, uzerine aldigi agir mes'uliyetler inkar edilemez. Bu vaziyette Turkiyenin gorusu hilafina Amerikanin harekette bulunmasi, Orta Sark'taki sulh, istikrar ve emniyet icin tehlikeler yaratabilir. Bu dusunce ile Amerika hicbir zaman, Kibris mevzuunda Yunan talebini desteklemiyecektir.

Amerikanin bu kat'ive sert cevabi buradaki Rum siyasi cevrelerinde hayal kirikligi yaratmistir.

Isminin aciklanmasini istemeyen muhim bir Amerikan sahsiyeti Kibris mevzuundaki gorusunu su sekilde aciklamistir:

"Kibris, Orta Sark'in bir kilit noktasini teskil etmektedir. bu bakimdan, Ada'nin Yunanistana verilmesi gayri kabildir. Cunku ada'daki Rum cogunlugunu yerli kominustler teskil etmektedir. Kibris, Yunanistana ilhak edilirse, Komunizm Ada'da daha genis bir sekilde yerlesecek ve o zaman, Orta Sark'in sulh politikasi tehlikeye dusecektir.

BCA 030.01.36.221.1 *

Sayin: Basbakanimiz

Gunlerden beri gazetelerde takip ettigimiz Halledilemiyen Kibris davasi turk gencligini galyana getirmis ve Kahramanlik yaratan Atalarimizi hatirlatmistir.

Duydugumuz saialara gore gonullu kabul edilecekmis. Gerci halen Geyve ceza evinde mahkum bulunmakta isekde bizce simdiki durumda bunun ehemmiyeti bulunmadigi, O dava bundan daha ehemmiyetli bulundugu ve bilahare bakiye kalan hukumlerimiz infaz ettirilmek uzere gonullu listesine bizleride kabul etmeleri ve bu mutlu gune bizleride kavusturmalari icin gerekenin ifasini olmadigi takdirde musbet veya menfi Cevap verilmesini Saygilarimizla arz eder, Hurmetle ellerinizden operiz.

Listede mevcut sahislar namina Yusuf Kamis

Gonullu listesidir.

Yusuf Kamis Osman Sen Ahmet Titiz Remzi Toklu Rasit Rencber Kemal Filiz Ismail Bilgili Sedat Albatur Irfan Oztabak Kemal Ozkan Sevket Kurt Ibrahim Yildiz Ilhan Erdogan Ali Osman Aktas Ali Emir Ahmet Celik Mehmet Goktepe Mehmet Karabulut Mehmet Ozkaya Recep Aygun Ismail Gunes Mustafa Ay Mustafa Demir Ahmet Ozdemir Sabri Inal Mehmet Emin Turk Mustafa Ozcan Ahmet Demir

BCA 030.01.36.221.1

8/8 1955

Sayin

Basvekilimiz Adnan Menderes

Dost devlet diye bagrimiza bastigimiz kustah Yunanistan Hukumetinin son Gunler icinde yapmis oldugu dusuk hareketleri biz Turk genclerine atalarimizin serefli 30 Agustos zaferini hatirlatmaktadir.

Sevgili Basvekilimiz, kustah Yunanlilar Atamizin manevi sahsina yapmis olduklari hakarettenve Kibrisli Kardeslerimize karsi yapmis olduklari igrenc hakaretlerden dolayi biz Turk Gencleri ikinci bir (30) Agustos zaferini yaratmak istiyoruz. Sevgilerimizle)

Turk Demokrasi Gencleri ERZIN

BCA 030.01.36.221.1

TELGRAF

SAYIN ADNAN MENDERES BASVEKIL ANKARA =

LONDON 2/9/55

VERDIGINIZ DIREKTIFLERIN ISIGI ALTINDA TURK DELEGASYONUNUN LONDRA KONFERANSINDA GUTTUGU AZIMKAR POLITIKAYI BUYUK BIR HAYRANLIKLA TAKIP EDIYORUZ STOP SAYENIZDE KIBRIS IKINCI BIR HATAY OLACAKTIR STOP KIBRIS TURKLERI SIZE EBEDIYEN MINNETTARDIR = LONDRADAKI KIBRIS TURK HEYETI BASKANI DR KUCUK

KL KIBRIS IKINCI BIR HATAY OLACAKTIR INSALLAHHHHHH=+

BCA 030.01.36.221.1

TELGRAF

=ELT SAYIN BASVEKIL ADNAN MENDERES ANKARA= SAMSUN 2/9/55

TURKIYENIN COK AKILDANE BAS VEKILI OLARAK SON ZAMANDA VERMIS OLDUGUNUZ KIBRIS HAKKINDAKI NUTKUNUZ DUNYAYI DONDURMUSTUR VE AYNI ZAMANDA INTIHAP ETMIS OLDUGUNUZ TURK HEYETI BASKANI FATIN RUSTU ZORLU HIC CEKENMEYEREK TURK HALKI HESABINA 1/9/955 GUNU LONDURA KONFERANSINDAKI KONUSMASINDAN ANLASILMISTIR YUKSEK GORUSUNUZE CANDAN TESEKKUR EDER HURMETLERIMLE HER ZAMAN EMRINIZE AMADEYIM = SAMSUN ANKARA OTELI MUSTECIRI HASAN KUNDAKCI

BCA 030.01.36.221.1

TELGRAF

SAYIN ADNAN MENDERES BASVEKIL ANKARA

NICOSIA 2/9/55

KIBRIS HAKKINDAKI VAKUR SIYASETINIZ VE TARIHI BEYANATINIZ MAKUS TALIHIMIZIDEGISGIRMIS VE YARINIMIZ ICIN EN BUYUK UMIT VE TESELLI KAYNAGI OLMUSTUR BIN VE YUZ NUFUSLU TURK GONYLI KALBTEN BAGLILIGINI ARZEDER SAYGIYLA ELLERINIZDEN OPER = GONYELI HALKI

BCA 030.01.36.221.1

TELGRAF

ACELE SAYIN BASBAKANIMIZ ADNAN MENDERS ANKARA ADAPAZARI 2/9/55

ZIRAI DONATIM SPOR GENCLIK KULUBUNUN YAPILAN SENELIK KONGRESINDE KIBRIS DAVAMIZDA 500 UYEMIZ ILE EMRINIZE AMADE OLDUGUMUZU ARZ EDERIZ SAYGILARIMIZLA = DONATIM SPOR KONGRE BASKANLIGI

BCA 030.01.36.221.1

TELGRAF

SAYIN BAY ADNAN MENDERES BAS VEKIL ANK

HAVZA 2/9/55

ON PLANDA ELE ALDIGINIZ KIBRIS DAVASINDA BIZLERINDE MAHSUN EDILMIYEREK FILEN [?] GONULLU ASKER OLARAK DUSMANLA SAVASA EMIR VE MUSAADELERINIZI CANDAN ARZI NIYAZ EYLERIM = HAVZA IBRANIN [?] HADER [?] AL +

BCA 030.01.36.221.1

TELGRAF

ELT ADNAN MENDERES BAS VEKIL

ISPARTA 3/9/55

MUKADDES VATANIMIZIN EZELI VE EBEDI PARCASI OLUP BAGRINDA BINLERCE TURKU BARINDIRAN KIBRISIMIZA DILUZATAN ZALIMLERE VERDIGINIZ BEYANATINIZA TESEKKURLERIMIZLE BEYANATINIZDA TAYINETTIGINIZ ISTIKAMETE VASIL OLMAK ICIN VARLIGIMIZI VERMEYE DAIME HAZIROLDUGUMUZU SAYGILA SEVILERIMIZLE BILDIRIRIZ = = = MERKEZ CEZAEVI MAHKUMLARI NAMINAHUSEYIN ONER

BCA 030.01.36.221.1

TELGRAF

Sayin Adnan Menderes Basvekil Florya Sehri

Galata 3/9/55

Anadolumuzun bir devami olan Kibris davasi hakkindaki beyanatlariniz Istanbul liman ve doklari gemi sanayii iscileri sendikasi camiasini son derece sevindirmistir bugun aktedilen Kongre sizleri hararetle Tebrik eder saygilarini arz eder Liman ve doklari gemi sanayii iscileri sendikasi Tophane subesi Kongre Bsk Kadri Bum

BCA 030.01.36.221.1

Biz Turkuz, Zeytinlik Mahallesinde Oturuyoruz. Ismimiz Hasan Soyadimiz Ozdortlu, Sayin Baskanim. Adnan Menderes sizin sayenizde emret, burada kibrisi biz aliriz. Nekadar bu mahallede sarhos varsa evellallah emret biz bu kibrisi alacagiz, evelallah.

Celal Bayar, Adnan Menderes Emret sizin sayenizde biz bu memleketi alacagiz evvelallah.

Adres :

II68 sokak NO. 23 Zeytinlik Mahallesi Izmir Hasan Ozdortlu

BCA 030.01.36.221.1

TELGRAF

ELT-SAYIN ADNAN MENDERES BASVEKIL ANKARA KARAKOSE, 4.9.55

YETMIS YASIMI GECKINIM .BUNA RAGMEN YURDUMUZUN KALBI OLAN YESIL KIBRISA GOZ DIKEN SOYSUZ YUNAN PALIKARYALARININ HAKKINDAN GELECEK KADAR DINCIM.KENDI YASIMDA OLAN ALTMIS IHTIYAR ILE BIRLIKTE EMRINIZDE OLUME HAZIRIZ.DERIN SAYGILARIMIZLA= FETULLAH SOLMAZ.

BCA 030.01.36.221.1

Bursa-4.9.955

Sayin Adnan Menderes'e saygilarla;

Su anda, mustarip bulundugumuz hastaliktan mutevellit tedavimiz cihetiyle; Bursa memleket hastanesi, Ahmet Vefik pasa pavyonunda; Kibris'imizi heran hatirliyarak heyacanlar icinde yatmaktayiz. Kibris'imiz hakkindaki Konferansin seyrinden memnunuz. Bu bakimdan sayin Fatin Rustu Zorlu'ya tesekkuru borc biliriz.

Yunan tezine hicbir surette Kiymet vermiyoruz. Yesil Ada hakkindaki Yunan iddialarini curuk olarak goruyoruz.

Kibris'ta statukonun aynen muhafazasi istegi, sulhculuk hususiyetlerimizdendir.

"Kibris Turktur" hissiyatimizin ifadesidir. Milli siarimizi baltaliyanlar bilsinlerki Yesil Ada icin olmege azimliyiz. Kibris Rum Cemaati bas piskoposu Makarios'un Karsisina, bu hal devam ettikce, buyuklerimizin musadeleriyle, bedenen cikmak onune gecilmez

arzumuzdur.

Arzumuz: "Kibris Turktur, Turk Kalacaktir"

Sayin buyugumuz; salah buldugumuz takdirde; "Kibris Turktur" demiyenlerin Karsisina; icabi halde ilk defa gonderilmemizi; yuksek, asil ve necip vicdaninizdan; siddetli onune gecilmez arzumuz olarak nezih hislerimizle rica ederiz.

Hurmetler....

Bursa. Ahmet Vefik pasa pavyonu hastalarina tercuman olarak Trabzonlu-Faik oglu Sabahattin Yurdakul

BCA 030.01.36.221.1

5-9-955

Sayin

Basvekilimiz Adnan Menderes;

Kibris hakkinda, birkac gun evvel ezeli dusmanimiz olan mel'un Yunanlilara karsi, soylemis oldugunuz sozler gogsumu kabartti. Yasim 62. Calin Isabey kasabasindanim. Baba adi. Hasan. Anne adi Eminedir.

Balkan savasina istirak ettim. Birinci Cihan muharebesinde 57.ci firkada idim. Uzerime dusen vatani vazifeyi burada ifa ettim. Cok sukur ulu Tanriya. Gelelim istiklal savasina; Yunan izmire cikti. kazamizda bulunan Necip bey (Kuvayi Milliye reisi) derhal cagirdi. Bizi Aydin koskune sevketti. Omurlulu Rifat beyin havuzlu yemis bahcesinde bulunduk. Burada Yunanlilara karsi ilk cephemizi teskil ediyorduk. Yunan burada Bizi tanidi.

Epey Yunanlilarla carpistiktan sonra 1.ci firka 5.ci Alaya donunce bomba mufreze cavuslugunu ifa ettim. Elimizdeki yok denilecek kadar az silahimizla dusmani tepeliye tepeliye ileri puskurttuk. Ve kahpe Yunanin yaptigi harbin derhal hilesini ogrendik. Daima cephelerimiz muvaffakiyetle neticelendi. Inonu'nde muzafferiyeti aldiktan sonra emirle geriye cekildik. Polatli ve Sakarya meydan muharebesinde geceli gunduzlu 21 gun keskin Turk sungusunu kana boyuyarak Yunani kirkiz dagina kadar surduk.

Ataturk maiyetiyle birlikte Sivrihisar Candir koprusunde Bizi teftis etti. Ilk sozu su oldu. Merhaba Askerler dedi!. Karsinizda cevizlikirkizdaglarinda Yunan cephesi kurulmus; Onlar orada iken caniniz memlekete gitmek istermis. Bu mel-un Yunani Akdenize dokmedikce; Akdenizde sungulerinizi yikamadikca; Istanbuldaki fesat ocagi olan patrikhaneyi yikmadikca; memleketinize gitmek yok. Koca taarruzda kahbe Yunanin ardina duserek keklik avlar gibi avladik. Kutahya porsuk cayinda kendi istikametini kaybetmis 11.ci serseri Yunan firkasini imha ettik. Sonra Bozoyuk, Karakoy, Pazarcik, Inegol (Bursa), kazanci bayirinda 8 Eylul gecesi dusmanin dimdar kuvvetiyle carpisirken saat 20 de yaralandim. Eskisehire kaldirdilar. Orada tedavi edildikten sonra kit'ami Gebze'nin Darca nahiyesinde buldum.

Gun gecti Lozana giden heyet Baskani Ismet Inonuyu ugurladik. Ankaraya tekrar Lozandan donusunde heyet Baskani Inonu merhaba Askerler! dedi. Bizde sagol pasam dedik. Nasil sunguleri keskindiriyor musunuz diye ilave etti. Turk ordusunun sivri uclu sunguleri sayesinde Lozanda sozumuze devam edecegiz Askerler diye tekrar ilave etti. Oradan terhis olduk. ve memleketimize geldik.

Sozum sozdur; Yunanlilarin harp hilesini ogrendik. Kibrisa gitmeye hazirim.

Turk buyuklerinin, vazife goren buyuklerin ellerinden kucuklerin gozlerinden operim. Halep ordaysa arsin kibrisda.

Omuzlarinizda Turk milletinin buyuk vazifesi vardir. Sizi taciz ediyorum, kusurumun affini rica ederim.

Yazan. Cal'in Isabey koyunden Ismail Cavus Semerci Adres: Ismail Semerci Lise kapici ve telefoncusu Denizli Bu mektubu orta birdeki oglum Huseyine yazdirdim.

030.01.36.221.1

Pek sayin bas vekilimiz Adnan Menderes :

Yuksek sahsiniza sundugum (Kibris destani) Istanbulda ragbet gormektedir.

yalniz ,Buyuk Boy daha fazla sahifali ve dort renkli cekici bir resimle yayinlansa Turkiyemizin dort bir kosesinde umitlerim fevkinde satis rekoru kira bilir.

Sayin Bas vekil:

Yeni yazmis oldugum destani basa bilmem icin yuksek sahsinizdan bir sene(vade)ile Izmit kagad fabrikasindan lutuf ettiginiz kagadlari alabilmem icin emirlerinizi esirgememenizi bil hassa arzederim.

NOT : Sayin bas vekilim teminatim su; Halk sairi "ne malim ne mulkum sadece ulkum Halil Alinmaz daim hur yasarim turk oglu turkum"

ADRES 5.9.955 Necati bey caddesi NO: 302 Istanbul-Tophane

[ILLUSTRATION OMITTED]

(Kiymetli Okuyucularima) (KIBRIS DESTANI)

Pek Sayin Basbakanimiz Adnan Menderesin kiymetli beyanatlarindan faydalanilarak hazirlanmistir.

Bu vesileyle kendilerine tesekkuru bir borc bilirken bu naciz siirlerimi kendilerine ithaf ediyorum.

1-

Verdigin nutukla costurdun bizi Pek Sayin Basbakan Adnan Menderes Bir destan yazmaga kosturdun bizi Cok yasa Basbakan Menderes

2-

Gecmisdin yanimdan, gordum yakindan O nurlu bakisin cikmaz aklimdan Bir dilegim varki: Yuce katindan Lutfedin imzali resim efendim

Halk sairi Halil Alinmaz Necatibey Cad. No. 302 Istanbul-Tophane

BCA 030.01.36.221.1

TELGRAF

SAYIN ADNAN MENDERES BAS VEKIL ANKARA

ISLAHIYE, 6/9/1955

=ANA VATANIN AYRILMAZ BIR PARCASI OLAN KIBRISTA PLIKARYALARIN TERBIYESINI VERMEK ICIN BESYUZ ARKADAS DERHAL HARAKET ETMEK ISTIYORUZ BU HUSUSTA EMIR VE MUSADELERINI DILERIZ = = ADRES PINARBASI MAH DEN MEHMET KAFADAN MILLI MUCADELE MUCAHITLERINDEN

BCA 030.01.36.221.1

TELGRAF

ACELE SAYIN ADNAN MENDERES BAS VEKIL ANKARA

AKHISAR, 5/9/955

= VATANIMIZIN VE 24. MILYON TURKUN DEVAMI BULUNAN KIBRIS ADASININ SUKUNUNU BOZAN RUM PALIKARYALARINA TURK KUVVETINI GOSTERMEK UZERE KIBRISA GONULLU OLARAK BIZ AKHISAR CEZA EVI MAHKUMLARI GITMEK UZERE EMIRLERINIZI BEKLIYORUZ. SAYGILARIMIZLA. = MAHKUMLAR NAMINA NECATI ONBAS

BCA 030.01.36.221.1

TELGRAF

ACELE-SAYIN ADNAN MENDERES BASVEKIL ANKARA=

USKUDAR, 3/9/955

BIR VATAN PARCASINA GOZ DIKEN ESKI KOLELERIMIZE SUNU HATIRLATMAK ISTERIZ KI KIBRISA DIL UZATANLAR VE ONA GOZ DIKE NLERIN GOZLERINI KOR EDER VE DILLERINI KESERIZ 12 ADANIN VE GARBI TRAKYA NIN ACISI KALPLERIMIZI SIZLATIRKEN KIBRIS A DA EL ATMALARINA ASLA TAHAMMUL EDEMEYIZ ZINCIRDEKI ASLANLARIN YUKSEK EMIR VE ISARETLERINIZI BEKLIYOR HURMETLERIMIZLE ELLERINIZDEN OPERIZ = TOPTASI CEZA EVI MAHKUMLARI ADINA SULEYMAN HIZLAN

BCA 030.01.36.221.1

TELGRAF

BAS VEKIL ADNAN MENDERES ANKARA GOLCUK, 7/9/55

ISTANBUL FECAATI BIZCE KAN KUKRETMESIDIR ECDADIMIZ BU KANKUKREMESI VE BU ULKELERI ZAPT VE UHTEMIZE ICARA VERDIGINIZ ULKELERI ZORLUKLA DEGIL BEYNELMILEL 3 BAK KONUSMALARI UZERRINE BIZ TURKLERHERSEYE RAZI OLDUGUMUZ HAALDE KABULU RAZI OLMADI BIZTURK GENCELERI VICDANEN SAADETLI EMIRLERINIZI HER AN ICIN BEKLIYORUZ + MEHMET BULUT

BCA 030.01.36.221.1

TELGRAF

=ACELE. SAYIN ADNAN MENDERES BAS BAKAN ANKARA

GIRESUN, 7/9/955

=YENI OTO SPOR KONGRESI YAPILMISTIR RUM PALIKARYALARINA KIBRISI MEZAR ETMEYE HAZIR OLDUGUMUZU SAYGILARIMIZLA BLDNN BILDIRIRIZ =GIRESUN OTO SPOR LULAR

BCA 030.01.36.221.1

TELGRAF

== ELT MUHTEREM BAS VEKILIMIZ ADNAN MENDERES ANKARA

SALIHLI, 7/9/955

ICTEN GELEN MILLI HISLERIMIZLE ARZ EDERIZKI TARIH BOYUNCA BIZE FENA LIK YAPMAKTAN KALMAYAN VE ZAMAN ZAMAN BU MELANETLERI NUKSEDEN IKIYUZLU VE DOST GORUNEN YUNANLILARIN KIBRIS ADASINDAKI KARDESLERIMIZI VE TURK BENLIGINI RENCIDE EDEN KUSTAHLIKLARINI DUYUYORUZ GAZETELERDE OKUYORUZ HER NE KADAR MAHPUSTA ISEKDE VATAN VE MILLET SEREFI BAHIS MEVZUU OLUNCA MILLI VAZIFELERIMIZI IFADA EMROLUNAN HER AN VERILECEK HIZMETI YAPMAGA TOPRAKLARIMIZ VE MILLI SEREFIMIZ ICIN CARPISMAGA VE OLMEGE HAZIRIZ HUKUMETIMIZ BU SOYSUZ SALDIRGANLARA BIR DERS VERMEK LUZUMUNU DUYARSA VE GONULLU BIR KITANIN TEVRIKI ICAP EDERSE BIZ SALIHLI MAHKUM VE MEVKUFLARI BU DIDALE CANU GONULDEN KATILMAGA HAZIRIZ KIBRIS ADAMIZ TURKTUR DIYEN VE VATAN MILLET HUKUKU UZERINE TITIZLIKLE TITREYEN GOZU ACIK HUKUMETIMIZIN ASLANCA HAREKETINDEN MUTESELLIYIZ MILLI HISSIYATIMIZIN IFADESI OLAN MURACAATIMIZIN SAMIMI OLDUGUNU KABUL ETMENIZI ISTIRHAM EDERKEN ELLERINIZDEN OPERIZ SALIHLI CEZA EVI HUKUMLULERI ALI IHSAN OZKAHRAMAN ETEM OZGUR HUSEYIN CAN HUSEYIN TOPAL IBRAHIM TOPAL YUSUF HASIRCI HASAN HUSEYIN OZKUL HUSEYIN ORHAN BEKIR ZEYBEK MACIT NECATI VE ARKADASLARI

BCA 030.01.36.221.1

TELGRAF

ELT SAYIN ADNAN MENDERES BASBAKAN ANKARA

URFA, 7/9/55

TURK GENCLIGININ KIBRIS DAVASINA GOSTERDIKLERI HASSASIYET HER TURK GENCI GIBI BBNDENIZINDE MILLI HISLERIMI GALEYANA GETIRMIS BU MUKADDES [ANLASILMIYOR] ADANA GENCLERI SAFINA BENDENIZINDE KABULUNU ISTIRHAM EDER ELLERINIZDEN OPCD8 = = HALIL ALTIN

BCA 030.01.36.221.1

TELGRAF

SAYIN BASVEKIL ADNAN MENDERES ANKARA

BAYAZIT, 7.9.55

KIBRIS HADISELERINDEN DOLAYI ATATURKUN DOGDUGU EVIN BOMBALANDIGINI GAZETELLEERDEENN OGRENDIK BU UGURDA MALIMIZ VE CANIMIZ DEVLET VE MILLET UGRUNA AMADE OLDUGUMUZU BILDIRIRIZ = BEYAZ SARAY SAHIBI HALIL PAKER

BCA 030.01.36.221.1

TELGRAF

YILDIRIM ADNAN MENDERES ANKARA

UZUNKOPRU, 7/8/955

KIBRIS TURKTUR TURK KALACAKTIR EMRINIZDEYIZ SERHAT KALESI UZUNKOPRU TURK GENCLIGI AHMET KAYA TURAN MEHMET OZTOPCU

BCA 030.01.36.221.1

Sayin Atan menderesin yuksek makami

yazmis oldugum bu dilekcemi kabul edmeni rica ederim. Gelibolu muhabara taburunda kirk bes ay vatan hizmetini gonullu olarak bitirdim.

Simdi ise kibriz hadisesini isidir, isitmez icimden bir sevinc basladi. Beni gonullu olarak kibriza gondermeni rica ederim

Demokrasi hukumetine canimla malimla olara fedayim

Son hadisede olup olmuyacagini yayin evinden bildirmeni rica ederim.

ADRES Kefenbostan koyunden Gasim oglu emin aslan G antep

BCA 030.01.36.221.1

Sayin Basvekilimiz

Kibris meselesinde takip ettiginiz agir basli siyasetinizi takdir eder, herhangi bir hadise aninda, meselenin halli icin, yediden yetmise gonullu ve emrinizde oldugumuzu en derin saygilarimizla bildiririz.

Milas--Agacliyuk Koyu Halki adina Rasit Aydin

BCA 030.01.36.221.1

TELGRAF

SAYIN ADNAN MENDERES BASBAKN ANK

ERZURUM, 7/9/1955

UCLU KONFERANSIN NETICESINI CELIK SUNGULERIMIZINIMZALAMASI ICIN DAHA NE KADAR BEKLIGECEGIZ = HURMETLER TURHAN LEVENT

BCA 030.01.36.221.1

TELGRAF

ADNAN MENDERES BAS VEKIL ANKARA

AYVALIK, 1/9/55

KIBRIS DAVASI HAKKINDAKI SON BEYANATINIZI HARARETLE TASVIP EDIYORUZ. ANA VATANIN BOLUNMEZ BIR PARCASI OLAN YESIL ADANIN KANIMIZI TASIYAN SAHIPLERINI KORUMAK ICIN ISTIKLAL HARBINDA ILK KURSUNU ATAN BIZ MURAT ELI KOYU SAKINLERI KADINI VE ERKEGI ILE EMIRLERINIZI BEKLIYORUZ

AYVALIK MURAT ELI KOYLULERI

BCA 030.01.36.221.1

TELGRAF

SAYIN ADNAN MENDERES BAS VEKIL ANKARA

GERMENCIK, [?]

BUGUN GERMENCIK GENCLERININ KIBRIS KIBRIS TURKTUR MEVZUUNDA YAPTIGI TOPLANTIDA MILLETIN BUTUN BIR KALP HALINDE BULUNDUGUNU BIR DEFA DAHASAHIT OLDUK TURK HUKUMETININ LIYAKATILE ERGEC BU DAVANIN TAHAKKUK EDECEGINE IMAN ETTIK VE BUNA INANIYORUZ. BU VESILE ILE HURMET VE SEVGILERIMIZI ARZ EDERIZ=GERMENCIK GENCLIGI

BCA 030.01.36.221.1

TELGRAF

ELT SAYIN BAS BAKANIMI Z ANKARA

C.PINAR, [?]/9/1955

KIBRISI TOPRAKLARIMIZA KATMAK UZERE GIDEN HEYETE HAYIRLI YOLCULUKLARLA GIRISTIKLERI FIKIR MUCADELESINDE BASARILAR DILER ICAP ETTIGI ZEMAN EMRINIZ UZERINE KIBRISTA KANLARIMIZI AKITMAYA HAZIR OLDUGUMUZU ARZ EDER SIZINDE BU MUSBET

KARARINIZDAN DOLAYI TEBRIK EDERIZ=CEYLANPINAR GENCLIGI ADINA HACI ODABASI

BCA 030.01.36.221.1

TELGRAF

SAYIN ADNAN MENDERES BASVEKIL ANKARA

DIYARIBAKIR, 1/9/55

TURK KIBRISA GITMEK UZERE CEMIYETIMIZE MURACAAT EDENLERIN SAYISI BESBINI BULMUSTUR KIBRISA DAIR BEYANATINIZ MEMNUNIYET VE HEYECAN YARATMISTIR I BILVESILE CANDAN BAGLILIGIMIZI BIR KERRE DAHA HORMETLERIMIZLE ARZ EDERIZ = = KIBRIS TURKTUR CEMIYETI DIYARIBAKIR SUBASI ADINA OGUZ OZGUR=+++

BCA 030.01.36.221.1

TELGRAF

ELT SAYIN ADNAN MENDERES BAS VEKIL

KOYCEGIZ, 1/9/55

AZIZ ATATURKUN GENCLIGE EMANET ETTIGI ANA VATANIN BIR PARCASI OLAN KIBRISIN MUDAFAA VE MUHAFAZASI ICIN MUHTAC OLDUGUMUZ KUVVET VE KUDRETIN DAMARLARIMIZDAKI ASIL KANDA MEVCUT OLDUGUNA INANIYORUZ BU ITIIARLA KIBRISIN MUHAFAZASI ICIN KOYCEGIZ GENCLIK HER TURLUFEDAKARLIGI GOZE ALARAK EMIRLERINIZE AMADEDIR DERIN SAYGILARIMLA = KOYCEGIZ GENCLIK KURULU BASK NIHAT PINYAL.

BCA 030.01.36.220.1 *

TELGRAF

=ELT SAYIN BASBAKAN ADNAN MENDERES ANKARA

BURSA--27/8/955

KIBRIS HAKINDAKI SOZLERINIZ ILE GOGSUMUZ KABARIYOR ALLAH RIZASI ICIN SIZI TEBRIK EDER ULU TNRIDAN BASARILAR NIYAZ EYLERIM = BAKKAL CIRAGI NASIT TURAN YENI HAL NO 3 BURSA

BCA 030.01.36.220.1

TELGRAF

ADNAN MENDERES BAS VEKILIMIZ ANKARA

USAK 27/8/55

ASIL KIBRIS DAVASINDA MUHTEREM HUKUMETIMIZIN DINAMIK KARARINI AKSETTIREN KIYMETLI BEYANATINIZ BIZLERI MEMNUN ETTI KUTSI DAVANIN HIZMETINDE VE HUKUMETINIZIN IZINDE DURDUGUMUZU SAYGIYLE ARZ EDERIZ SEKER FABRIKASI SOFORLERI ADINA MUHTESEM ++ KL = ANKARA +++

BCA 030.01.36.220.1

TELGRAF

ELT SAYIN ADNAN MENDERES BASBAKAN ANKARA

MERSIN 27/8/55

KIBRIS HAKKINDAKI KATI VE YERINDEKI BEYANATINIZLA SIZDEN ILHAM ALAN SAYIN FATIN RUSTU ZORLUNUN LONDRAKI ILK BEYANATINIZLA IFTIHAR EDERIZ VAR OLUN SAG OLUN SAYGILAR == KIBRISLI ERELI BAS GEDIKLI ABDURRAHMAN YURDERI+++

BCA 030.01.36.220.1

TELGRAF SAYIN ADNAN MENDERES BAS VEKIL ANKARA

KONYA 27/8/55

KIBRIS MESELESI HAKKINDAKI BEYANATINIZ BUTUN TURK MILLETININ KALBINDE BUYUK INSIRAH YARATMISTIR VEKARLI VE CESUR HAREKETINIZ YALINIZ TURKIYEDE DEGIL BUTUN MEDENI ALEMDE DERIN BIR INTIBAYA VESILE OLMUSTUR SIZINLE IFTIHAR ETMEKTEYIZ ALLAH SIZI BASIMIZDAN EKSIK ETMESIN HURMELERIMIZLE ELLERINDEN OPERIZ = 27 8 955 = HAYRAT HADEMESI CEMIYETI BSK RIZA KORKMAZ =

BCA 030.01.36.220.1

TELGRAF

SAYIN ADNAN MENDERES BASVEKIL ANKARA NICOSIA, 27/8/1955

CEMAATIMIZI SONSUZ SEVINC VE EMIYT VEREN TAIHI BEYANATINIZDAN DOLAYI MUTESEKKIR VE MINNETTARIZ DERIN SEVGI VE HURMETLERIMIZLE SARSILMAZ BAGLILIGIMIZI ARZEDER ELLERINIZDENOPERIZ= LEFKOSA UMUM TURK ISCILERI BIRLIGI GENEL SEKRETER RAMADAN GUNEY

BCA 030.01.36.220.1

TELGRAF

SAYIN ADNAN MENDERES BASVEKIL ANKARA

NICOSIA, 27/8/55

KIBRIS HAKKINDAKI KIYMETLI BEYANATINIZ BIZLERE HUZUR VE EMNIYET BAHSETMISTIR YUKSEK SAHSINIZDA BUYUK MILLETIMIZE ITIMAD VE BAGLILIGIMIZI ARZEDER HURMETLE ELLERINIZDEN OPERIZ=KARDES OCAGI

BCA 030.01.36.220.2 *

TELGRAF

=ELT BAS VEKILIMIZ SAYIN ADNAN MENDERES ANKARA ORDU--30/8/955

KIBRIS HAKKINDAKI MERT VE TOK SESINIZ MILLI GURURUNUZUN CIHANIN SUURUNA NUFUS EDEN TARIHI BIR ABIDESIDIR 30 AGUSTOS ZAFERININ OTUZUCUNCU YIL DONUMUNDE AYNI ZAFERIN HAZZI VE BAHTIYARLIGI ICERISINDEYIZ MILLETIN DUYUS GORUS SEZIS VE HEYECANINI BIN KADAR HEYECANINI BU KADAR VEKAR VE BU KADAR VACIZ BIR SURETTE DILE GETINN DILE GETIRMEK TARIHTE PEK AZ DEVLET ADAJINA NASIP OLNN ADANNN ADAJINA NASIP OLMUSTUR KIBRISLI KARDERNN N KARDESLERINIZIN HURRIYETLERININ TEMINATA BAGLANMASINI DEMOKRATIK HAMLENIZIN EN BUYUK

ZAFERI OLARAK SELAMLLNN SELAMLIYORUZ BU BUYUK DAVANIN ASIL SAHSIYETINIZLE TECELLISINI TANRIDAN BIR LUTFU TELAKKI EDIYOR MUCAHIT VARLIGINIZLA GURUR DUYUYORUZ VAR OLUNUZ SAG OLUNUZ BUYUK VE COK MUHTEREM BAS VEKNN BAS VEKILIMIZ=SITKI BACINOGLU

BCA 030.01.36.220.2

31/8/955

Sayin basvekilimiz Adnan menderes

Ankara

Kibris davasi icin milletimize gostermis oldugunuz Alakadan dolayi Istanbul yedikule verem hastanesi Hastalari Namina Tesekkurlerimizi bir borc Bilerek Sunariz?

Kibris Turktur Dunya Durdukca Turk Kalmalidir Adada bulunan Turk Kardeslerimizin Izdiraplarinla Duydugumuz uzuntuden Dolayi Kibris Davasini yakinen alakadar Olan hastalar yerlerinden Kukremis Bir Arslan gibi Karsilarina Dikilmek ve damarlarimizda Dolasan Kanimizi Seve seve akitmak Icin Kibrisa gonullu gitmek Icin Sayin basvekilimizden musadelerini Saygilarimizla arz ederiz.

Luleburgazli T. vakfiKebir Tirapzon Zulkef Tozluk apturahman Saglam M.C. goreleli huseyin Ihac

BCA 030.01.36.220.2

Sayin Basvekilimiz adnan menderes

Kibris Anavatanimizin Bir parcasi ola Kibrisa gitmegi bir vatan Borcu telakki etmekte emirlerinizi intizar etmekteyiz. Ben umum Birinci Dunya har binde Basarada Kut muassarinda Bagdad cebhesinde son mutareke esir dusup iki sene esirde Kalib Tekrar inonu harbinde yunanlilarla orda harp ettigimizde Bolatliya kadar yunanlilar inib guzelim daglarina yunanlilar cebhe tuttugunda 30 ogusdasda Allah Allah sesiyle cebheyi Bozub usakda gedizde Balamut icinde yunanlilar Kactiklarini unutmuslarmi. Butun bu harblerde Bulumdum tevelludum 313 58 yasinda oldugum Bugun icin Kibrisa gitmegi Kendim saban Bakir Basda olmak uzere Konya ceza evinde Bulunan 500 Mahkum vatanimiz icin haziriz: Adres

Konya Bozkir sari oglan Bucaginin agras Koyunden mustafa oglu 31X8X955 Saban Bakir Konya ceza evinde

BCA 030.01.36.220.2

TELGRAF

ELT. SEVGILI BASBAKANIMIZ ADNAN MENDERES ANKARA=

FETHIYE 31/8/55

BUYUK ATATURKUMUZUN ORDULAR ILK HEDEFINIZ AKDENIZDIR. KUMANDASINI DEVAMINI TESKIL EDEN KIBRIS HAKKINDAKI BEYANATINIZI KALPLERIMIZI FETHETMISDIR. N MINNET VE SUKRANLARIMIZI SAYGILE ARZ EDERKEN AFIYETLERINIZI TANRIDAN DILERIZ=MUSTAFA OZCAN BABA KIVRAK

BCA 030.01.36.220.2

TELGRAF

COK SAYIN BASVEKILIMIZIN YUKSEK HUZURLARINA ISTANBUL+=

SISLI 30/8/955

KIBRIS HAKKINDA MA'RUZAT: 78 SENESINDEKI MUAHEDEMIZDE KIBRIS YALNIZ RUSYAYA KARSI BIZE MUAVENET ICIN VE TEHDIDEN KARS VE ARDAHAN TARAFIMIZDA ISTIRDAD EDILINCEYE KADAR ISGAL EDILMEK UZERE INGILIZLERE BIRAKILMISTI LOZAN MUAHEDESINDE KIBRIS HAKKINDA NNE SARIH NE ISASI HIC BIR IFADE YOKTUR BINAENALEYH 1878 MUAHEDESI BUGUN TAMAMN MERGSI OLMAK GEREKTIR BU MALUMATI LOZAN MUAHEDESINDE VAZIFELI SALAHIYETLI BIR ZATTAN OGRENDIK MUSTA'CELIYETE MEBNI MA'RUZATIIN MA'ZUR GORULMESI MUSTERHAMSIR TA'ZIMAT HAKIKAT ZATI DEVLETLERINCE ANLASILIR KEMAL OHRI+++

BCA 030.01.36.220.2

TELGRAF

SAYIN ADNAN MENDERES BASVEKIL ANKARA

AYVALIK, [?]

=HUKUMET KUVVETLERIMIZIN YANINDA BIZ ESKI MUHARIPLER MUKADDES EMRINIZI BEKLIYORUZ. KANIMIZ AKACAKSA VATAN VE KIBRIS YOLUNDA AKSIN HURMETLERIMIZLE. EFE HAKKI TOKAN

BCA 030.01.36.220.2

TELGRAF

ADNAN MENDERES PRIME MINISTER

NEWYORK, [?]

= KIBRIS HAKKINDKI ANERJIK VE CANDAN DAVRANISINIZ DUNYANIN HER YERINDE OLDUGU GIBI BURADAKI KIBRISLILARI DA MINNETLE VE SUKRANLA DOLDURDU VARLIGINISI YUREKTEN DILER SAYGILARIMIZI SUNARIZ

ADATS ANTIENOSIS TURKISH COMMITE OF NEWYORK

BCA 030.01.36.220.2

TELGRAF

SAYIN ADNANS MENDERES BASBAKAN ANKARA

MERSIN, [?]

30 AGUSTOS ZAFER BAYRAMINI KUTLAMAK ICIN ETRAF KOYLERLE BERABER BUTUN SEHIR HALKI CUMHURIYET MEYDANINDA TOPLANDILAR TURK ZAFERKERI HURMETLE ACILDI YUZBIN TURKUN YASADIGI KIBRIS DAVASINDA BUTUN MILLETCE YOLUNUZDA OLDUGUMUZU ARZEDER CENABIHAKTAN MUVAFFAKIYETLER DILERIZ KUTLAMA KOMITESI ADINA GOZIF MUHTARI YAHYA YUKSEL

BCA 030.01.36.220.2

30/8/955

Essiz Reisimiz:

Bendeniz 7-yildir ogretmendir. Cocuklara ders verirken essiz vatanimizin devami olan, adalarimizin yabaci ellerde tutulmasi, bendenizi mecnun edecek kadar uzmekte ve heyecanimdan endise etmekteyken; Limanlarimiz da bir avuc betonun ve bir tane bugday tanesinin dusmesine dayanamiyorken. Yunanlilarin su son hareketi beni derime sigmaz etti.

Kiymetli beyanatiniz, yuksek Turk Milletinin san ve serefini yukseltmistir. Ve zatalinizi Turk milleti derin duygulari ile taktir ettigini bendeniz eder.

Kendimi teselli edemiyorum, hayatim boyunca bana teselli olacak yazinizi kiymetli ellerinizden istirham eder, yuksek Turkun Hukumet reisi olan sizleri derin duygularimla selamlarim. Kiymetli cevabinizi alirsam bahtiyarim.

Tarim hakkinda dusunusum vekaletimize gonderilmistir..

Tokat, Erbaa, Murus Koyu ilkokulu Bas ogret-Ahmet Demirezen

BCA 030.01.36.220.2

TELGRAF

ANKARA SAYIN BAS BAKANIMIZ ADNAN MENDERES

KONYA/EREGLI, 30/8/1955

KIBRIS' DA BULUNAN TURK KARDESLERIMIZIN SIZ BABAMIZ TARAFINDAN Y KINDAN GOSTERDIGINIZ ALAKAYI SUKRANLA KARSILAR BEN VE 7 COCUGUM EMIR BUYURDUGUN AN GONULLU MILLETIMI VE MUKADDES VATANIM ICIN KANIMIN SON DAMLASI KALINCIYA KADAR UZERIMIZE DUSEN VAZI EYI IFA ETMEK UZERE BEKLIYORUM YASASIN TURK MILLETI YASASIN VATANIMIZI BOLUNMEZ BIRICIK YESIL KIBRISI=== AZIZ GULESEN

BCA 030.01.36.220.2

TELGRAF

SAYIN ADNAN MENDERES BAS VEKIL ANKARA

TASLICAY, 30/8/955

TURK KIBRIS HAKKINDAKI TARIHI NUTKUNUZDAN DOLAYI SAHSIM VE TASLICAY HALKI ADINA SIZI TEBRIKI BIR BORC BILIRIM NICE OTUZ AGUSTOSLAR YARATMIS BIR MILLETINEVLATLARI OLARAK DAIMA SIZINLE BERABERIZ SAG OLUNVAR OLUNSAYIN BUYUGUM ELLERINIZDEN OPERIZ = TASLICAY HALKI ADINA BELEDIYE RS HAYDAR TURAN

BCA 030.01.36.220.2

TELGRAF

SAYIN ADNAN MENDERES BAS VEKIL ANKARA

BULANIK, 30/8/955

KIBRIS STONNSTATISUNUN GORUSULDUGU BUGUNLERDE KIBRISLI KARDESLERIMIZIN KADERILE YAKIN ILGINIZI MUHAFAZA ETNN ETTIGINIZI HUKUMETIMIZIN BU KONUDAKI SIYASETINI CANDAN TEKDIR VE TEBRIK EDEREK EN IYI TEMENNILERIMIZI MEMELKETIN BU KOSESINDEN SIZE VE KIYMETLI TAVASUTUNUZLA KBNNKIBRISLI KARDESLERIMIZE ILETIR EN DERIN TAZIMLERIMIZI ARZ EDERIZ=BULANIK GENCLIGI ADINA MURAT EFENDIOGLU OZER ZENGI SEFIK KALELI

BCA 030.01.36.220.2

TELGRAF

SAYIN ADNAN MENDERES BAS VEKIL ANKARA

ERZURUM, 30/8/955

DAVAMIZI EN MUKEMMEL VE KALPLERIMIZI FETHEDEN BIR SEKILDE IFADE BUYURDUNUZ NENE HATUNUN TORUNLARI OLARAKPALANDOKENLERDEN SESELENIYORUZ KIBRIS TURKTUR VE TURK KALACAKTIR MILLETIMIZE VE HUKUMETIMIZE GUVENIMIZ SONSUZDUR EN DERINSAYGILARIMIZLA ERZURUM GENCLIGI ADINA BELEDIYE REISI SAMIH KORUKCUOGLU

BCA 030.01.36.220.2

TELGRAF

SAYIN BASVEKILIMIZ ADNAN MENDERES ANKARA

HAYMANA, 30/8/955

25/8/955 TA KIBRIS HAKKINDA VERMIS OLDUGUNUZ SIYASI BEYANATI TURK MILLETINI SAHLANDIRAN MESHUR ATATURKUN 33 YIL ONCEKI HATIRALARINI O AZIZ MILLETE BIR KEREDAHA HATIRLATTIGINIZ ICIN BUTUN DUNYAYI MEMNUN ETMISTIR MUSTAFA GUCLU

BCA 030.01.36.220.2

TELGRAF

SAYIN ADNAN MENDERES BAS VEKIL ANKARA

TARSUS, [?]

EZELI DUSMANIMIZ VE SAHTE DOSTUMUZ YUNANLILARA SON IHTARINIZI SEVINCLE KARSILARIZ===TARSUS CHP BASKANI IRFAN YILDIRIM

BCA 030.01.36.220.2

TELGRAF

ELT. ANKARA SAYIN ADNAN MENDERES BAS BAKAN

BOR, [?]

SON ZAMANLARDA KIBRIZ UZERINDE NA MUTENAHI HAYALLERE DALAN YAKIN DOSTUMUZ YUNAN SALDIRGANLARA VERMIZ OLDUGUNUZ KESIN CEVAPTAN DOLAYI SUKRANLARIMIZI SUNAR ELLERINIZDEN HURMETLE OPERIZ OGRETMEN MEVLUT SAHIN TURK OGRETMEN ILYAS KIVRAKDAL ESNAF HASAN SOYCAN ULUKISLA KOYU BOR

BCA 030.01.36.220.2

TELGRAF

SAYIN BAS VEKIL ADNAN MENDERES ANKARA

GURUN, [?]

KIBRIS HAKKINDAKI BEYANATINIZI GAZETELERDEN HEYECANLA DINLEDIM ALTMISLIK BIR VATANDAS OLMAMA RAGMEN BU UGURDA BIR FEDAI OLDUGUMU BILDIRIR DERIN MEMNUNIYETIMI ARZ EDERIM GURUNDE KADIR SIMSEK

BCA 030.01.36.220.2

TELGRAF

SAYIN BAS VEKILIMIZ ADNAN MENDERES ANKARA ELT

SAMANPAZARI, 30/8/955

YUNANLILARA TARIHIN 33 SENE EVVEL BUGUNDEKI HATIRALARINI BIR DAHA HATIRLATMAK ICIN EMIRLERINIZI BEKLIYORUZ KIBRIS TURKUNDUR SAATCI AHMET ASIK

BCA 030.01.36.220.2

TELGRAF

ELT. SAYIN ADNAN MENDERES BAS VEKIL ANKARA

GERMENCIK, 30/8/55

30 AGUSTOS. TARIHLI IZMIR GAZETESINDE YUNAN GAZETELERININ NESR ETTIGI VE NEFRETLE OKUDUGUMUZ NESRIYATLARI BIZ GENCLERI GALEYANA GETIRMEKTE VE SABRIMIZI TUKETMISDIR. BU PACAVRALARIN SUSDURULMASI ICIN SIZ BUYUKLERIMIZIN ISARETINI BEKLEMEKTEYIZ. SAYGILARIMIZLA. = GERMENCIK GENCLERI ADINA YUSUF AKPINAR++++

BCA 030.01.36.220.2

[ILLUSTRATIONS OMITTED]

BCA 030.01.36.219.1 *

TELGRAF

SAYIN BAS VEKILIMIZ ADNAN MENDERES ANKARA

IZMIT 27/8/55

=24,8,9 5 TARIHINDE KIBRIS HAKKINDA IRAT ETTMIS OLDUGUNUZ BEYANAT UZERINE IZMIT KADIKOY D P OLAN OCAK BASKANIAHMET SEN TARAFINDAN KENDILERINE HER HUSUSTA MUVAFFAKKIYTLER TEMENNI EDERIZ MHALLEMIZ SAKINLERINDEN 6000 KISI KADAR KIBRISA GONULLU GITMEK ICIN OCAGIMIZA MURACATLAR YAPILIYOR DERHAL EMRINIZI BEKLIYORUZ

BCA 030.01.36.219.1

TELGRAF

Basbakan Sayin Adnan Menderes Istanbul

Papho--27/8/55

Kibrisa dair Tarihi beyanatiniz hepimizin sonsuz mutehassis etmistir stop ana vatana candan bagliligimizi belirtir ve derin saygilarimizin Kabulunu rica ederiz

Baf inkilap Kulubu

BCA 030.01.36.219.1

TELGRAF

ELT SAYIN BAS VEKIL ADNAN MENDERES ANKARA

V.KEBIR--27/8/55

GAZILER DIYARI OLAN VATANIMIZ BIR BUTUNDUR BU VATANA MENFI EMELLER BESLEYENLER HARITADAN SILINECEKLERINI KATIYEN BILSINLER TURKUN MUKADDER BU IMTIHANI TARIHTEKILERE HICDE BENZEMIYECEKTIR HARITAMIZI EVVELCE UNSIYET ETTIGIMIZ YENI YENI ULKELERCE TEVSIG VE TEZYIN EDECEGIZ ADIMIZ ANDIMIZDIR TURKIYENIN GIYDIGI GOMLEK DAR KUMASDAN YAPILMISTIR BU GOMLEGIN NORMAL OLMASI ICIN EPEYCE PARCAYA IHTIYAC VARDIR BUNU BUTUN DUNYA BOYLE BILMELIDIR TURKLER DUGUNU COK SEVER BU MUTLAKA SILAHLA YAPARLAR CUNKU CADIRDA DOGDULAR ATTA KUSANIS TURKUN MUAZZAM KUVVETI SAGAVUCUMUZDARDIR KADERIN SAATI CALARSA BU KUVVET MUHAL MUMKUN KILMAGA AMADEYIZ ISARETINIZI BEKLIYORUZ MARUZATIMIN EFKARI UMUMIYEYE IBLAGINI HASSETEN HURMETLERIMLE ISTIRHAM ETMEKTEYIM +TONYA KAZASI SABIK DEMOKRAT PARTI BSK ARSLAN CORA

BCA 030.01.36.219.1

TELGRAF

SAYIN ADNAN MENDERES BASVEKIL ANKARA

ISTANBUL, [?]

KIBRIS ICIN MILLI HISLERIMIZIN TERCUMANI OLAN VECIZ VE ASIL BEYANATINIZ BUTUN TURK VATANDASLARI GIBI BENIMDE GOGSUMU IFTIHAR VE GURURLA KABARTI KIBRIS ANAVATANIMIZA ILHAK EDILDIGI ILK GUN SAHIBI BULUNDUGUM TURK YUNLU ORME SANAYI FIRMASININ BIR SUBESININ KIBRISDA ACILMASI ICIN YUKSEK MUSAADELERINIZI SIMDIDEN SAYGILARIMLA RICA EDERIM+ TEL ADRESI YUNLULER SAFFET YUNLU+

BCA 030.01.36.219.1

TELGRAF

AZIZ MENDERES BASVEKIL ANKARA

KARABUK, 26/8/955

KIBRIS HAKKINDAKI KONUSMANIZI GOZLERIM YASARARAK MINNET VE SUKRANLA DINLEDIM DORT SENE KIBRISTA CALISMIS BIR INSAN OLARAK BU KONUSMANIZA KIBRISLI TURKLERIN NE KADAR IHTIYACLARI OLDUGUNU YAKINEN BILIRIM BUTUN KIBRISLI TURKLERI IHYA ETTINIZ SAG OLUNUZ ELLERINIZDEN HURMETLE OPERIM

YAVUZ KONNOLU

BCA 030.01.36.219.1

Ankara 26.8.1955

Sayin, Adnan Menderes Basvekil

Ankara

Anavatandan ayrilmaz bir butun oldugunu ifade ettiginiz 25.8.1955 tarihli zafer gazetesinde Kibris ve Kibris'daki vatandaslarimizin akibeti hakkindaki beyanatinizla Ataturk'un Italyanlara vermis oldugu dersin bir ayni oldugunu , bu munasebetle turk'un ezeli esaletinin ne derece yuksek oldugunu bir defa daha isbat etmekle dosta dost dusmana da ne suretle mukabele edilecegini en kat'i ve en selahiyetli bir lisanla ifade etmis bulunuyorsunuz.

Daha dun yurdumuzdaki hezimetini unutarak gorulmemis kustahlikda bulunan bir millete layik oldugu dersi vererek efkari umumiye uzerinde musbet ve derin akisler yaratmis bulunuyorsunuz.

Turk milleti sizleri basinda gordukce gogusleri iftiharla kabarmakdadir. Millet namina verdiginiz ve vereceginiz isabetli kararlarinizda muvaffak olmanizi haliki zisandan niyaz etmekdeyiz.

Derin saygilarimizi sunariz.

Gozaydin ailesi

Ismail Hakki Gozaydin Muhasebeci Demirlibahce Dugun sokak No: 1 Cebeci-Ankara

BCA 030.01.36.219.1

Transit

SAYIN ADNAN MENDERES BASVEKIL ISTANBUL

NICOSIA, 26/8/55

KIBRIS HAKKINDAKI DUNKU BEYANATINIZ BIZIM ICIN HUDUDSUZ MESERRET KAYNAGI OLMUS VE KIBRIS UFKUNU SARAN KARANLIK BULUTLARI DAGITMISTIR BU MUTLU GUNU KIBRIS TURKLERI KURTULUSLARININ MUJDECISI SAYACAK VE BAYRAM YAPACAKLARDIR SIZE VE HUKUMETIMIZE OLAN DERIN BAGLILIGIMIZI BIR DAHA IFADE EDERKEN MINNET VE SUKRAN HISLERIMIZI ARZ EDER HURMETLE + ELLERINIZDEN OPERIZ AYHAN HIKMET KIBRIS TURK KURUMLARI FEDERASYONU GENEL SEKRETERI

* Bu fon kodunda toplam 89 sayfalik belge bulunmaktadir. Birbirine benzeyen bu belgeler arasinda, yer sikintisi nedeniyle ornekleme yapilarak asagidaki belgeler sunulmustur.

* Bu fon kodunda toplam 132 sayfalik belge bulunmaktadir. Birbirine benzeyen bu belgeler arasinda, yer sikintisi nedeniyle ornekleme yapilarak asagidaki belgeler sunulmustur.

* Bu fon kodunda toplam 47 sayfalik belge bulunmaktadir. Birbirine benzeyen bu belgeler arasinda, yer sikintisi nedeniyle ornekleme yapilarak asagidaki belgeler sunulmustur.

* Bu fon kodunda toplam 138 sayfalik belge bulunmaktadir. Birbirine benzeyen bu belgeler arasinda, yer sikintisi nedeniyle ornekleme yapilarak asagidaki belgeler sunulmustur.
COPYRIGHT 2008 Eastern Mediterranean University Press
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2008 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Part 1
Publication:Journal of Cyprus Studies
Date:Jan 1, 2008
Words:7189
Previous Article:1923-1951 donemi.
Next Article:1952-1960 donemi.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |