Printer Friendly

1923-1951 donemi.

BCA 030.10.169.177.38 Larnaka, 7 Agustos. 1945.

Turkiye Cumhuriyeti Devlet Denizyollari ve Limanlari Genel Mudurlugu,

Istanbul

16.6.1945 ve 23.7.1945 tarihli mektuplarimle 4.8.945 tarihli telgirafimi teyit eylerim.

Dogu Akdeniz Hatti) nami altinda baslayacak ve Larnaka limanini tutacak hattin muvaffak olacagna suphe yokdur, bu gune degin Turkiye Cumhuriyeti Konsoloslugu tarafindan yapilan ilanlarda bu hattin tecrube mahiyetinde oldugu ve henuz Larnakada bir acentalik tesis edilmedigi anlasildigindan birkere daha muraceat eylemegi vazife sayarim.

Tecrube suretiyle baslayacak olan isbu hattin Kibris acentaligini 19.8.1939 tarihli tarafeyin tarafindan karsilikli teati edilen mektuplardaki ve 4.8.1945 tarihli telgirafimlede arz eyledigim serait tahtinda tecrube vakti hitama erup kati karar verilinceye degin evraki musbeteye mustenit resmi ve husisi masraflar haric acentalik nami altinda hicbir ucret talep etmemek sartiyle kabul eylemegi milli bir borc ve seref sayar ve bendenize tevdi edilmesini dilerim.

Kati hattin isletilmesine devam edilecegi karari verildigi takdirde acentalik vazifesinin tarafimdan basarila bilecegi kanaatina varildigi ve munasib buldugnuz takdirde arzu edilen serait tahtinda devam etdire bilecegmi arz eyler sonsuz saygilarmi sunarim.

BCA 030.10.169.177.38

4/8/1945 Devlet Denzyollari Umum Isletme Mudurlugu Istanbul.

I Accept Honorary Agency Accordance our Correspondance 19/8/1939 Wire Time of Arrival If Accepted. Mehmed Zeki.

BCA 030.10.169.177.38

Larnaka. 23 Temmuz 1945. Turkiye Cumhuriyeti Munakalat Vekaleti Devlet Denizyollari Isletme Mudurlugu. Istanbul. Turkiye.

(Kibris)da intisar eden (Halkin Sesi) gazetesinde ilaninizi gordum yaptigim tetkikatda Misirdaki acentaniza Kibris acentaliginida ilaveten vereceginizi ogrendim.

Malumunuz oldugu uzre Kibrisda bir Turk mevcudiyeti olup ezher cihet Turkiyeye merbut bulunmakdadir.

Isbu acentalik Misirdaki vekilinize verildigi takdirde pek asikardirki Turkden gayri unsur eline gececeginden bilumum Turk efkari muteessir olacakdir.

Bu isin bir Turk tarafindan basarilup basarilamayacagi meselesine gelinde bunun katiyetle basarilacagina teminat veririm.

Turkun her seyi yapmaga kadir oldugnu kabul edenlerdenim.

Bu acentalik yabanci ellere verilmekle Adadaki Turk mevcudiyetine bir darbe teskil edecegni kabul buyurmanizi reca ederim.

16.6.1945 tarihli mektubumu tekrar nazari tetkikten gecirmenizi reca eylerim.

Serefli Bayragmizin bir Turk muessesesi uzerinde dalgalanmasini gormek benim icin en buyuk bahtiyarlik olacagni beyan eyler sonsuz saygilarmi sunarim.

BCA 030.10.169.177.38

23/7/45. DEVLET DENIZYOLLARI VE LIMANLARI ISLETME GENEL MUDURLUGU

ISTANBUL

Understand Turkish Ships calling Cyprus we apply your Agency prepared give any guarantee required refer Ottoman Bank Turkish Consulate Cyprus for our financial moral integrity

AHMED KANAAN & SONS

BCA 030.10.169.177.38 Larnaka, 16 Haziran 1945

Devlet Denizyollari Umum Mudurlugu Istanbul.

19 Agustos 1939 tarihli teklifim ve ayni tarihli ve 1797 seyili mektubunuz uzerine 30.8.1939 tarihinde Izmir Fuari icin Limanimiza gelen Tirhan vaporunun fahri acentaligi tarafimdan yapilmisdi.

1945 senesi Fuari icin Kibrisdan bir cok Vatandaslarin istirak eylemek arzulari oldugundan Kibrisa bir vapor gonderilecegi takdirde acentalignizi fahri yapmagi bir vazife bildigmi arz eylerim.

Surasini dehi arz eylemek isterimki Pelestin Suriye Sahillerini tutmak uzre Kibris Limanlarindan her hanki bir limani tutacak bir vapor tahsis edildigi takdirde cok menfeatli bir isle neticelenecegi gibi Kibris ile Ana Vatan arasinda daha siki bir temas edilecegi ve Kibris Turklerinin ezher cihet istifade eyleycegi inkar kabul eylemez bir hakikatdir, bu husus mumkin oldugu takdirde daimi acentalignizi kabul eylemegi bir seref sayar ve her kazada bir sube acmagi ve lazim gelen her hanki bir karantiyi vermege hazir oldugmu arz eyler saygilarimi sunarim.

BCA 030.10.169.177.39

MILLI TURK HALK PARTISI Larnaka, Kibris. Larnaka, 13 Agustos 1945.

Turkiye Cumhuriyeti Bas Bakanligina, Ankara, Turkiye.

Istanbul Devlet Denizyollari ve Limanlari Isletme Genel Mudurlugunun "Dogu Akdeniz" Hatti namiyle kurdugu Hattin pek yerinde olarak Larnaka Limanini tutacagi haberi Turk dogmus ve Turk olecek Ada Turkleri tarafindan buyuk sevinc ve minnetle karsilandigni belirtmek vazifemdir.

Adadaki Turk mevcutiyeti Rumlara karsi azinligi eylediginden gerek maddi gerek manevi himayeye muhtac oldugu goz onunde tutulmayarak Acentaligin bir turk firmasi yerine bir Rum firmasina verilmesi Ada Turklerini cok muteessir eylemisdir.

Adadaki Turk varligina bir darbe teskil eden isbu kararin mevcutiyetimizi nazari dikkate alarak bir daha yeniden tetkik edilmesini Partimiz namina reca eyler, bu isin Larnakada hakkiyle basara bilecek Turk firmalari buluna bilecegine emin ola bilirsiniz.

Dilekcemizin nazari dikkate alinmasini tekrar diler saygilarimin kabulunu istirham eylerim.

L.M.T.H.P. Sekreteri

BCA 030.10.235.590.35

Ankara, 11 Temmuz 1947 Hulasa: Kibris Evkaf murahhasi Mehmet Munir'e verilen rutbe H.

Yuksek Basbakanliga

Kibris Evkaf Murahhasi ve Icra Meclisi Azasi Mehmet Munir'e, Ingiliz Kralinin dogum gununde "Sir" rutbesi tevcih olundugu hakkinda Kibris Konsolosumuzdan alinan yazi ve eklerinin birer orneginin bilgileri icin ilisik olarak sunuldugunu derin saygilarimla arzederim.

Disisleri Bakani Hasan Saka

Kibris Konsoloslugumuzun 19 Haziran 1947 Tarihli ve 1863/381/29 sayili yazi suretidir. Ozeti: Evkaf Murahhasi Bay Munir'e Sir'luk unvaninin tevcihine dair.

Disisleri Bakanligina

Kibris Evkaf Murahhasi ve Icraat Meclisi azasi Bay Mehmet Munir'e Kralin dogum gununde "Sir'luk" rutbesi tevcih olunmustur. Bu unvan ilk defa olarak Kibris'da bir turke verilmis bulunuyor.

Sir M. Munur uc ay mezuniyet alarak daha iki oglunun Londra'da tahsilleri munasebetile kendilerini ziyaret etmek ve bilhassa tevcih olunan unvandan dolayi Krala bizzat tesekkurde bulunmak uzere Haziranin on besinci gunu vapurla ve ailesile birlikte Londra'ya hareket etmistir.

Hareketinden once Icraat Meclisi uyeliginden istifa eylemistir. Mumaileyhin bu istifasi munasebetiyle Kibris Valisi ile arasinda teati olunan mektuplarin Ingilizce suretlerile turkce tercumeleri ilisik olarak sunulmustur.

Keyfiyeti en derin saygilarimla arzederim. Kibris Konsolosu

Aslina uygundur.

Kibris Valisi Lord Winster'in Sir Munir'e gonderdigi mektub'un suretidir:

My dear Munir,

I Write to congratulate you on the signal honour which His Majesty has been pleased to bestow on you in recognition of your long and distinguished public service in this Island. Government and the Turkish community alike have reason to be grateful to you for your unremitting loyalty and devotion to duty.

You now inform me that as you are going on leave and will not return until October, shortly before your term of Office as a member of the Executive Council expires, you would wish to retire from the Council forthwith, and that tou are principally animated in taking this step by a desire to give some other representative of the Turkish community an opportunity to serve.

I have received this news with great regret on personal and public grounds but, in accepting your resignation, I recognize in your decisinon that spirit of unselfishness and zeal for the public service which has always marked your career.

In the short time that we have worked together I have learnt to value the wisdom of your advice you have always given in a spirit of impartiality and with a sincere regard for the welfare and interest of the Turkish community.

From the papers which have come before me it is evident that my predecessors in the office I hold have felt complete confidence in you as an adviser and have had reason to be grateful to you for your counsel. Your long record of service must be a certain source of pride and satisfaction to you.

I wish you well in the future and that you may live long to enjoy and adorn the honours you have won.

Yours sincerely, (signed) Winster

Kibris Valisi Lord Winster'in Sir Munir'e gonderdigi mektup suretidir.

Azizim Munir,

Bu adada gostermis oldugunuz uzun, muhim halk hizmetlerinden dolayi, Majeste Kralin size sunmus oldugu seref unvanindan dolayi sizi tebrik ederim.

Vazifenize karsi gostermis oldugunuz baglilik ve sadakatten dolayi Turk cemaatinin size karsi minnettarlik duymiya hakki vardir.

Siz simdi adadan ayrilacaginiz ve Ekim aynindan evvel adaya donmiyeceginizden beni haberdar ediyorsunuz ki bu muddetten bir az evvel Icraat Meclisi azaliginiz hitam bulmus olacaktir. Siz, bundan boyle Icraat Azaligindan cekilmek ve yerinize Turk cemaatinden, baska birisinin vazife gormesine firsat vermek arzusunda oldugunuzu izhar ediyorsunuz.

Bu haberinizi gerek halk noktai nazarindan ve gerekse sahsen teessufle karsiladim, fakat istifanizda vazifenizde daima takip etmekte oldugunuz tevazu ve iyi niyetin amil oldugunu nazari itibare alarak istifanizi kabul ediyorum.

Beraber isledigimiz kisa muddet zarfindan yapmis oldugunuz tavsiyelerde daima bitarafane ve Turk cemaatinin menfaatlerinin gozetilmis oldugunu takdir etmis bulunuyorum. Onume gelen evraklar, benden evvel yerimi isgal edenin de size tam bir istisareci olarak itimat etmis bulundugunu ve size mutesekkir olduklarini acikca isbat etmektedir. Uzun hizmet muddetiniz size kalp rahatligi ve bahtiyarlik temin edecek kati bir menba olmalidir.

Size iyi istikbal ve mesur omurler diler ve kazanmis oldugunuz madalyalarinizi serefle tasimanizi temenni ederim. (imza) Winster

Sir Munir'in Kibris Valisi Lord Winster'e gonderdigi cevabi mektup suretidir:

Your Excellency,

May I express to you the deep gratification caosed to me by tle Honour which His Majesty has been pleased to bestow upon me and by the very kind terms of Your Excellency's own letter of June 12.

I appreciate that the knighthood which I have been given is an indication of the King's confidence not only in me but in the Turkish community of Cyprus and I would ask that my humble duty, and theires, might be submitted to His Majesty.

Your own kind words are profound satisfaction to me I have at all time sought to offer advice in accordance with my convictions as to what was best for the welfare of the Community which I have the honour to belong, and I am deeply grateful if I have earned the confidence of yourself, the last of the many Governors whom I have served. At all times in the future I shall be at Your Excellency's command to do all that I can for the welfare and prosperity of our country.

Yours most Sincerely,

M. Munir

Sir Munir'in Kibris Valisi Lord Winster'e gonderdigi cevabi mektup suretidir.

Ekselans,

Majeste Kralin bana bahsetmis oldugu unvan ve Ekselansinizin gondermis oldugu 12 Haziran tarihli mektubunuzda lutufkar sozlerinizden duymus oldugum derin minnettarligi sunmama musaade buyurunuz.

Majeste Kralin bana bahsetmis oldugu Sir'luk rutbesi Majestenin bana ve Kibris Turk cemaatina olan derin itimadinin bir eseri oldugunu takdir ederim. Benim ve halkin mutevazi hizmetlerinin Majesteye sunulmasini rica edecegim.

Zati alinizin lutufkar sozleri bana buyuk bir huzur vermistir. Ben daima yapmis oldugum tavsiyelerde, ait bulunmakla seref duydugum cemaatimin en iyi menfaatlerini ve refahini goz onunde bulundurdum. Simdiye kadar hizmet etmis bulundugum bir cok Valilerden sonuncusu olan sizin de itimadini kazanmaga muvaffak olmussam minnettarlik duyarim.

Istikbalde daima memleketimin refah ve saadeti ugrunda elimden geleni yapmak icin Ekselansinizin emrinde olacagim.

imza--M. Munir--

BCA 030.01.40.241.14

TELGRAF

Cumhurreisi ismet inonu ankara

nicosia, 30/11/48

28 kasim 1948 tarihinde Lefkosada onbes bin turkun yapmis oldugu ayasofya mitinginde bir kere daha kibris rumlarinin yunanistana ilhak ve muhtariyet taleplerinin siddetle reddedilmesi oy birligi ile kararlastirilmistir kibris turkleri ilhak ve muktariyetin tamamiyle turklugun mahvina sebep olacagina ve adanin asayisini bozacagina inaniyorlar = secretary dr kucuk + kl 28 kasim 1948 + +

BCA 030.18.01.02.91.52.3

KARARNAME

Aslen Kibrisli olup Istanbulda Besiktasta oturan Ingiliz tebaasindan ve Turk irkindan 1885 dogumlu Naciye ile kizi 1931 dogumlu Suheylanin Erzurumda piyade alayi 9 uncu boluk tegmeni oglu Osman Nurinin yaninda ikamet etmelerine izin verilmesi; Genelkurmay Baskanligi is'arina atfen Dahiliye vekilliginin 23/5/940 tarih ve 23651 sayili teklifi uzerine Icra Vekilleri Heyetince 30 MAYIS 1940 tarihinde kabul olunmustur.

REISICUMHUR

BCA 030.18.01.02.112.71.2

KARAR

Kibris'da oturan Dr. Mehmet Ihsan Cosar'in mahalli uyrukluga gecmesine izin verilmesi hakkindaki 25/9/1943 tarihli ve 2/20684 sayili kararin kaldirilmasi; Icisleri Bakanliginin 22/10/1946 tarihli ve 73241/2/4704-2180 sayili yazisi uzerine Bakanlar Kurulunun 9/11/1946 tarihli toplantisinda kararlastirilmistir.

CUMHURBASKANI

BCA 030.18.01.02.117.51.5

KARAR

Kibris'da yayinlanan "Iscinin yolu sasmaz" adli mecmuanin yurda sokulmasinin yasak edilmesi ve mevcutlarinin toplattirilmasi; Icisleri Bakanliginin 22/4/1948 tarihli ve 9116-299/25961 sayili yazisi uzerine, 1881 sayili kanunun 2657 sayili kanunla degistirilen 51 inci maddesine gore, Bakanlar Kurulunun 10/7/1948 tarihli toplantisinda kararlastirilmistir.

CUMHURBASKANI

BCA 030.18.01.02.117.51.20

KARAR

Kibris'da cikan "Emekci" adli Turkce gazetenin yurda sokulmasinin yasak edilmesi ve elde edileceklerinin toplattirilmasi; Icisleri Bakanliginin 15/7/1948 tarihli ve 42378 sayili yazisi uzerine, 1881 sayili kanunun 2657 sayili kanunla degistirilen 51 inci maddesine gore, Bakanlar Kurulunun 15/7/1948 tarihli toplantisinda kararlastirilmistir.

CUMHURBASKANI

BCA 030.01.02.103.72.9

KARAR

Ankara nufusuna kayitli bir Turk vatandasi olup halen kibrista oturmakta olan Dr. Mehmet Ihsan Cosar'in mahalli tabiiyete gecmesine izin verilmesi; Dahiliye Vekilliginin 16/9/1943 tarihli ve 73241/6362 sayili tezkeresiyle yapilan teklifi uzerine, 1312 sayili kanunun 7 inci maddesine tevfikan, Icra Vekilleri Heyetince 28 Eylul 1948 tarihinde kabul olunmustur.

REISICUMHUR

BCA 030.01.17.98.3

Lefkosa 9 Mart 1950

Sayin Bay Semsettin Gunaltay Basbakan Ankara.

Sayin Bay,

Dort aydanberi Kibris Turk cemaatina hizmet ve buradaki Rum solcularinin tahrikleriyle mucadele etmek gayesiyle "Istiklal" isimli gunluk siyasi bir gazete nesretmekte oldugum malumunuzdur. Gazetemizi muntezaman zatialinize gondermekteyiz. Takip ettigimiz siyaset C.H.P. nin siyasetidir.

Varligimizi Turkiyede tanitmak gayesiyle Turkiyenin bir cok Halkevlerine ve basin mensuplariyle Vekiller Heyetine ve Parti mensuplarina ve Ingiliz Siyasi ricaliyle Londra Halkevine V.S. luzumlu gordugumuz bir cok memleketlere gazetemizi hediye olarak gondermekteyiz.

Takdir buyuracaginiz gibi, Kibris azinlikta olan bir Turkluk camiasini bagrinda toplamaktadir. Gazetemizi azinlik olan Turk cemaati a-rasinda bir cok maddi zorluklar icerisinde yayinliyoruz. Son zamanlarda kagidin ani olarak yukselmesi zararimizi bir kat daha artirmis bulunuyor.

Bu munasebetle gerek C.H.P. nden ve gerekse takdir buyuracaginiz herhangi bir kanaldan gazetemize Hukumetimizin maddi yardimini musaadenizle talep edecegim.

Buradaki calismalarimiza bir medar olacagi umidiyle bu yardimin bizden esirgenmiyecegini umit eder, en derin saygilarle hurmet ve selamlarimin kabulunu ozlerim.

Sa-ygilarimla (M. Necati Ozkan Istiklal gazetesi sahibi ve basmuharriri.)

BCA 030.18.01.02.123.69.14

KARAR

Corum Lisesi Muduru ve Tarih ogretmeni Yavuz Konnolu'nun Turkiyedeki gorevine ait ayligi odenmek suretiyle iki yil sure icin Kibris Turk Lisesi Mudurlugu gorevini almasina izin verilmesi, Milli Egitim Bakanliginin 29/8/1950, 4/9/1950 tarihli ve 1877,1886 sayili yazilariyle yapilan teklifi uzerine 4489 sayili kanunun birinci maddesine gore Bakanlar Kurulunca 5/9/1950 tarihinde kararlastirilmistir.

CUMHURBASKANI

BCA 030.18.01.02.123.72.5

KARAR

Corum Lisesi Beden Egitimi Ogretmeni Melahat Konnolu'nun Turkiye'deki gorevine ait ayligi odenmek suretiyle iki yil sure icin Kipris Turk Lisesi Beden Egitimi Ogretmenligi gorevini almasina izin verilmesi, Milli Egitim Bakanliginin 11/9/1950 tarihli ve 1925 sayili yazisi uzerine, 4489 sayili kanunun birinci maddesine gore, Bakanlar Kurulunca 16/9/1950 tarihinde kararlastirilmistir.

CUMHURBASKANI

B.A. Belgeler

BCA 030.18.01.02.123.73.16

KARAR

Kibris'li Turklerden her yil icin bes kiz ogrencinin mecburi hizmet aranmaksizin parasiz olarak Hemsire ve Laborant okullarinda okutturulmasi; Saglik ve Sosyal Yardim Bakanliginin 14/9/1950 tarihli ve 124/15663 sayili yazisi uzerine, Bakanlar Kurulunun 20/9/1950 tarihli toplantisinda kararlastirilmistir.

CUMHURBASKANI

BCA 030.18.01.02.124.713.10

KARAR

20/9/1950 tarihli ve 3/11859 sayili kararin Kibrisli Turklerden Her yil icin Bes kiz ogrencinin mecburi hizmet aranmaksizin parasiz olarak hemsire ve Laborant okullarinda okutturulmasi hakkindaki kaydin; (Kibrisli Turklerden her yil icin bes kiz ogrencinin mecburi hizmet aranmaksizin parasiz olarak Ebe veya hemsire ve Laborant okullarinda okutturulmasi) seklinde degistirilmesi; Saglik ve Sosyal Yardim Bakanliginin 13/10/1950 tarih ve 137/17055 sayili yazisi uzerine Bakanlar Kurulunca 14/10/1950 tarihinde kararlastirilmistir.

CUMHURBASKANI

BCA 030.18.01.02.124.86.1

KARAR

Mugla avukatlarindan Dersiam Yakup Celal Menzilcioglu'nun Turkiye'deki hayat kaydiyle muhassas bulunan dersiamlik maasi odenmek suretiyle ve uc yil icin Kipris Muftulugu gorevini almasina izin verilmesi; Bakanlar Kurulunca 24/11/1950 tarihinde kararlastirilmistir.

CUMHURBASKANI

BCA 030.18.01.02.124.89.9

KARAR

Ilisik listede adlari ve gorevleri yazili ogretmenlerin Turkiye'deki gorevlerine ait ayliklari odenmek suretiyle adlari hizalarinda gosterilen sureler icin Kipris'taki orta dereceli Okullarda ogretmenlik gorevi almalarina izin verilmesi; Milli Egitim Bakanliginin 3, 22/11/1950 tarihli ve 9453/1078, 9253/2449 sayili yazilari uzerine, 4489 sayili kanunun birinci maddesine gore, Bakanlar Kurulunun 25/11/1950 tarihli toplantisinda kararlastirilmistir.
CUMHURBASKANI

  Dersler    Adi ve Soyadi    Resmi gorevi     Kiprista
                            bulunacaklan
                              sure

  Turkce     Ibrahim Zeki   Burdur Ortaokulu     2
           Ocal      Turkce Og.

  Turkce      Mehmet     Edime Ogretmen      2
          Durulgan    Okulu Turkce Og.

  Tarih     Ali Cengiz   Balikesir Necati     2
          Gokoglu     Egitim Ens. Og.

 Cografya      Emin     Balikesir Necati     2
          Cakiroglu    Egitim Ens. Og.

  Fizik-      Abdullah    Ankara Ataturk      2
 Matematik     Evrenos    Lisesi Fizik Og.

  Fizik-     Cemil Fenman   Bursa Erkek Lisesi    2
 Matematik              fizik Og.

  Fizik-     Sabri Beser   Kastamonu Lisesi     2
 Matematik             Matematik Og.

  Kimya      Zeynep     Ankara Ataturk      2
          Evrenos    Lisesi Kimya Og.

  Tabiiye     Mubecci    Bursa Erkek Lisesi    2
           Fenman      Tabiiye Og.

 Edebiyat     Naim Buluc   Eskisehir Lisesi   Eylu1 1951
                   Edebiyat Og.    sonuna kadar

 Matematik   Burhan Tincer    Sivas Lisesi    Eylu1 1951
                   Matematik Og.   sonuna kadar

 Fizik-Kimya     Avni     Emekli Fizik-Kimya  Eylul 1951
          Yakalioglu       Og.      sonuna kadar


BCA 030.18.01.02.185.14.20

KARAR

Kipris'tan alinacak damizlik merkep aygirlarinin mubayaasi icin, Tarim Bakanligi Sube Mudurlerinden Enver Erlat ile Cukurova Harasi Muduru Huseyin Elbasi'dan toplu komisyonun kurulmasi; adi gecen Bakanligin 10/2/1951 tarihli ve 7582/1619 sayili yazisi uzerine, 2490 sayili kanunun 28 inci maddesine 2902 sayili kanunla eklenen fikraya gore Bakanlar Kurulunca 22/2/1951 tarihinde kararlastirilmistir.

CUMHURBASKANI

BCA 030.18.01.02.126.71.19

KARAR

Hatay'in Iskenderun Ilcesi Nufus kutugunun Savas Mahallesi 3/50 cildinin I29 sayili evi uzerine kayitli I330 Kibris dogumlu Kayser oglu Hanri Sahsuma Sayeg'in Turk vatandasligindan cikmasina izin verilmesi; Icisleri Bakanliginin 27/9/1951 tarihli ve 73113/3-22539-18454 sayili yazisi uzerine, 1312 sayili kanunun 7 nci maddesine gore, Bakanlar Kuruluca 29/9/1951 tarihinde kararlastirilmistir.

CUMHURBASKANI

BCA 030.18.01.127.79.8

KARAR

Ilisik listede adlari ve gorevleri yazili ogretmenlerin Turkiyedeki gorevlerine ait ayliklari odenmek, yol paralari kendilerine ait olmak suretiyle iki yil sure icin Kibris'taki orta dereceli Turk okullarinda ogretmenlik gorevi almalarina izin verilmesi; Milli Egitim Bakanliginin 23/10/1951 tarihli ve 9253/1-A/2031 sayili yazisi uzerine, 4489 sayili kanunun 1 inci maddesine gore, Bakanlar Kurulunun 3/11/1951 tarihli toplantisinda kararlastirilmistir.
            CUMHURBASKANI
              -Liste-

 Adi ve Soyadi       Resmi Gorevi         Dersler

 Fatma Okansoy     Antakya Lisesi Tabiiye       Tabiiye
                 Og.
 Mehmet Guver       Kalecik O.O.Md.ve     Tarih-Cografya ve
             tarih Cog. Yurttashk     Yurttashk bilgisi
                 B.Og.
  Ihsan Uhri         Hasanoglan        Toplu Dersler
              Koy.Ens.Toplu D.
Ibrahim Bozunoglu     Gumushane O.O.Toplu        " "
                 D.Og.
  Hulusi Top        Gumushane Erkek         " "
               S.Enst. " "
 Hasan Ilgililer    Soma O.O.Toplu dersler        " "
                 Og.
  Vedat Berk        Esme O.O. " "          " "
 Burhan Demiriz     Antakya Erkek S.Ens. "        " "
                  "
COPYRIGHT 2008 Eastern Mediterranean University Press
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2008 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Part 3
Publication:Journal of Cyprus Studies
Date:Jan 1, 2008
Words:2960
Previous Article:1923-1951 donemi.
Next Article:1952-1960 donemi.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters