Printer Friendly

The residence of the Vilnius Society of Friends of Science/Vilniaus mokslo biciuliu draugijos buveine.

Ivadas

Straipsnio tikslas--trumpai nusviesti Vilniaus mokslo biciuliu draugijos buveines istorija, parodyti, koks buvo sio kuklaus pastato, jame veikusios turtingos bibliotekos ir muziejaus vaidmuo kulturiniam Vilniaus gyvenimui. Ruosiant straipsni panaudota archyvine medziaga, to meto spauda, publikuota dokumentine medziaga, lietuviu ir lenku autoriu darbai.

Pirmoji Vilniaus mokslo biciuliu draugijos buveine

Vilniaus mokslo biciuliu draugija (Towarzystwo Przyjaciol Nauk w Wilnie) veike 1907-1939 m. Jos ikurejai ir nariai buvo lenku inteligentija bei issilavine dvarininkai. Pirmaisiais veiklos metais draugija turejo 160, 1914 m.--514, 1927 m.--446, 1931 m.--405, 1939 m.--378 narius. Draugijai vadovavo pirmininkas ir valdyba, renkami visuotiniame draugijos nariu susirinkime. Draugijos pirmininkais buvo: Janas Kurczewskis (1907-1916), Wladyslawas Zahorskis (1916-1927), Alfonsas Parczewskis (1927-1933), Marianas Zdziechowskis (1933-1938) ir Stanislawas Koscialkowskis (1938-1939). (Sprawozdanie z dzialalnosci ... 1908; Brensztejn 1914; Jurkowski 1986; Zytkowicz 1975; Petrauskiene 1979).

Draugija, kaip nurodyta jos istatuose, turejo tiksla puoseleti mokslo zinias, gebejimus ir literatura lenku kalba, konkreciau--tyrineti krasto gamta, etnografija, istorija, ekonomika ir statistika (Lietuvos valstybes ..., ap. 22, b. 4; Ustawa ... 1907). Pirmaisiais veiklos metais draugija negalejo veikti visose srityse ir turejo daugiausia demesio skirti organizaciniams reikalams bei materialines bazes kurimui. Labai svarbus buvo buveines klausimas, nes draugija darba pradejo neturedama savo patalpu. Steigiamasis susirinkimas vyko Vaiku globos draugijos patalpose, esanciose Mazosios Pohuliankos g. 8, eiliniai posedziai--Vilniaus medicinos draugijos arba Labdaros draugijos patalpose, valdybos posedziai--Vilniaus zemes banke arba valdybos nariu butuose. Dovanojamos draugijai knygos ir muziejiniai daiktai buvo saugomi buvusiame pranciskonu vienuolyne Traku gatveje, o ypac vertingi egzemplioriai--valdybos nariu butuose. Suprasdamas sunkia padeti, jos narys grafas Jozefas Przezdzieckis padovanojo draugijai tuometiniame Vilniaus priemiestyje Naujininkuose (Nowy Swiat), Naujosios Alejos (veliau Tyzenhauzu) gatveje, nedideli dvieju aukstu nama, ikainota daugiau kaip 20 tukstanciu rubliu. Pries tai tame name veike Tyzenhauzu biblioteka. Draugija dovanotose patalpose isikure 1907 m. rugsejo menesi. Keturi nedidukai kambariai, esantys pirmame aukste, buvo skirti bibliotekai, skaityklai, rastinei bei sargui gyventi, o sale antrame aukste--muziejui. Nemazai paveikslu sukabinta ant laiptines sienu. Broliai Jozefas ir Stanislawas Montwillos skyre patalpoms pritaikyti draugijos reikmems ir knygoms bei muziejaus eksponatams tvarkyti 5 tukst. rubliu (Lietuvos valstybes ..., ap. 22, b. 16, lap. 4-18; Sprawozdanie z dzialalnosci ... 1908: 172).

Naujos Vilniaus mokslo biciuliu draugijos buveines statyba

Lenku visuomene reme draugijos veikla ir gausiai dovanojo jai vertingu knygu, rankrasciu, muziejiniu daiktu. Po poros metu J. Przezdzieckio dovanotose patalpose jau netilpo dovanojamos kulturos vertybes ir nutarta statyti nauja draugijos buveine. Draugijos narys dvarininkas Hilary Leskis tuo tikslu dovanojo 20 200 rubliu. Is tos sumos uz 11 315 rubliu buvo nupirktas zemes sklypas Tilto (Mostowa, veliau--J. Lelevelio, T. Narbuto, K. Pozelos, Gostauto) gatveje salia Neries (1 pav.), o like pinigai skirti statybinems medziagoms pirkti. Draugijos buveines projekta parenge Henrykas Wojnickis ir Janas Trojanas. Jie suprojektavo kuklu dvieju aukstu neoklasicizmo stiliaus pastata, primenanti bajoru dvareli. Apskaiciuota, kad statybos ir vidaus apdailos darbai kainuos 50 tukst. rubliu. Draugija tiek pinigu neturejo ir buvo priversta imti is Vilniaus prekybos banko 15 tukst. rubliu paskola, po to dar 30 tukst. rubliu pasiskolinti is Vilniaus zemes banko (Lietuvos valstybes ..., ap. 8, b. 26, lap. 78; ap. 22, b. 56; Oteyt ... 1911: 3-6; Brensztejn 1914: 34-35).

Draugijos namo statyba pradeta 1910 m. balandzio 10 d. Darbus vykde Stefano Sieniucio statybos artele. Darbus priziurejo inzinierius Janas Trojanas. Iki velyvo rudens buvo sumurytos sienos ir uzdengtas stogas. 1910 m. gruodzio 5 d. speciali komisija, i kuria iejo inzinierius architektas Waclawas Michniewiczius, inzinierius Wladyslawas Stypulkowskis ir generolas Walerianas Dobuzynskis, prieme pastata. Draugijos valdyba ismokejo statybos artelei 26 tukst. rubliu (Lietuvos valstybes ..., ap. 22, b. 3; b. 56; Otyet ... 1911: 6). Pagrindiniai vidaus darbai, kurie vyko vadovaujant inzinieriui architektui Aleksandrui Antonowicziui, is esmes buvo baigti 1913 m. rudeni. Ju atlikimas draugijai kainavo 20 671 rubli (Lietuvos valstybes ..., ap. 22, b. 80; Otyet ... 1913: 13-14; Otyet ... 1914: 15-17). 1913 m. spalio 12 d. naujose patalpose ivyko pirmasis draugijos nariu susirinkimas. Pries jam prasidedant, draugijos pirmininkas kunigas prelatas Janas Kurczewskis pasventino patalpas (Lietuvos valstybes ..., ap. 22, b. 3).

Naujoje draugijos buveineje buvo kelios dideles sviesios sales, skirtos bibliotekai ir muziejui (2 pav.), bei kelios mazesnes, skirtos posedziauti, kanceliarijai ir kabinetams. Taip pat buvo ukines paskirties bei sargui gyventi skirtos patalpos, drabuzines. Name buvo irengtas centrinis sildymas, elektros apsvietimas, gera ventiliacija, priesgaisrine apsauga, o langai apsaugoti grotomis. 1914 m., pagaminus ir sustacius bibliotekai ir muziejui skirtose salese spintas, lentynas ir stelazus (tai is viso kainavo 8317 rubliu), i naujaja draugijos buveine buvo perveztos sukauptos knygos ir muziejaus eksponatai. Namas Naujosios Alejos gatveje, dovanotojui Jozefui Przezdzieckiui sutikus, 1915 m. buvo parduotas, o gauti pinigai (11 tukst. rubliu) perduoti draugijai (Sprawozdanie ... w r. 1914. 1915: 3, 16; Brensztejn 1932: 4-7).

Draugijai nebaigus isikurti naujoje buveineje, 1914 m. vasara prasidejo Pirmasis pasaulinis karas. Daug draugijos nariu ir remeju isvyko is Vilniaus, susilpnejo rysiai su kitomis mokslo ir kulturos istaigomis, sumazejo dovanojamu knygu ir muziejiniu daiktu, taip pat piniginiu auku. Taciau nepaisydami sunkumu, Vilniuje like draugijos nariai tvarke perveztas knygas ir muziejaus eksponatus. 1915 m. geguzes pabaigoje bibliotekos lentynose buvo 18 tukst. knygu. Taciau daug neramiu akimirku isgyventa 1915 m. liepos menesi, rusams evakuojantis is Vilniaus. Vertingiausi eksponatai buvo isimti is spintu ir vitrinu, surasyti ir paslepti Vilniaus prekybos banko saugyklose arba privaciuose butuose. Pastate likusias vertybes pasikeisdami saugojo valdybos nariai. Laimei, nei pastatas, nei jame esancios vertybes smarkiai nenukentejo, tik isbyrejo langu stiklai, kai besitraukiantys nuo vokieciu rusu kariskiai susprogdino netoliese buvusia duju gamyklele (Lietuvos valstybes ..., ap. 22, b. 8, lap. 146; b. 96, lap. 8).

[FIGURE 1 OMITTED]

[FIGURE 2 OMITTED]

Dar sunkesni laikai prasidejo 1915 m. rugsejo menesi vokieciams uzemus Vilniu. Vokieciai visame kraste ivede griezta okupacini rezima. Vietiniai gyventojai kente okupantu savivale, maisto ir butiniausiu buities reikmenu trukuma. Noredami palaikyti karo sunkumus kencianciu vilnieciu dvasia, 1916 m. vasario menesi draugijos nariai naujoje buveineje atidare skaitykla, kuria gausiai lanke skaitytojai. Labiausiai juos domino naujausi laikrasciai, is kuriu, nepaisant okupantu ivestos cenzuros, galima buvo suzinoti apie padeti fronte ir politines naujienas. Deja, vokieciu okupacine valdzia 1916 m. geguzes menesi uzdraude Vilniaus mokslo biciuliu draugijos veikla, nors leido veikti lietuviu ir baltarusiu draugijoms (Lietuvos valstybes ..., ap. 22, b. 8, lap. 149; b. 81, lap. 28-30). Vokieciams pagrasinus sankcijomis, teko uzdaryti muzieju, o 1917 m. lapkricio menesi--ir draugijos skaitykla. Taciau valdybos nariai ir toliau rinkdavosi i posedzius bei slapta nuo vokieciu valdzios tvarke knygas ir muziejaus eksponatus. Didziausia susirupinima kele meno ir gamtos skyriu eksponatai, kuriems saugoti buvo reikalinga pastovi temperatura ir dregme, o sunkiais karo metais, kai truko kuro, tokias salygas buvo sunku uztikrinti. Buveines islaikymui buvo naudojami pinigai, skirti jos galutiniam irengimui. Kritiskais atvejais pagelbedavo Hilary Leskis bei Antonis Tyszkiewiczius. Taupumo sumetimais buvo apsildomas ne visas namas, o tik butiniausios patalpos. Valdybos posedziai vykdavo jos nariu butuose. Taip draugijos nariu pastangomis pavyko issaugoti pastata ir jame sukauptas kulturos vertybes ir nepatirti didesniu nuostoliu (Lietuvos valstybes ..., ap. 22, b. 8, lap. 151-152; b. 81, lap. 36-38; Zarys ... 1932: 8-9).

Vilniaus mokslo biciuliu draugijos buveines galutinis irengimas ir muziejaus reorganizavimas

Pasibaigus karui ir 1918 m. atkurus Lietuvos ir Lenkijos valstybiu nepriklausomybe, Vilniaus mokslo biciuliu draugijai atsirado daug palankesniu veiklos galimybiu. Taciau ji, kaip ir visa Vilniaus krasto visuomene, turejo pergyventi sunku kovu su bolsevikais laikotarpi. Raudonajai armijai 1919 m. sausio pradzioje uzemus Vilniu, draugijos nariai ir ju seimos kente bolseviku terora, o draugijos turtui grese nacionalizacija. Lengviau atsikvepta tik 1919 m. balandzio 19-21 d. lenku kariuomenei isvadavus Vilniu. Tu paciu metu birzelio 14 d. po ketveriu metu pertraukos ivyko pirmasis visuotinis Vilniaus mokslo biciuliu draugijos nariu susirinkimas, kuriame buvo isrinkta nauja valdyba, revizijos komisija ir patvirtintos artimiausiu metu sprestinos uzduotys. Be kitu svarbiu uzduociu buvo numatyta baigti buveines irengima (Lietuvos valstybes ..., ap. 8, b. 50, lap. 27-36).

Taciau nauja Raudonosios armijos invazija 1920 m. liepos menesi, sunkios kovos del sienu nustatymo, Lenkijos konfliktas su Lietuva ir ukio nuosmukis priverte draugija galutini buveines irengima atideti velesniam laikui. 1926 m., atsigavus po karo sunkumu, draugijos lesomis buvo suremontuotas pastato stogas (darbai kainavo 1589 zlotu), o Vilniaus miesto magistratas pasistenge J. Lelevelio gatveje, kurioje buvo draugijos buveine, padaryti naujus saligatvius (Lietuvos valstybes ..., ap. 22, b. 156; Sprawozdanie ... za rok 1926. 1928: 4). Paties pastato remonto ir galutinio irengimo darbai pradeti 1928 m., kai Lenkijos vyriausybe tam paskyre 75 tukstanciu zlotu parama. Draugijos buveines pertvarkymo projekta ir darbu samata paruose inzinieriai architektai Aleksandras Antonowiczius, Stefanas Narebskis ir Gabrielis Sokolowskis. Prie dokumentacijos rengimo prisidejo Juliuszas Glatmanas, Klemensas Bejnarowiczius, Wladyslawas Nieciengiewiczius, Walerianas Latkowskis, Juliuszas Klosas ir Ferdynandas Ruszczycas (Sprawozdanie ... za rok 1928. 1929: 4).

Parengus ir patvirtinus projekta pradeti remonto darbai, kurie truko dvejus metus. Darbams vadovavo inzinierius Aleksandras Antonowiczius. Iki 1928 m. pabaigos pakeisti kanalizacijos ir centrinio sildymo irenginiai bei elektros instaliacija, muziejaus salese ir rastineje sudetos azuolines grindys. Visa tai kainavo 44 360 zlotu. Kitais metais nutinkuotos isorines pastato sienos ir prie iejimo pastatytos keturios kolonos, aliejiniais dazais nudazytas pastato stogas. Tu darbu atlikimas kainavo 25 275 zlotus. Uz likusius pinigus sutaisyti seni ir pagaminti nauji baldai bibliotekai ir muziejui (Lietuvos valstybes ... ap. 22, b. 187; Sprawozdanie ... za rok 1928. 1929: 22-25; Sprawozdanie ... za lata 1929 i 1930. 1931: 32-35).

Remonto darbai buvo baigti 1929 m. rudeni, taciau po poros metu reikejo juos atnaujinti, nes 1931 m. balandzio menesi potvynio metu draugijos pastato zemutine dalis buvo uzlieta. Nukentejo sienos, grindys ir katiline. Didesniu nuostoliu pavyko isvengti operatyviai organizavus draugijos narius ir studentus, kurie perkele pusrusiuose saugomus leidinius ir muziejinius daiktus i aukstesnes vietas. Potvynio pasekmems likviduoti Vilniaus vaivadija paskyre draugijai 3 tukstancius zlotu (Lietuvos valstybes ... ap. 22, b. 201; Sprawozdanie ... za rok 1931. 1932: 49).

Pasibaigus remonto darbams nutarta radikaliai atnaujinti muziejaus ekspozicija. Reorganizacijos projekta paruose muziejaus fondu saugotojas Michalas Brensztejnas (sias pareigas jis pereme 1927 m. rugsejo menesi) padedant kitiems dviems draugijos nariams: dailininkui Vilniaus Stepono Batoro universiteto profesoriui Ferdynandui Ruszczycui ir Vilniaus vaivadijos konservatoriui Jerzy Remeriui. Nutarta draugijos muziejui suteikti humanitarinio muziejaus profili. Siekiant muziejaus rinkiniu vientisumo, gamtos skyriaus eksponatai buvo perduoti Vilniaus Stepono Batoro universitetui. Paruosus ir patvirtinus muziejaus reorganizavimo projekta buvo pertvarkyta visa muziejaus ekspozicija. Ja irengti padejo universiteto profesoriai ir studentai, kiti mokslo biciuliai, pavyzdziui, karaimu dvasininkas ir mokslininkas Chadzi Seraja Chan Sapsalas patare, kaip irengti Rytu meno, kunigas kapelionas Piotras Sledziewskis--liturginiu daiktu, karininkas Wiktoras Zyndram-Koscialkowskis--ginklu ekspozicijas, o laikrodininkas Witoldas Jurewiczius nemokamai suremontavo muziejuje saugoma XVIII a. pabaigos-XIX a. pradzios laikrodi (Lietuvos valstybes ... ap. 22, b. 187; Sprawozdanie ... za rok 1929-1930. 1931: 25).

Atnaujintas muziejus buvo iskilmingai atidarytas 1930 m. kovo 2 d. Saleje pirmame aukste, kurioje pries tai buvo gamtos skyrius, po remonto buvo isdestyti etnografiniai eksponatai, o keliose salese antrame aukste--archeologiniai, priesistoriniai radiniai, baznytines senienos, istoriniai paminklai, ginklai, amatininku dirbiniai, teatriniai eksponatai, numizmatika. Svarbios buvo ekspozicijos, skirtos kovoms del nepriklausomybes ir Vilniaus Universiteto veiklai, poetams Adamui Mickewicziui ir Wladislawui Sirokomlei bei rasytojai Elizai Orzeszkowai. Saleje, skirtoje Vakaru Europos dailei, buvo eksponuojami garsiu dailininku Joachimo Beuckelaerio, Bartholomeo Sprangerio, Franco II Franckeno, Salvatore Rosos, Pietro Beretini da Cartona, Francisco Ximeneso (Jimenezo), Annibale Caracci, Francesco Casanovos, Francesco Lampi, Ludovico Lipparini ir kitu garsiu menininku kuriniai (Lietuvos valstybes ... ap. 22, b. 37, lap. 167; b. 195; b. 280; Brensztejn 1937; Koscialkowski 1956-1957; Sirkaite 1999; Kersyte 2003: 88-97).

Atskira sale buvo skirta lenku dailininkams. Joje buvo eksponuojami Szymono Czechowicziaus, Franciszeko Smuglewicziaus, Tadeuszo Goreckio, Jano Rustemo, Jano Damelio, Walentino Wankowicziaus, Wincento Smokowskio, Jozefo Marszewskio, Wladyslawo Majeranowskio, Karolio Rafalowicziaus, Adamo Szemeszo, Kanuto ir Boleslawo Rusieckiu, Wincento Dmochowskio, Elwiro Michalo Andriollio, Wincento ir Ludomiro Slendzinskiu, Ferdynando Ruszczyco, Stanislawo Bohusz-Siestrzencewicziaus, Karolio Rypinskio, Alfredo ir Edwardo M. Romeriu, Aleksandro Orlowskio, Jano Matejkos, Juliuszo Kossako, Annos Bilinskos, Jano Stanislawskio, Stanislawo Wyspianskio, Olgos Boznanskos, Leono Wyczolkowskio, Jozefo Mehofferio, Franciszeko Kostrzewskio, Kazimierzo Alchimowicziaus, Franciszeko Zmurkos, Wladyslawo Czachorskio, Piotro Stachiewicziaus ir daugelio kitu kuriniai (Brensztejn 1937; Sirkaite 1999; Kersyte 2003: 88-97).

[FIGURE 3 OMITTED]

Senieji planai ir breziniai, atspindintys Vilniaus miesto raida, buvo sukabinti ant laiptu aiksteles sienu. Geriausiai matomoje vietoje buvo eksponuojamas garsusis Ferdynando Ruszczyco paveikslas Nec mergitur, vaizduojantis audringos juros bangu blaskoma laiva, kuri amzininkai suprato kaip kovojancios Lenkijos alegorija (Limanowski 1939: 409-410).

Skulpturos kuriniu, lyginant su paveikslais, muziejuje buvo nedaug. Prie geriausiu buvo priskiriami Kazimiero Jelskio, Jano Ostrowskio, Czeslawo Makowskio bei Piuso Welonskio sukurti XIX a. izymiu Vilniaus mokslo ir kulturos veikeju biustai bei medalionai, Antano Madejskio skulptura Skausmas, Henryko Kunos Irydion, Boleslawo Balzukiewicziaus skulpturine grupe Naslaiciai. 1931 m. muziejaus rinkinius papilde dveju zinomu lenku skulptoriu kuriniai: Tomaszo Oskaro Sosnowskio skulpturine grupe Jadvyga ir Jogaila (3 pav.) bei Wiktoro Brodzkio Amuras ir Psiche (4 pav.). W. Brodzkio kurini muziejui padovanojo Oskaras Meysztowiczius. Skulpturine grupe is marmuro Jadvyga ir Jogaila 1858 m. pats jos autorius atsiunte Eustachijaus Tyszkiewicziaus ikurtam Vilniaus senienu muziejui. Sosnowskio kurinys, simbolizuojantis Lenkijos ir Lietuvos sajunga, buvo labai populiarus. Lankytojai daznai palikdavo prie jo geles kaip dekingumo zenkla uz Krevos unija ir Lietuvos kriksta. Sausio sukilimo metu (1863-1864 m.) grafiniu sios skulpturos atvaizdu budavo zymimi sukileliu atsisaukimai. Del tos priezasties skulptura pateko i caro valdzios nemalone ir, nuslopinus sukilima, generalgubernatoriaus Michailo Muravjovo paliepimu buvo pasalinta is muziejaus, o 1865 m., uzdarius Senienu muzieju, kartu su kitais eksponatais isvezta i Rusija ir atiduota Ermitazo muziejui Peterburge. Tik 1928 m. Lenkijos vyriausybes pastangomis ji buvo susigrazinta is Rusijos ir nuo 1931 m. eksponuojama Vilniaus mokslo biciuliu draugijos muziejuje. Garsioji skulptura dabar yra Lietuvos mokslu akademijos bibliotekos hole. Sovietiniais metais is karalienes Jadvygos rankos buvo isimtas kryzius, bet dabar jis sugrazintas i vieta. Belieka pridurti, kad Krokuvos senamiesti supanciame parke (Planty) stovi T. O. Sosnowskio skulpturos Jadvyga ir Jogaila akmenine versija (Lietuvos valstybes ... ap. 22, b. 37; Sprawozdanie ... za rok 1931. 1932: 73).

[FIGURE 4 OMITTED]

Vilniaus mokslo biciuliu draugijos muziejus buvo gausiai lankomas. 1930 m. muziejuje apsilanke 4398, 1931 m.--3234 (lankytoju sumazejo uzdarius muzieju remontui po 1931 m. pavasario potvynio), 1932 m.--4348, 1933 m.--6359, 1934 m.--6791, 1935 m.--5506, 1936 m.--7059, 1937 m.--13 196, 1938 m.--14 596 lankytojai (Lietuvos valstybes ... ap. 22, b. 229; Zytkowicz 1975: 69). Dazniausiai muziejuje lankesi besimokantis jaunimas, mokytojai, Stepono Batoro universiteto studentai ir destytojai. Uzsukdavo i muzieju auksti valstybes pareigunai bei uzsienio sveciai. Muziejaus rinkiniai nuolat gausejo ir 1939 m. jame buvo apie 60 tukstanciu sukataloguotu eksponatu (Lietuvos valstybes ... ap. 22, b. 211; Sprawozdanie ... za lata 1929 i 1930. 1931: 28; Sprawozdanie ... za rok 1932. 1933: 27; Sprawozdanie ... za rok 1933. 1934: 25; Sprawozdanie ... za rok 1934. 1935: 26; Sprawozdanie ... za rok 1936. 1937: 4).

Taip pat sparciai didejo draugijos bibliotekos fondai. Pries Antraji pasaulini kara joje buvo apie 120 tukst. tomu, neiskaitant 20 tukst. dublikatu. Be to, bibliotekoje buvo platus lenkisku ir uzsienio moksliniu zurnalu pasirinkimas. Juos biblioteka gaudavo mainais uz Vilniaus mokslo biciuliu draugijos leidinius. Vertingos archyvines medziagos buvo sukaupta Rankrasciu skyriuje. Pries Antraji pasaulini kara jame buvo 1033 bylos bei 2405 pavieniai dokumentai. Biblioteka galejo naudotis draugijos nariai ir visi mokslu besidomintys asmenys, gave draugijos valdybos leidima. 1930 m. biblioteka turejo 213, 1932 m.--345, 1934 m.--279, 1938 m.--203 nuolatinius skaitytojus. Is tikruju skaitytoju skaicius buvo daug didesnis, nes daug knygu ir periodiniu leidiniu buvo skolinama Vilniaus universiteto bibliotekai, kur jais naudojosi destytojai, moksliniai darbuotojai ir studentai. Sukauptais draugijos bibliotekoje senais spaudiniais ir rankrasciais taip pat domejosi mokslininkai is kitu Lenkijos ir uzsienio mokslo centru, dazniausiai tie, kurie tyrinejo Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes istorija ir jos kultura (Ksiega ...; Zytkowicz 1975: 65-67).

Gausejant muziejaus ir bibliotekos fondams vis sunkiau daresi juos sutalpinti turimose patalpose ir pradeta galvoti, kaip jas praplesti. Buvo planuojama nupirkti salia draugijos buveines esanti zemes sklypa ir pastatyti priestata, taciau iki Antrojo pasaulinio karo tu planu nespeta igyvendinti (Sprawozdanie ... za rok 1938. 1939: 23; Brensztejn 1932: 12; Zytkowicz 1975: 65).

Vilniecius i Vilniaus mokslo biciuliu draugijos buveine taip pat pritraukdavo ten vykstantys renginiai: paskaitos archeologijos, etnografijos, istorijos, literaturos ir kulturos temomis, iskilmingi posedziai, skirti zymiems mokslininkams ir kulturos veikejams pagerbti. Pavyzdziui, 1927 m. spalio 10 d. mokslo biciuliai ir Vilniaus medikai iskilmingame posedyje pagerbe mirusio Vilniaus mokslo biciuliu draugijos pirmininko gydytojo Wladyslawo Zahorskio, 1929 m. vasario 8 d.--ilgamecio draugijos bibliotekininko ir vicepirmininko gydytojo Ludwiko Czarkowskio, 1938 m. birzelio 14 d.--muziejaus fondu saugotojo Michalo Brensztejno atminima. 1932 m. geguzes 28 d. iskilmingai buvo paminetas draugijos veiklos 25-metis. Buvo pazymimi ir nusipelniusiu draugijos nariu (Alfonso Parczewskio, Mariano Zdziechowskio) mokslines veiklos jubiliejai. I visus tuos renginius gausiai susirinkdavo patys mokslo biciuliai, kitu Vilniaus draugiju atstovai, svietimo ir mokslo darbuotojai, studentai bei visi mokslu ir kultura besidomintys vilnieciai. (Lietuvos valstybes ..., ap. 22, b. 170; Uroczyste ... 1928; Obchod ...; Sprawozdanie ... za lata 1929 i 1930. 1931: 3-4; Sprawozdanie ... za rok 1938. 1939: 4; Zarys ... 1932: 11-17).

Vilniaus mokslo biciuliu draugijos ir jos buveines likimas Antrojo pasaulinio karo metais

Normalia Vilniaus mokslo biciuliu draugijos veikla sutrikde Antrasis pasaulinis karas, prasidejes 1939 m. rugsejo 1 diena Vokietijai uzpuolus Lenkija. Pirmosiomis karo savaitemis draugijos valdybos nariai ir etatiniai darbuotojai stengesi apsaugoti muziejaus ir bibliotekos fondus nuo prieso antskrydziu. Vertingiausi daiktai buvo isimami is spintu ir lentynu, pakuojami i dezes ir slepiami pastato rusiuose. Apsipratus su karo kasdienybe, nutarta testi iprasta draugijos veikla, svarbiausia, isleisti paruostus spaudai darbus, taciau sie planai liko neigyvendinti. 1939 m. rugsejo 17 d. Tarybu Sajunga klastingai uzpuole didvyriskai nuo fasistiniu uzpuoliku besiginancia Lenkija, o po poros dienu Raudonoji armija uzeme Vilniu. Pirmoji sovietu okupacija truko nuo 1939 m. rugsejo 18 d. iki spalio 27 d. ir per ta trumpa laika buvo "issluotos" maisto, buitiniu prekiu bei vaistu atsargos, ismontuoti ir isvezti gamyklu irenginiai, nukentejo bibliotekos ir archyvai, taciau Vilniaus mokslo biciuliu draugijai pavyko issaugoti pastata ir jame sukauptas kulturos vertybes (Lietuvos valstybes ..., ap. 22; b. 219; Tomaszewski 1989: 26-27; Lewandowska 1997: 25-27; Wardzynska 1996; Bockowski 2002).

Nauji isbandymai Vilniaus mokslo biciuliu draugijos lauke, kai 1939 m. spalio menesi Tarybu Sajunga perdave Vilniu ir Vilniaus krasta Lietuvos Respublikai. Lietuviu vyriausybe paskelbe visas lenkiskas istaigas, organizacijas, draugijas, visu tipu mokyklas nuo 1939 m. spalio 27 d. juridiskai neegzistuojanciomis (Zepkaite 1990: 54). Tai paliete ir Vilniaus mokslo biciuliu draugija. Toliau darba ji tese nelegaliai, o jos vadovybe dejo pastangas draugijai legalizuoti. Taciau valdzios leidimo veikti legaliai draugija negavo, o atejus i valdzia Lietuvoje prosovietinei "liaudies vyriausybei" 1940 m. rugpjucio 5 d. visas draugijos turtas buvo nacionalizuotas ir Lietuvos Respublikos svietimo ministerijos nutarimu laikinai perduotas Kauno valstybiniam kulturos muziejui (Lietuvos valstybes ..., ap. 22, b. 267: 15-16; b. 269: 209-210, 251-255). Tai buvo grubus draugijos steigeju, nariu ir remeju valios pazeidimas, nes draugijos istatuose buvo aiskiai pasakyta, kad del kokiu nors priezasciu likvidavus draugija, visas jos turtas turi buti perduotas kitai lenku organizacijai (Statut ... 1922).

Nacionalizavus Vilniaus mokslo biciuliu draugijos turta, jos nariai dar neprarado vilties po kurio laiko ji susigrazinti ir atgaivinti draugijos veikla. Draugijos sukauptos kulturines vertybes kol kas liko savo vietoje--draugijos pastate--ir jas saugojo paskutinis draugijos pirmininkas Stanislawas Koscialkowskis. Jam kiek galedami padejo Vilniuje like valdybos ir eiliniai draugijos nariai. Patys jie dazniausiai kentejo nepritekliu ir nebuvo tikri del savo ateities, bet rupinosi draugijai patiketomis vertybemis. Ju pastangos rode, kokia stipria atsakomybe jaute Vilniaus lenku inteligentija uz kulturinio palikimo issaugojima. Viltis atgaivinti Vilniaus mokslo biciuliu draugija neprarasta net tada, kai jos pastatas, biblioteka ir muziejaus rinkiniai 1940 m. rudeni buvo perduoti is Kauno i Vilniu perkeltam Lituanistikos institutui, o 1941 m. pradzioje--naujai ikurtai Lietuvos TSR mokslu akademijai. Svarstyta netgi galimybe buvusios Vilniaus mokslo biciuliu draugijos bazeje ikurti Lenku kulturos instituta prie Lietuvos TSR mokslu akademijos, taciau toks institutas niekada nebuvo ikurtas (Lietuvos valstybes ..., ap. 22, b. 269: 200-203). Lietuvoje sparciai vykdoma visu svarbiausiu gyvenimo sriciu sovietizacija apeme ir moksla. Tarybu valdzios atstovai itin itariai ziurejo i lenku inteligentija, turincia gilias demokratines tradicijas ir kovos uz savo teises bei minties laisve patirti. Tad tarp suimtuju ir isveztuju i tolimas siaurines Rusijos ir Sibiro sritis buvo daug lenku inteligentijos atstovu, tarp ju Stanislawas Koscialkowskis, paskutinis Vilniaus mokslo biciuliu draugijos pirmininkas. Suemus ir isvezus i Rusijos giluma Koscialkowski, draugijos su dideliu pasisventimu kauptos kulturines vertybes liko nauju seimininku, kurie nemokejo ar nenorejo ju saugoti, rankose. Buvo apvogta biblioteka ir muziejus. Kai kuriu rinkiniu, pavyzdziui, grafikos ir numizmatikos, isvis nebeliko (Koscialkowski 1956-1957; Zytkowicz 1969; Wardzynska 1996). Vertingiausius paveikslus pasieme Vilniaus dailes muziejus (Kersyte 2003: 190-191; Kersyte 1999: 183-184).

1941 m. birzelio menesi hitlerinei Vokietijai pradejus kara su Tarybu Sajunga, buves Vilniaus mokslo biciuliu draugijos pastatas nukentejo nuo vokieciu bombu, bet, padarius nedideli remonta, juo ir toliau naudojosi Lietuvos mokslo akademija. 1943 m. geguzes menesi vokieciai nutare siame pastate irengti siuvykla ir liepe iskraustyti ten likusias Vilniaus mokslo biciuliu draugijos knygas ir muziejaus rinkinius. Juos pasidalijo ivairios lietuviu kulturos istaigos: Lietuvos mokslu akademijos biblioteka, Valstybinis archyvas, Dailes muziejus ir kitos. Perkraustant knygas, archyvinius dokumentus ir muziejaus rinkinius i atsitiktines, dazniausiai tam nepritaikytas, patalpas, daug kas buvo isgrobstyta, sugadinta ir neimanoma tiksliai nustatyti, kiek kulturos vertybiu yra dinge. Eilini karta lenku visuomene Vilniaus kraste neteko kulturiniu vertybiu, kurias su dideliu atsidavimu ilgus metus kaupe ir saugojo (Lietuvos valstybes ..., ap. 22, b. 272; Koscialkowski 1956-1957; Wardzynska 1993: 12-123).

Isvados

Vilniaus mokslo biciuliu draugija turejo dvi buveines. 1907-1913 m. draugija buvo isikurusi grafo Jozefo Przezdzieckio dovanotame name Naujininkuose (Nowy Swiat, tuometinis Vilniaus priemiestis), 1913-1939 m.--nuosavame naujai pastatytame name Tilto (Mostowa, dabar Gostauto) gatveje prie Neries. Draugijos namo projekta parenge inzinieriai Henrykas Wojnickis ir Janas Trojanas. Ju suprojektuotas kuklus dvieju aukstu neoklasicizmo stiliaus pastatas primena bajoru dvareli. Namas buvo statomas 1910-1913 m., o visiskai baigtas 1928-1929 m. Draugijos pastate veike turtinga mokslines literaturos biblioteka ir muziejus, buvo skaitomos paskaitos, vyko draugijos posedziai ir iskilmingi minejimai, kuriuose dalyvaudavo ne tik draugijos nariai, bet ir studentai, mokytojai bei visi vilnieciai, besidomintys mokslu ir kultura. Todel Vilniaus mokslo biciuliu draugijos buveine tapo svarbiu kulturos zidiniu ir prisidejo prie vilnieciu svietimo, ju estetinio ir kulturinio lavinimo.

DOI: 10.3846/est.2009.19

Literatura ir saltiniai

Bockowski, D. 2002. "Za pierwszego sowieta"--okupacja radziecka Wilna jesienia 1939 roku, w Wilno i swiat. Dzieje srodowiska intelektualnego, t. 1. Red. Elzbieta Feliksiak i Marian Lesia. Bialystok, 229-340.

Brensztejn, M. 1914. Informator o towarzystwach naukowych, oswiatowych, artystycznych--popularnych, filantropijnych, wzajemnej pomocy, sportowych i klubach na Litwie i Rusi Bialej. Wilno.

Brensztejn, M. 1932. Biblioteka Towarzystwa Przyjaciol Nauk w Wilnie 1907-1931. Wilno.

Brensztejn, M. 1937. Towarzystwo Przyjaciol Nauk w Wilnie, w Wilno i Ziemia Wilenska: zarys monograficzny. T. 2. Wilno, 131-143.

Jurkowski, R. 1986. Z dziejow Towarzystwa Przyjaciol Nauk w Wilnie 1907-1939: Przyczynek do zycia kulturalnego Wilna, Zapiski Historyczne 51 (4): 113-135.

Kersyte, N. 1999. Muziejai Vilniuje 1939-1941, is Vilniaus kulturinis gyvenimas 1939-1945. Vilnius, 176-190.

Kersyte, N. 2003. Lietuvos muziejai iki 1940 metu: Lietuvos muzieju raida XVI-XX amziaus ketvirtajame desimtmetyje. Vilnius.

Koscialkowski, S. 1956-1957. Pamietna, choc przemilczana rocznica: Towarzystwo Przyjaciol Nauk w Wilnie w piecdziesieciolecie jego powstania (1907-1957), Teki Historyczne 8: 105-107.

Lewandowska, S. 1997. Zycie codzienne Wilna w latach II wojny swiatowej. Warszawa.

Ksiega czytelnikow w gmachu Towarzystwa Przyjaciol Nauk w Wilnie 1932-1933. Lietuvos mokslu akademijos biblioteka, Rankrasciu skyrius, f. 75-154.

Lietuvos valstybes istorijos archyvas, f. 1135 [Vilniaus mokslo biciuliu draugijos fondas], ap. 8, b. 26, 50; ap. 22, b. 3, 4, 8, 16, 37, 56, 80, 81, 96, 156, 187, 170. 195, 201, 211, 219, 229, 267, 269, 272, 280.

Limanowski, M. 1939. O tresci immanentnej obrazow Ruszczyca, w Zycie i dzielo. Red. F. Ruszczyc. Wilno, 393-416.

Obchod 25-lecia Towarzystwa Przyjaciol Nauk w Wilnie. 1933. Nauka Polska 17: 218-220.

Petrauskiene, I. 1979. Vilniaus mokslo biciuliu draugija (1907-1941), is Mokslo draugijos Lietuvoje. Vilnius, 76-142.

Sprawozdanie z dzialalnosci i stanu Towarzystwa Przyjaciol Nauk w Wilnie za rok 1907. 1908. Rocznik Towarzystwa Przyjaciol Nauk w Wilnie 1: 165-172.

Sprawozdanie ze stanu i dzialalnosci Towarzystwa Przyjaciol Nauk w Wilnie za rok 1926. 1928. Wilno.

Sprawozdanie ze stanu i dzialalnosci Towarzystwa Przyjaciol Nauk w Wilnie za rok 1928. 1929. Wilno.

Sprawozdanie ze stanu i dzialalnosci Towarzystwa Przyjaciol Nauk w Wilnie za lata 1929 i 1930. 1931. Wilno.

Sprawozdanie ze stanu i dzialalnosci Towarzystwa Przyjaciol Nauk w Wilnie za rok 1931. 1932. Wilno.

Sprawozdanie ze stanu i dzialalnosci Towarzystwa Przyjaciol Nauk w Wilnie za rok 1932. 1933. Wilno.

Sprawozdanie ze stanu i dzialalnosci Towarzystwa Przyjaciol Nauk w Wilnie za rok 1933. 1934. Wilno.

Sprawozdanie ze stanu i dzialalnosci Towarzystwa Przyjaciol Nauk w Wilnie za rok 1934. 1935. Wilno.

Sprawozdanie ze stanu i dzialalnosci Towarzystwa Przyjaciol Nauk w Wilnie za rok 1936. 1937. Wilno.

Sprawozdanie ze stanu i dzialalnosci Towarzystwa Przyjaciol Nauk w Wilnie za rok 1938. 1939. Wilno.

Sprawozdanie ze stanu Towarzystwa Przyjaciol Nauk w Wilnie w r. 1914. 1915. Wilno.

Statut Towarzystwa Przyjaciol Nauk w Wilnie. 1922. Wilno.

Sirkaite, J. 1999. Vilniaus mokslo biciuliu draugija ir jos rinkiniai, is Kulturos istorijos tyrinejimai: straipsniu rinkinys, t. 5. Vilnius, 336-361.

Tomaszewski, L. 1989. Kronika Wilenska 1939-1941. Warszawa.

Uroczyste posiedzenie dla uczczenia zaslug s. p. Dra Ludwika Czarkowskiego. 1928, Ateneum Wilenskie 5(15): 190-200.

Ustawa Towarzystwa Przyjaciol Nauk w Wilnie. 1907. Wilno.

Wardzynska, M. 1993. Sytuacja ludnosci polskiej w Generalnym Komisariacie Litwy, czerwiec 1941--lipiec 1944. Warszawa.

Wardzynska, M. 1996. Grabiez mienia kulturalnego Wilna i okregu wilenskiego w latach II wojny swiatowej, w Wilno i Kresy polnocno wschodnie, t. 1. Bialystok, 191-203.

Zarys stanu i dzialalnosci Towarzystwa Przyjaciol Nauk w latach 1907-1932. 1932. Wilno.

Zepkaite, R. 1990. Vilniaus istorijos atkarpa 1939 m. spalio 27 d.-1940 m. birzelio 15 d. Vilnius.

Zytkowicz, L. 1969. Koscialkowski Stanislaw (1881-1960), w Polski Slownik Biograficzny, t. 14/3, z. 62. Warszawa, Krakow, 394.

Zytkowicz, L. 1975. Towarzystwo Przyjaciol Nauk w Wilnie 1907-1940. Z dziejow nauki polskiej: Ksiega pamiatkowa Towarzystwa Naukowego w Toruniu (1875-1975). Warszawa, 49-75.

[TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII]

Henryka Ilgiewicz

The Culture, Philosophy and Arts Research Institute, Saltoniskiu g. 58, LT-08105 Vilnius, Lithuania

E-mail: hilgiewicz@yahoo.com

Henryka Ilgiewicz

Kulturos, filosofijos ir meno institutas, Saltoniskiu g. 58, LT-08105 Vilnius, Lietuva

El. pastas hilgiewicz@yahoo.com

Henryka Ilgiewicz, habilitated doctor, senior research worker of the Culture, Philosophy and Arts institute in Vilnius. 1990-1992--doctoral studies in the Institute of History at Adam Mickiewicz University of Poznan (Poland); 2001-2004--extramural habilitation internship in the Institute of History at Adam Mickiewicz University of Poznan; Doctor degree was granted in 1992 in the Institute of History at Adam Mickiewicz University of Poznan for the doctoral theses "The christening of Lithuania in previous research". Habilitated doctor degree was granted in 2007 the Institute of History at Adam Mickiewicz University of Poznan for the work "Scientific societies and institutions in Vilnius in 19th century".

The main areas of scientific interest: History of Lithuania and Poland, History of Lithuanian Culture, History of Science.

Membership in Lithuanian Society of Historians and Philosophers, in the Society of Polish Scientist of Lithuania, in the Polish Society of Arts and Sciences Abroad and in the World Research Council of Poles Abroad.

The monographs: 1. Ilgiewicz, H. 2005. Wilenskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX wieku [Scientific societies and institutions in Vilnius in the 9th century]. Summary in English and in Lithuanian. Torun: Wyd. Adama Marszalka. 480 p.; 2. Ilgiewicz, H. Societates Academicae Vilnenses: Towarzystwo Przyjaciol Nauk w Wilnie (1907-1939) i jego poprzednicy [Societates Academicae Vilnenses: The Friends of Science Society in Vilnius (1907-1939) and its ancestors]. Summary in English and in Lithuanian. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 668 p.

Henryka Ilgiewicz--habilituota daktare, Kulturos, filosofijos ir meno instituto vyresnioji mokslo darbuotoja. 1990-1992 m.--doktoranturos studijos Poznanes Adomo Mickeviciaus universiteto Istorijos institute. 2001-2004 m.--neakivaizdine habilitacine stazuote Poznanes Adomo Mickeviciaus universiteto Istorijos institute. 1992 m. Poznanes Adomo Mickeviciaus universiteto Istorijos institute suteiktas daktaro laipsnis uz darba "Lietuvos krikstas ligsioliniu tyrimu sviesoje". 2007 m. Poznanes Adomo Mickeviciaus universiteto Istorijos institute suteiktas humanitariniu mokslu (istorijos) habilituoto daktaro laipsnis uz darba "Vilniaus mokslo draugijos ir institucijos XIX amziuje".

Pagrindines moksliniu interesu sritys: Lietuvos ir Lenkijos istorija, Lietuvos kulturos istorija, mokslo istorija.

Lietuvos mokslo istoriku ir filosofu bendrijos, Lietuvos lenku mokslininku draugijos (Stowarzyszenie Polakow Naukowcow Litwy), Lenku mokslo draugijos iseivijoje (Polish Society of Arts and Sciences Abroad), Pasaulines lenku iseivijos tyrimu tarybos (World Research Council on Poles Abroad) nare.

Monografijos: 1. Ilgiewicz, H. 2005. Wilenskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX wieku. Santr. angl., liet. Torun: Wyd. Adama Marszalka. 480 p., il.; 2. Ilgiewicz, H. 2008. Societates Academicae Vilnenses: Towarzystwo Przyjaciol Nauk w Wilnie (1907-1939) i jego poprzednicy. Santr. angl., liet. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 668 p., il.
COPYRIGHT 2009 Vilnius Gediminas Technical University
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2009 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 Reader Opinion

Title:

Comment: 

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Ilgiewicz, Henryka
Publication:Evolution of Science and Technology
Article Type:Report
Geographic Code:4EXLT
Date:Jul 1, 2009
Words:4562
Previous Article:Lithuanian state support for applied studies abroad in 1919-1940/Lietuvos valstybes parama taikomosioms studijoms uzsienyje 1919-1940 m.
Next Article:Cement stone blocks at Kopgalis in the Curonian Spit: origin and formation background/Cementinio akmens luitai Kursiu nerijos Kopgalyje: kilme ir...
Topics:

Terms of use | Copyright © 2015 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters