Printer Friendly

Possibilities and problems in the formation of seaport visual image: Special Plan of high-rise buildings for Klaipeda--specification of solutions and assessment of their impact/ Uostamiescio vizualinio ivaizdzio pletros galimybes ir problemos: aukstybiniu pastatu isdestymo specialiojo plano rengimas--sprendiniu konkretizavimas ir pasekmiu vertinimas.

Ivadas

Atkurus nepriklausomybe, privatus kapitalas, siekdamas komercines ir ekonomines sekmes, ne be globalizaciniu procesu skatinimo eme intensyviai verztis i centrines dalis. Tai kiek pristabde 1997-1998 m. Rusija istikusi krize, kuri turejo dideles itakos ir Lietuvai 1998-2000 m. (dar vis tebesistengianciai istrukti is taip ilgai trukusio valstybinio sastingio). Investicinis kapitalas i nekilnojamaji turta dar nekele dideliu diskusiju apie jo kontrole, nes dideliu pokyciu ar ju pasekmiu nesimate. Tuo metu gana samoningai skambejo didmiesciu meru ketinimai suteikti didesne laisve investicijoms--kur tik investuotojai pageidautu, ten ir leisti planuoti aukstuminius pastatus. Greitai sis leidimas buvo suvoktas kaip destrukcinis kirtis miestu savasties ir identiteto pagrindui, jo isskirtinumui ir unikalumui ne tik gamtines ir urbanistines morfostrukturos poziuriu, bet ir musu savimones atzvilgiu. Todel nenuostabu, kad panasus pareiskimai, o veliau ir vienas kitas investicinis proverzis isprovokavo miestu strukturos sergetojus parengti aukstybiniu pastatu isdestymo specialiuju planu rengimo taisykles 2004 m. (Aukstybiniu ... 2004), kuriomis vadovautasi ir rengiant Lietuvos uostamiescio aukstybiniu pastatu isdestymo specialuji plana.

Siame straipsnyje toliau nagrinejama autores anksciau gvildenta tema (Alistratovaite 2008) apie Klaipedos miesto aukstybines statybos pletros galimybes ir su tuo susijusios problemos. Pirmajame autores straipsnyje, skirtame Klaipedos aukstybiniu pastatu isdestymo specialiojo plano rengimui aprasyti, isdestyti tikslai, uzdaviniai ir pati darbo metodika. Jame buvo aprasyti ir du plano rengimo etapai--esamas Klaipedos miesto bukles tyrimas, apimantis 7 aspektus, ir aukstybiniu pastatu isdestymo koncepcijos paieskos skirtingais miesto lygmenims. Kadangi sis straipsnis yra testinis, jame toliau analizuojami like du Klaipedos aukstybiniu pastatu isdestymo specialiojo plano rengimo etapai--tai sprendiniu konkretizavimas ir ju pasekmiu ivairiais aspektais vertinimas, kuriais remiantis pateikiamos uostamiescio vizualinio ivaizdzio formavimo galimybes ir problemos.

Sio straipsnio tikslas--atskleisti Klaipedos miesto morfostrukturos realias galimybes ir salygas realizuoti parinkta perspektyvini miesto kompozicinio karkaso modeli, taikoma aukstybinei statybai pletoti. Remiantis miesto teritorijomis, atitinkanciomis kompozicines pletros ideja, isdestyta:

--miesto strukturiniu elementu uzstatymo morfostrukturos kitimo prognoze;

--miesto strukturiniu elementu uzstatymo perspektyvinio foninio aukstingumo kitimo prognoze;

--aukstybines statybos pletojimo miesto urbanistineje strukturoje konkretus atvejai.

Pateikti aukstybiniu pastatu isdestymo specialiojo plano rezultatai ir pasekmiu vertinimas miesto vizualiniam ivaizdziui, stebint is nustatytu masines apzvalgos tasku, bei poveikis bendram miesto silueto ir panoramu pokyciui.

Strateginiu pasekmiu aplinkai vertinimas (poveikio socialinei aplinkai, ekologiniu salygu kitimo del didejancio autotransporto srautu, poveikio ekonominei aplinkai didejant uzstatymo intensyvumui) buvo atliekamas kitu kompetentingu specialistu, kuriu issakyti pastebejimai nepriestaravo specialiojo plano derinimo eigai ir straipsnyje issamiau nepateikiami.

1. Aukstybiniu pastatu isdestymo nustatymas (specialiojo plano konkretizavimo dalis)

Sprendiniu detalizavimo etape tikslinamos teritoriju ribos, aukstybiniu pastatu statybos vietos, kurios buvo numatytos koncepcijoje (1) (1 pav.). Joje siekta kokybiskai pletoti miesta (socialiniu, ekonominiu, kulturiniu pagrindu), o i paveldo teritorijas zvelgta ne kaip i statiska ir izoliuota vieneta, bet kaip i integralu miesto respektuojama morfostrukturos elementa, kuris yra visos miesto kompozicijos kulminacija. Todel sprendinius leme pagrindinis metodinis principas--glaudus miesto strukturiniu zonu salytis su ju miestovaizdziu mozaika.

Aukstybiniu pastatu isdestymo nustatymas skirstomas i dvi dalis:

--miesto teritoriju, atitinkanciu kompozicines pletros ideja, ivertinimas galimo uzstatymo aukstybiniais pastatais poziuriu;

--Klaipedos miesto aukstybiniu pastatu isdestymo specialiojo plano rezultatu poziuriu.

Atsizvelgiant i tai, kad miestas yra nevienalyte struk tura tiek funkciniu, tiek morfostrukturiniu, tiek estetiniu poziuriu, visa miesto teritorija strukturizuota pagal kompozicinius kriterijus (morfostrukturos vientisuma ir jos fizines ribas). Sis principas laikomas kiekvieno miesto urbanistines strukturos identiteto pagrindu, nes atskiru miestovaizdziu stiprinimas yra samoningas skirtingu (senesniu ir modernesniu) strukturu teritorinis atskyrimas. Bendraja prasme Lietuvos miestai tarsi skirtingu laikmeciu deliones, kuriomis bandoma uzpildyti ankstesniu laikotarpiu spragas ar morfostrukturinius nuostolius. Todel daugeli miestu galima traktuoti kaip atskiru susiformavusiu teritoriniu vienetu junginius. Ta patvirtinto ir Klaipedos miesto atvejis -teritorija traktuojama kaip strukturiniu zonu mozaika, bet ne kaip vientisas teritorinis administracinis darinys (2 pav.). Respektuojami raiskus Klaipedos miesto strukturos elementai, kiekvienam is ju nustatant pletros galimybes ir poreiki. Jie isskirti vadovaujantis fizinemis ribomis ir egzistuojanciu vientisu morfostrukturos charakteriu: infrastrukturos elementais--intensyvesnemis transporto arterijomis (siuo atveju Paryziaus Komunos g., Mokyklos g., Baltijos pr., gelezinkelio linija ir kt.), gamtiniais elementais, ju gausa ir vyravimu--zeldynais (Klaipedos misko riba) ir vandens telkiniais (Kursiu marios, Minijos upe). Identifikuotos sios Klaipedos miesto zonos ir ju dalys:

--miesto centrine dalis (MCd);

--siaurine miesto zona, jos dalys--Klaipedos miskas (SMd.Misk) ir teritorija tarp Klaipedos misko ir Minijos upes iki gelezinkelio linijos (SMd1);

--rytine miesto zona, jos dalys--nuo Minijos upes (RMd1) ir gelezinkelio linijos (RMd2) i rytus, ju skiriamoji riba yra Baltijos pr.;

--pietine miesto zona, jos dalys--ribojamos gelezinkelio linijos ir Kursiu mariu, o skiriamos Baltijos pr. (PMd1, PMd2);

--vakarine miesto zona, jos dalys--tai pajurio zona (VMd.Pjr) ir Smiltyne (VMd.Sml)--fiziskai atskiros miesto dalys.

Strukturizuojant Klaipedos miesta pagal kompozicinius kriterijus ryskeja teritoriju hierarchija, stiprinanti uostamiescio vizualini ivaizdi: kiekvienai zonai budingas individualus charakteris, kai kuriose ju taikant griezta projektavimo kontrole.

[FIGURE 1 OMITTED]

[FIGURE 2 OMITTED]

Atskiru miesto zonu hierarchizavimas ju pletrai keliant individualius reikalavimus egzistuoja daugelyje saliu, vykdant ilgamete vertybiniu teritoriju politika. Is Vakaru Europos ryskiausiai atskiromis miestovaizdziu teritorijomis issiskiria bei vadovaujasi sioms teritorijoms nustatyta reglamentu sistema ne tik skirtingi miestai, bet ir ju salys:

--Barselonos miestas Ispanijoje garseja isimintina planavimo sistema--tai kadaise buvusios priemiescio teritorijos (jau tapusios centrine miesto dalimi), kuriu kvartalai suplanuoti Serda (Cerda) principu (2). Sioje dalyje kaip kitose dalyse uzstatymo principai grieztai reglamentuojami issaugant konkrecios zonos charakteri, visu pirma vadovaujantis Serda nustatytu teritorijos uzstatymo tipu su galimybe keisti jo rodiklius, nesugriaunant bendros idejos ir issaugant fonini auksti;

--Italijos miestai--didieji--Roma, Florencija; mazesnieji--Turinas, Siena, Piza, Luka, Perudzija, Bolonija ir kt.--turi maziausiai pakitusius per industrini laikotarpi istorinius centrus. Juose stengiamasi islaikyti aiskius miestovaizdzio tipus. Griezta statybos politika retai leidzia prasmukti abejotinos kokybes objektui. Daznai taikomas turio tankio rodiklis, kuris priklauso nuo sklypo dydzio bei teritorijos padeties mieste. Jo israiska yra pastato kubiniu metru kiekis vienam sklypo kvadratiniam metrui. Lietuvoje sis rodiklis taikomas pramones ir infrastrukturos teritorijose, bet ji butu tikslinga taikyti ir kitos funkcijos teritorijoms, nes uztikrintu didesne kontrole ir prognozuotu tikslesni rezultata;

--Vokietijoje jau kelinta desimtmeti egzistuoja itin grieztos normos, kurios padeda formuoti teritorijas atskirais miestovaizdziais (remiantis kai kuriomis taisyklemis buvo rengta: Vilniaus Naujamiescio raidos programa, uzstatytu Vilniaus teritoriju tankinimo metodika ir kt. (Vilniaus ... 2000, 2001; Pakalnis 2000));

--Prancuzijoje, ypac pietu, mazesniu miestu miestovaizdis stiprinimas planavima reglamentuojanciomis priemonemis. Taip pat reiketu pamineti Paryziaus atveji, cia istorinio centro vertybe buvo pripazintas uzstatymo foninis aukstis bei jo stogu mozaika, todel 1960 m. Aukstybiniu pastatu statybos (tuo metu jau atkeliavusios is Amerikos) buvo uzdraustos istoriniame miesto centre ir nukreiptos i konversines zonas uz miesto centrines dalies (Eliziejaus lauku asyje) dabartiniame La defense rajone. Sis zingsnis uztikrino miestovaizdziu issaugojima ateities kartoms (3 pav.);

--priesingai negu Paryziuje, Londone istorines miesto dalies miestovaizdis dar prieskario industrializacijos metais ir kiek veliau buvo keiciamas aukstesniu nei esamas foninis aukstis pastatu statyba, tai leme disonansiskuma aukstingumo poziuriu. Kiek veliau sis miestovaizdis buvo tarsi tobulinamas zymiu architektu darbais, nors is principo industrini palikima skandino naujos kokybes statyba. Ypac po 2000 m., kai miesto meru isrinktas Ken Livingstone, kuris naudodamasis politika protegavo globalios sostines vaidmeni Londonui, skatindamas ir remdamas didejanti uzstatymo intensyvuma visame mieste (The Endless City 2007) (3 pav.);

--Rusijos miestuose netaikomos miestovaizdziu reglamentavimo programos ([TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII.] 2006), taciau ju savitumui issaugoti didele reiksme turejo dar 1985 m. Mokslininkes L. Kozajevos paskelbtas straipsnis apie Maskvos morfotipus ([TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII.] 1987). Jame isdestyta uzstatymo tipu samprata buvo tuometines stiprios Rusijos urbanistikos teorijos rezultatas, deja, iteisintas tik po 22 m. Sios salies miestu planavimo istatymuose ([TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII.] 2005), tai ateityje turetu veikti pacia miestovaizdziu struktura, ju tapatuma mieste.

Remiantis siais pavyzdziais galima daryti prielaida, kad miestovaizdziu charakterius isskirti, ju identiteta stiprinti galima dviem budais: pirmas--taikant savita (tvarkant esama arba planuojant nauja teritorija) planavimo, kuriuo apsupamas vieno (ankstesnio) laikotarpio miestovaizdis, metoda ir taip jis issaugomas (Barselonos atvejis), arba kuriant naujas miestovaizdziu renovacijos programas, pagal kurias grieztai reglamentuojama pletra, remiantis konkrecios strukturos formavimo principais, taip po truputi skiriami ir tobulinami miestovaizdziu charakteriai. Klaipedos atvejui pasirinktas pastarasis budas, kai respektuojami unikalus vertingiausi tiek miesto urbanistinio karkaso, tiek susiformavusiu miestovaizdziu, tiek gamtines morfostrukturos elementai (vandens telkiniai; zeldynu masyvai, fragmentai; senamiescio ir naujamiescio teritorijos; architekturiniai ir urbanistiniai ansambliai, ju liekanos; pavieniai statiniai), konkreciai nusakant ju pletros galimybes.

[FIGURE 3 OMITTED]

Siekiant pateikti motyvuota aukstybiniu pastatu isdestymo specialuji plana, buvo nuspresta, kad svarbu ne tik parinkti aukstybiniu pastatu vietas Klaipedos miesto karkase, bet taip pat apibrezti teritoriju pletra tarp aukstybiniu pastatu (tiek pati uzstatyma, tiek ir erdves, esancias tarp jo). Taip butu nustatytas aukstybinio pastato ir aplinkos santykis, jo vizualinis poveikis bendrai miesto kompozicijai.

Klaipedos miesto miestovaizdziu struktura. Isskirtos Klaipedos strukturines miesto dalys is esmes atitinka viena ar kelis miestovaizdziu tipus ir sutampa su ju ribomis. Miestovaizdziu pasiskirstymas kuria skirtingo charakterio zonas bei suteikia tam tikra ivairove miesto vizualiniam ivaizdziui ir jo pletros galimybems.

Visos erdvines miestovaizdziu sistemos formavimo pagrindas yra nustatytu miesto daliu planavimo principai--morfotipai, kuriais remiantis miestovaizdziai padalinami i smulkesnius teritorinius vienetus. Morfotipas--tai pozymis, charakterizuojantis teritorini vieneta, kuris yra homogeniskas ne tik teritorijos panaudojimo intensyvumo poziuriu, bet ir neturintis savo sandaros skirtumu gamtiniu (morfogeninio reljefo tipo ribose) bei funkciniu atzvilgiu. Juo galima apibudinti vientisa kvartala, sklypu grupe arba viena sklypa. Visi isskirti teritoriniai vienetai yra unikalus (savo forma, tipu, uzstatymu ir pan.), todel kiekvienam ju suteiktas vardas--indeksas (atspindintis kvartalo lokacija pagal rajona ir gatve) individualiam charakterizavimui (4 pav.). Is viso Klaipedos mieste isskirta 1701 teritoriniu vienetu, kuriu skaidymo pagrinda sudaro esama urbanistine struktura, uzstatymo morfotipo ivairove ir esamo uzstatymo prognozuojamu rodikliu stabilumas. Taip gana paprasta apibudinti bendras konkretaus miestovaizdzio tendencijas, o tai tiesiogiai susije su Klaipedos vizualinio ivaizdzio pletros galimybemis.

Rengiant miesto strukturiniu daliu, miestovaizdziu skirstymo rajonais ir morfotipo identifikavimo schemas pastebeta ju tarpusavio rysiu nulemta seka:

STRUKTURINES MIESTo dALYS (ZoNoS) [left and right arrow] MIESToVAIZdZIAI [left and right arrow] MORFOTIPAI.

Is esmes miestovaizdziu charakteri nulemia gam tines ir urbanistines morfostrukturos sasaja. Skirtingiems miestovaizdziu tipams budingas ir skirtingas morfotipas. Miestovaizdi charakterizuoja trys tarpusavyje glaudziai susije veiksniai--uzstatymo morfotipas, uzstatymo aukstingumas ir uzstatymo tankis (siuo atveju uzstatymo intensyvumas tera juos papildantis). Teritorijos morfotipas yra bene svarbiausias vizualini identiteta reglamentuojantis veiksnys. Jame atsispindi tiek socialiniai, tiek ekonominiai, tiek kulturiniai, politiniai, juridiniai, nuosavybes bei kiti visuomenini formavimasi isreiskiantys rodikliai. Todel isanalizuoti visi esami Klaipedos morfotipai ir ju deriniai, nes kiekvienas morfotipas turi skirtingas pletros galimybes.

Kadangi Klaipeda--tai miestas, kuresis skirtingu saliu globos salygomis--tai ir buvusios Prusijos, ir Vokietijos, ir galiausiai Lietuvos miestas, todel neatsitiktinai kai kurie miesto uzstatymo planavimo principai yra budingi tik Klaipedos miesto strukturai (ju neteko aptikti kituose Lietuvos miestuose). Pagrindiniai yra 8 planavimo principai (sodybinis, miesto vilu, perimetrinis, taskinis, laisvo planavimo, konversinis, zeldynu ir visuomeniniu erdviu), o ju atmainu 35, tarp kuriu 21 uzstatymo (5 pav.), 8 zeldynu ir 6 visuomeniniu erdviu atmainu tipai.

1.1. Miesto teritoriju, atitinkanciu kompozicines pletros ideja, ivertinimas galimo uzstatymo aukstybiniais pastatais poziuriu

Aukstybiniu pastatu statymo, ju atsiradimo mieste klausimai dazniausiai susije su ju vieta susiklosciusiame miestovaizdyje ir urbanistines strukturos kontekste. Todel svarbu ivertinti kiekvieno kvartalo morfotipo pletros galimybes. Tikslinamos ivairiu miesto kvartalu ir sklypu pletros salygos, susijusios su aukstybiniu pastatu statybos galimybemis.

Aukstybiniu pastatu isdestymo specialiojo plano sprendiniu konkretizavimo etape sprendiniai tikslinami atsizvelgiant i siuos prioritetus:

--miesto strukturiniu elementu uzstatymo morfos trukturos kitimo prognoze;

--miesto strukturiniu elementu uzstatymo perspek tyvinio foninio aukstingumo kitimo prognoze;

--aukstybines statybos pletojimo miesto urbanisti neje strukturoje konkretizavima.

Miesto teritorijos, atitinkancios kompozicines pletros ideja, vertinamos galimo uzstatymo aukstybiniais pastatais poziuriu, remiantis siu teritoriju strukturizavimu pagal kompozicinius kriterijus, ir esamos bukles analizes etape nustatyta saugomu teritoriju vertybine hierarchija miesto centrineje dalyje:

--I laipsnio vertes teritorija--tai miesto branduolys su karo stovyklos struktura (gatviu tinklas, uzstatymas) ir pilis;--II laipsnio vertes teritorija--branduolio apsaugos ziedas (buvusi Krumamiescio teritorija ir Frydricho priemiestis su bastioniniais itvirtinimais);

--III laipsnio vertes teritorija--ieina i branduolio apsaugos zieda (Vilhelmstato ir didziosios Vites teritorija, buve istoriniai priemiesciai);

--IV laipsnio vertes teritorija--miesto centrinis rajonas (gelezinkelio linijos, Pusyno, L. Giros, S. dariaus ir S. Gireno gatviu, gelezinkelio linijos, Priestoties, Trilapio, Mokyklos, Paryziaus Komunos, Rutu gatviu bei Kursiu mariu ribojama teritorija).

[FIGURE 4 OMITTED]

[FIGURE 5 OMITTED]

Toks strukturinis teritoriju skaidymas nera priestara 1995 m. Moksliniame darbe nustatytoms urbanistikos paveldo saugotinoms teritorijoms (Miskinis, Bucas 1995). Juo siekiama suteikti strukturini vientisuma susiklosciusiems miestovaizdziams, nes dalis teritoriju yra labai smulkiai susiskaidziusios del nelygiavertisko urbanistines strukturos komponentu3 islikimo iki siu dienu. Si hierarchija apima skirtingu laikmeciu pazenklintas teritorijas. Siekiant suformuoti vientisa konkrecios dalies miestovaizdi, turetu dominuoti vienas morfotipas, o tai budinga strukturini uzbaigtuma turincioms (ir galutinai susiformavusioms) strukturoms. Tokiu Klaipedoje nera daug, nes beveik visose ju galima aptikti ne vien tik vieno ar kito morfotipo intarpus (uzsienio literaturoje dar vadinamus implantais--implants (Verbakel, derman 2008)), bet daznai nemazus junginius sudarancius elementus, kurie is esmes sujaukia vientisa miestovaizdzio charakteri. Neretai samoninga ar atsitiktine skirtingu morfotipu tarpusavio kaita lemia strukturini ir erdvini chaosa. Tai akivaizdu visuose isskirtuose Klaipedos miestovaizdziuose ir tai tiesiogiai veikia miesto vizualini ivaizdi.

1.1.1. Miesto strukturiniu elementu uzstatymo morfostrukturos kitimo prognoze

Isanalizavus Lietuvos miestams (Vilniui, Siauliams, Trakams, Palangai4) naudojamas uzstatymo rodikliu israiskas ir reiksmes, atlikus issamius esamu uzstatymo rodikliu tyrimus Klaipedos mieste, sudaryta lentele su prognozuojamais pletros rodikliais (zr. lentele). Uzstatymo morfotipas buvo identifikuotas kaip pirminis pozymis, isreiskiantis vizualia informacija tuo tikslu, kad sekmingai atpazintas morfostrukturos tipas yra priemone uzstatymo rodikliu kitimo prognozei nustatyti. Siu rodikliu absoliucios reiksmes nustatomos vadovaujantis taikytomis Vokietijos normomis, ypac rytines dalies miestu patirtimi, taikoma Lietuvos miestams (Vilniaus ... 2000, 2001; Pakalnis 2000).

Taciau pastebeta, kad ribiniai rodikliai, budingi vienam morfotipui miesto centrineje dalyje, ne visada gali buti taikomi ir buferineje ar periferineje zonoje panasiam morfotipui, t. y. to paties morfotipo ar jo atmainos rodikliai neprivalo buti tapatus, nes siuo atveju daug ka lemia morfotipo lokacija, nuo kurios priklauso rodikliu svyravimai.

Klaipedos kvartalu strukturoje galima isskirti viena itin reiksminga pozymi--testinumo stygiu ir dideli fragmentiskuma, arba kitaip, uzstatymo intensyvumo stoka lemianti strukturos neuzbaigtuma, vientisumo nebuvima. Nes miestas visu pirma yra koncentracija, o jos stygius uzstatymo poziuriu yra nebrandzios strukturos pozymis. Pagrindinius uzstatymo tipus, ju vientisuma lemia konkretaus uzstatymo tipo lokacija.

Miesto centrineje dalyje galima identifikuoti ypac platu planavimo principu spektra, nes tai ivairiu politiniu, ekonominiu interesu sritis (6 pav.). Klaipedos miesto centrine dalis labai nukentejo nuo karo, veliau sovietiniais metais padaryta intervencija i miesto audini nepataise padeties, o tik dar labiau ja pablogino. Skurdus dominanciu arsenalas, pavienes realizacijos pokario bei nepriklausomybes metais lyg bandymas atstoti sunaikinta erdvine kompozicija, bet jau kitaip.

Miesto centrine dalis sulauke ivairiu mokslininku ir tyreju demesio. Ypac vertingi N. Zubovienes ir V. Zubovo 1973-1975 m. (Klaipedos ... 1975), V. Sliogerio 1993 m. (Klaipedos ... 1993), L. Sliogerienes 1994 m. (Klaipedos ... 1994) Senamiescio regeneracijos projektai bei 1995 m. J. Buco, A. Miskinio mokslinis tiriamasis darbas (Miskinis, Bucas ... 1995).

2005 m. Moksliniame darbe apie miestu morfostrukturos transformacijas (Alistratovaite 2004) pateikiami Klaipedos miesto centrines dalies pokyciai nuo 1942 m. iki 2002 m. Todel kvartaluose vyrauja net keletas skirtingu uzstatymo tipu, del to kvartalas tampa ne vienalytis, o morfotipas, neigaves strukturinio vientisumo, tai itin akivaizdu miesto panoramose, neprisideda prie miestovaizdziu identiteto stiprinimo.

I laipsnio vertes teritorija visoje miesto centrineje dalyje issiskiria bene vientisiausia erdvine charakteristika--XIV a. Siekianti romeniskoji gatveliu sistema leme unikalu uzstatyma. Nors laiko dimensijoje jis yra kazkiek transformuotas, taciau sis pokytis nera pavojingas ir svarbus teritorijos atpazistamumui, jo tapatumo issaugojimui. Teritorijos verte yra jos vientisas foninis 2-3 aukstu uzstatymas smailais stogais, formuojantis raudonu stogu panorama, kurios aukstingumas siekia iki 16 m auksti, isskyrus Mejerheferio pastata, siekianti 30 m auksti. Remiantis istorine erdvine sios teritorijos uzstatymo kompozicija ir 1973-1975 m. Klaipedos miesto Senamiescio regeneracijos projektu (Klaipedos ... 1975) specialiajame plane siuloma atstatyti buvusia Sv. Jono baznycia ar kita vertikalu akcenta (60 m aukscio), kurio "virsunei" butu keliami itin dideli architekturiniai reikalavimai, o paskirtis neturetu buti gyvenama. Visoje kitoje dalyje ir toliau respektuoti susiformavusi fonini auksti ir Senamiesciui budinga spalvini sprendima.

Piliaviete yra ne tik miesto centrines dalies asis, bet ir visos Klaipedos teritorijos kulminacija. Vadovaujantis 1993 m. Klaipedos regeneraciniu projektu (Klaipedos ... 1993) ir remiantis istorine erdvine sios teritorijos uzstatymo kompozicija, siuloma atsizvelgti i ypatinga istorine bei kulturine piliavietes reiksme ir i paminklui apsaugoti bei atstatyti butinas salygas--siuloma iskelti pramoninius objektus ir nebeleisti jokios ukines bei gamybines veiklos sioje teritorijoje. Pagal 2002 m. patvirtinta detaluji plana (2002 02 14 Klaipedos miesto valdybos sprendimu Nr. 69) Klaipedos piliavietes teritorijoje numatytas didziojo pilies boksto atstatymas, leistinas boksto aukstis--47 m. Si realizacija ateityje tik sustiprintu pilies vaidmeni ne tik Senamiescio dalyje, bet visoje Klaipedoje; kartu turetu teigiama poveiki silueto ir panoramos formavimuisi.

II laipsnio vertes teritorija laikoma branduolio ap saugos ziedu--desineje danes upes puseje buvusi Krumamiescio teritorija (dabar tai dalis Naujamiescio) ir kaireje danes puseje Frydricho priemiestis su bastioniniais itvirtinimais.

Naujamiescio dalies urbanistines morfostrukturos teritorija issiskiria nedidelio aukscio 3-4 aukstu slaitiniais cerpiu stogais (tai siek tiek artima I laipsnio vertes teritorijos fonui). Kadaise savo auksciu issiskiriantis Klaipedos viesbutis bei dramos teatro bokstas auksciausiu pastatu pozicijas sioje miesto dalyje uzleido neseniai realizuotu "K" ir "d" pastatu kompleksui. Dabar jie formuoja pagrindini aukstybiniu pastatu "mazga" istorineje Klaipedos miesto dalyje, todel svarbu is naujo ivertinti sios zonos kompozicija.

Ypac negatyvus reiskinys yra prie danes upes ir mariu esancios konversinio uzstatymo tipo pramones, uosto sandeliu teritorijos. Nuolatine uosto teritoriju pletra tiek kapitaliniais, tiek menkaverciais statiniais uzeme ir sunaikino didziaja dali Klaipedos bastioniniu itvirtinimu. Regeneruojant teritorija siulomas ne didesnis nei 3 aukstu uzstatymas, kuris panoramoje nuo Kursiu nerijos sudarytu teritoriju aukstingumo planiskuma.

Frydricho priemiescio teritorija taip pat yra labai nevienalyte paveldo poziuriu, dominuoja perimetrinis stichiskas morfotipas su perimetrinio reguliaraus, laisvo planavimo intarpais. Taciau visuomeniniu erdviu tipu ivairove (aikste, skveras, aleja, molas, prieplauka) laikoma tolesniu morfotipu tobulinimo pagrindu II laipsnio vertes teritorijoje.

III laipsnio vertes teritorija--tai Vilhelmstatu bei didziaja Vite vadintu teritoriju junginys, ieinantis i branduolio apsaugos zieda. Kaip ir ankstesnes si teritorija nera lygiareiksme ir vienalyte morfotipu atzvilgiu. Bene maziausia invazija sovietiniais metais patyrusi laisvo planavimo pastatais yra Vilhelmstato dalis i rytus nuo h. Manto g. Joje susiformave ir islike unikalus miesto vilu ir taskinis morfotipai. Visoje likusioje dalyje nera dominuojancio morfotipo.

Didziosios Vites teritorija yra bene labiausiai nukentejusi nuo karo, o padarytu nuostoliu neeliminavo sovietiniais metais padaryta intervencija su Naujojo Uosto gatve. Nors Vites teritorijai pagal Klaipedos bendraji plana (patvirtinta 2007 04 05 Nr. T2-110) ir numatyta tikslingai keiciant teritoriju funkcine paskirti atsisakyti sandeliavimo ir gamybines veiklos bei atkurti istorine urbanistine struktura, nesumazinant laisvai prieinamu viesuju erdviu plotu, vizualiniu perspektyvu i piliaviete ir vandens erdviu, taciau vykusio konkurso medziaga nelabai itikina savo galimybemis realizuoti ir visiskai ivykdyti bendrojo plano uzdavinius ir nenulemia uzstatymo aukstingumo.

[FIGURE 6 OMITTED]

IV laipsnio vertes teritorija supa I, II ir III laipsnio vertes teritorijas, pasizymi ypac margu planavimo principu spektru ir gali buti dalinama i siaurine, rytine ir pietine dalis. Joje maziausiai paveldo statusa turinciu teritoriju, tai teritorijos, turincios daugiau kulturines vertes pozymiu.

Siaurine dalis--tai gana skirtingos teritorijos: buvusi Bomelio Vites (vyrauja sovietiniais metais vykdytu statybu rezultatas), Zandvero (islikes 2 aukstu (iki 8 m aukscio) miesto vilu uzstatymo tipas su perimetriniu morfotipu, suformuotu sovietiniais metais) ir Igulos gatves (sodybinio ir miesto vilu morfotipu samplaika) bei kareivines (XIX a. pradzios urbanistinis architekturinis kompleksas).

Rytineje IV laipsnio vertes teritorijos dalyje dominuoja laisvo planavimo ir konversinis (pramones ir sandeliu) morfotipai, tarp kuriu isiterpe zeldynai (Trinyciu ir Skulpturu parkai). Beveik visos danes upes prieigos atkarpoje nuo mariu iki gelezinkelio dominuoja pramonine funkcija (isskyrus siaura ruoza ties Senamiesciu). Siai atkarpai reikalinga nauja koncepcija.

Pietineje IV laipsnio vertes teritorijos dalyje issiskiria Smeltes tipiniu namu rajonas. Vienintele dominante yra Marijos Taikos Karalienes baznycia, suprojektuota 1958 m., auksciu prilygstanti ikikarinei Sv. Jono baznyciai graksciais bokstais, issiskirianti IV laipsnio vertes teritorijos pietineje dalyje, kur dominuoja laisvo planavimo morfotipas, salygiskai laikomas perimetriniu. Siektina atstatyti perimetrine uzstatymo struktura, kuri atitiktu sios dalies vertes statusa tarp kitu teritoriju.

Daugelyje miesto centrines dalies kvartalu (ypac I, II ir III laipsnio vertes teritorijose) reikia lokalaus sios sistemos strukturoje likusiu uzstatymo spragu uzpildymo. Isimtinai visas pakrantes ruozas, einantis per visas keturias skirtingos vertes teritorijas, yra konversine teritorija su dykru, sandeliu, pramones, infrastrukturos morfotipo atmainomis. Todel naujos kokybes, taciau vadovaujantis gretimos strukturos uzstatymo morfotipais, uzstatymas formuotinas visoje pakranteje. Vengti pernelyg ekstensyviu, periferijos sodybiniam uzstatymui budingu uzstatymo principu.

Siaurinei miesto daliai priskiriama zona susideda is dvieju labai skirtingu morfostrukturos poziuriu daliu (gamtines ir urbanistines): pirmoji--tai gamtines morfostrukturos kilmes teritorija, vadinama Klaipedos misku, antroji--tai teritorija tarp Klaipedos misko ir Minijos upes iki gelezinkelio linijos.

Klaipedos miskas visoje miesto strukturoje issiskiria vientisu zeldynu masyvu, i kuri kur ne kur isiterpe pavieniai morfotipai--tai visuomenines erdves (poilsio kompleksai) ir stichiskai suformuotas sodybinis uzstatymas.

Antroji siaurines miesto zonos strukturine dalis ribojasi su Klaipedos misku ir pagal netolygu teritorijos isisavinima skirstoma i siaurini, centrini ir pietini miestovaizdzius, kurie pagal urbanizacijos laipsni yra labai skirtingi, todel siuloma si skirtuma islaikyti. Raiskiausias yra pietinis miestovaizdzio tipas, apimantis gelezinkeli ir dali su juo susijusiu teritoriju, kuriose vyrauja konversinis ir laisvo planavimo morfotipai. Klaipedos panoramose labai issiskiria sovietiniais metais statytas raudonu plytu gyvenamasis daugiabuciu Misko kvartalas, tapes miesto urbanizacijos zenklu. Remiantis miesto kompozicinio karkaso modeliu aukstybines statybos pletrai (1 pav.) siaurineje miesto zonoje numatomos salutines aukstybiniu pastatu koncentracijos zonos, o Misko kvartalas sioje kompozicijoje formuoja Klaipedos ivaizdzio mazga.

Rytineje miesto zonoje dominuoja neisisavintos teritorijos, kaip tai budinga visiems miestu pakrasciams (taip pat siaurinei daliai). Ja sudaro dvi dalys: pirmoji--nuo Minijos upes i rytus, antroji dalis nuo gelezinkelio linijos i rytus, ju skiriamoji riba--Baltijos pr. Pirmajai daliai--budingi keli miestovaizdzio tipai, taciau juos vienijantis elementas yra danes upe, kuri uostamiestyje (visu miestovaizdziu atzvilgiu) yra kaip svetimkunis, o ne integruota sistemos dalis. Aplink ja besiformuoja padrikas uzstatymas (tiek siaurineje miesto dalyje, tiek rytineje), todel perspektyvoje reiktu griezciau reglamentuoti panasias miestui svarbias savo kompozicine reiksme teritorijas. Vengti uzdaru, intensyviai uzstatytu teritoriju, vadovautis "suku" principu formuojant uzstatyma prie jautriu gamtiniu elementu.

Pagrindinis rytines miesto zonos elementas bei isskirtuju daliu riba yra ivaziavimo i Klaipeda mazgas ir atkarpa--miesto vartai. Tai vienas is 8 patekimu i Klaipeda. Klaipedos miesto ivaizdis rytu puseje gana skurdus, todel svarbus tampa patekimo i miesta teritoriju isryskinimas, o miesto prieigu zenklinimas yra vienas is budu vizualinio identiteto formavimo procese. del galimos konversijos ivaziavimo i miesta atkarpa turi aukstybiniu pastatu atsiradimo potenciala, todel svarbu ivertinti nagrinejamo teritorijos silueto formavimo galimybes viso miesto kontekste. Samoningas siu teritoriju planavimas ipareigoja pasirinkti urbanistines strukturos atzvilgiu teisinga miesto vartu formavimo buda. Vienas is principu (artimas viduramziu miesto vartu israiskai)--aukstesniu nei foninis teritorijos uzstatymas objektu pazymeti patekima i miesta ar jo dali. Si teritorija turi tokias galimybes, juolab kad aplinkui urbanizuojamos prieigos tampa chaotisko uzstatymo pradzia, trinancia Klaipedos miesto riba. Sioje teritorijoje rekomenduojama radikaliausia morfotipo kaita visoje Klaipedoje.

Pietinei miesto daliai priskiriama zona ribojama gelezinkelio linijos ir Kursiu mariu. Ji skaidoma i dvi dalis del ne vienu laiku isisavintu teritoriju ir skirtingu miestovaizdziu tipu, kuriu skiriamoji riba yra Baltijos pr. Pirmoji yra arciau miesto centrines dalies ir jai sudaro buferine zona. Joje dar islikes gatviu tinklas bei uzstatymo fragmentai, suformuoti iki 1945 m. Nors isskirta kaip viena dalis, ji susideda is keliu miestovaizdziu del skirtingu morfotipu charakterio.

Priesingai, antroji dalis yra tipinis sovietinis gyvenamasis rajonas su stichiskai pastatytais daugiaauksciais, besiskiriantis vien tik gyvenamuju namu destymo kompozicija. Akcentuoti reiketu Baltijos pr.--pagrindine miesto rytu-vakaru krypties asi, kurioje turetu buti formuojama teritorija, alternatyvi miesto centrinei daliai savo funkciju gausa ir ivairove.

Pakrantes ties Kursiu mariomis ruozas, kuris abejose pietines miesto zonos dalyse yra uosto teritorijos reikmems naudojama teritorija, priskiriamas konversiniam pramones ir sandeliu morfotipui. Vieninteles miestui naudojamos prieigos yra ties II-aja perkela (300 m) ir Senaja Smelte (Zveju uostu). Teritorija, esanti uz Jurininku pr., siandien visiskai neisisavinta ir priskiriama konversiniam morfotipui, nors pagal Klaipedos bendraji plana cia numatytos bendro naudojimo ir apsauginiu zeldynu teritorijos. Akcentuotina tai, kad Klaipedos miestas neturi aiskios gamtines strukturos asies. Nors ir galima izvelgti isilgini zaliaji koridoriu per miesta, jis nera vientisas ir aiskus, daugiau susiformaves del chaotisko planavimo ir atsitiktinumu.

Vakarinei miesto daliai priskiriama zona ribojama Klaipedos misko ir Baltijos juros bei Kursiu nerijos dalies (Smiltyne). Tai dvi fiziskai atskiros miesto dalys, skalaujamos Baltijos juros ir sudarancios miesto fasada juru transportui bei stabiliausios miesto dalys morfotipo kitimo poziuriu. Smiltyneje vyrauja zalioji struktura, kuri yra pagrindinis silueto formantas, todel cia aukstybine statyba nenumatoma, tik rekomenduojamas atskiru morfotipu, isiterpusiu i si gamtos kampeli, tobulinimas is vidaus (kompozicinemis, strukturinemis bei estetinemis priemonemis nedidinant pastatu aukstingumo ir respektuojant vietos masteli).

Kita vakarine miesto zonos dali supa ir pagrindini fona siluete sudaro zeldynai (Klaipedos miskas). Si dalis nuo Klaipedos misko atskirta urbanistine morfostruktura. Joje dominuoja pajurio specifikos morfotipas (zeldynai, kopos, pliazas). I zeldynu masyva isiterpusios gyvenvietes--Giruliai, I ir II Melnrages formuoja 2-3 aukstu (iki 10 m) fonini auksti, sodybinio taskinio morfotipu kompozicijas. Ypatingas demesys skiriamas gamtiniam elementui kaip pagrindiniam teritorijos silueto formantui sioje atkarpoje. Gamtinis fonas (tiek zeldynu grupe, tiek reljefas) gali buti kaip baigtinis elementas--paskutinis planas siluete--arba kaip vienas is planu tarp kitu miesto erdvines strukturos elementu, tai priklausytu nuo krastovaizdzio kitimo analiziu ir pasekmiu studiju (7 pav.).

Isskiriama tik iplaukimo i miesta teritorija--tai juros vartai, vienas is astuoniu keliu, vedanciu i Klaipedos miesta. Ties iplaukimu i Klaipedos miesto teritorija siaurineje dalyje numatomas regeneracijos procesas. Cia tikslinga kurti daugiafunkces paskirties morfotipus su isreikstu objektu teritorijos svarbai pazymeti. Galimas juros vartu nuzymejimas--vertikalios taskines (pavienes) arba horizontalios dominantes atsiradimas.

Nustatytos teritorijos, kuriose nera aiskiai isreiksto morfotipo. Tokiu teritoriju prognoze bei reglamentavimas yra komplikuotas. Tuo atveju, kai nera jokios analizes, koncepcijos ir pan., pritaikoma Bendrojo plano nuostata, kad vertingose teritorijose negalima pradeti planuoti aukstybiniu pastatu arba numatyti toki aukstinguma, koks yra gretimose teritorijose. Teritorijos galimybes reikia tikrinti atskiromis studijomis parengiant tos teritorijos koncepcija.

Apibendrinant galima konstatuoti, kad zvelgiant i Klaipedos panorama nuo Kursiu mariu nejucia kyla mintis, sietina su sovietiniais metais nerasyta taisykle, kad bet kuris pramones objektas urbanistineje morfostrukturoje turi pirmumo teise.

1.1.2. Miesto strukturiniu elementu uzstatymo perspektyvinio foninio aukstingumo kitimo prognoze

Identifikuotiems uzstatymo morfotipams nustatyti esami ir prognozuojami kiekybiniai rodikliai (maksimalus leistinas uzstatymo aukstingumas, tankumas, intensyvumas). Morfotipas traktuojamas kaip pagrindinis veiksnys nustatant prognozuojamus uzstatymo rodiklius. Urbanistu jau yra sutarta, kad kiekvienas uzstatymo morfotipas turi jam budinga uzstatymo aukstinguma ir tanki, kuris leidzia kalbeti apie siems tipams leistinas foninio aukstingumo pletros galimybes. Aukstybine statyba sietina su uzstatymo morfotipui budingu vidutiniu ir absoliuciu (ribiniu) foniniu auksciu, nes vertikalia dominante laikomas pastatas, savo auksciu issiskiriantis uzstatymo fone (siuo atveju taip pat galioja zemes naudojimo paskirties veiksnys, nors jo reiksme nera vienoda).

[FIGURE 7 OMITTED]

Vertingose Klaipedos dalyse, kur butina islaikyti viena ar kita dominuojanti uzstatymo morfotipa, rekomenduojama respektuoti ir foninio aukstingumo charakteristikas.

Uzstatymo rodikliu reglamentavimas nera paremtas tik vienu kiekybiniu parametru--pastato auksciu. Be uzstatymo perspektyvinio foninio aukstingumo kitimo prognozes miesto strukturiniams elementams (8 pav.), buvo atlikta ir uzstatymo perspektyvinio foninio intensyvumo ir tankumo kitimo prognozes (9, 10 pav.), taciau jos placiau nera aptariamos del ribojamos straipsnio apimties.

Miesto centrine dalis yra daugiaplane ir ivairiapuse, pasizyminti miestovaizdziu gausa. Daugelio ju morfotipas tobulinamas is vidaus pagal esamo uzstatymo galimybes. Kompoziciskai svarbiose teritorijose galimas esamo morfotipo ivertinimas is naujo, taciau tam reikalinga svari argumentacija, nes gali kisti ir nusistoveje uzstatymo principai jam artimuose kvartaluose. Stabiliausias raidos poziuriu ir vientisa morfostruktura pasizymi Klaipedos Senamiestis. Senamiescio apsauga tampa svarbiausiu gretimybiu aukstybine pletra lemianciu veiksniu. Tenka apgailestauti, kad Senamiestis kaip strukturinis vienetas nei kompoziciskai, nei strukturiskai miesto morfostrukturoje nera apibreztas, tai niveliuoja ir paskandina ji kitu laikmeciu urbanistineje terpeje (8 pav.). Toliau trumpai pristatoma miesto strukturiniu elementu uzstatymo perspektyvinio foninio aukstingumo kitimo prognoze kiekvienai miesto centrines dalies teritorijai.

I laipsnio vertes teritorijos urbanistine morfostruktura ir susiklostes miestovaizdis iki dabar yra apzvalgos tasku "is vidaus i isore" vizualines erdves identiteto pagrindas. Kadangi teritorija del gamybos ir sandeliavimo veiklos ir tam skirto uzstatymo nera suvokiama nuo Smiltynes, siuloma iskelti pramoninius objektus, o teritorija panaudoti miesto reikmems. Joje aukstinimas neturi virsyti nusistovejusio raudonu stogu foninio aukscio. Didinti I laipsnio vertes teritorijos uzstatymo fonini auksti--neleistina, tik rekomenduojama statyti papildomus 2 akcentus: pirma--piliavietes teritorijoje didiji pilies boksta bei antra--buvusioje Sv. Jono baznycios vietoje (aptarta 1.1.1. skirsnyje).

Nors sovietiniais metais ir stipriai "pakoreguota" II laipsnio vertes teritorijos urbanistine morfostruktura bei susiklostes miestovaizdis, jo fonini aukstinguma nerekomenduojama didinti, nes pirmaisiais pokario desimtmeciais (sovietiniais metais) suformuotas raudonu stogu foninio aukscio horizontalumas islieka dominuojanciu sios teritorijos vizualines erdves identiteto pagrindu. Atskiri kvartalai dar nera pasieke foninio aukscio lygio, todel rekomenduojama didinti jo horizontaluma ir taip isvengti kai kur tiek masteliu, tiek aukstingumu issiskirianciu sovietiniu metu padariniu.

Raudonu stogu foninio aukscio horizontalumas budingas ir III laipsnio vertes teritorijai su kiek smulkesnio mastelio uzstatymo intarpais, islaikiusiais ta pati aukstinguma Priestoties g. Tad vienodo lygio fonini uzstatyma is esmes galima laikyti viso Naujamiescio vizualines erdves identiteto pagrindu. Vites teritorija siuloma formuoti 3 aukstu uzstatymu, respektuojanciu islikusios strukturos komponentus (jau, beje, tik gatviu tinkla, nes pavieniai islike pastatai neseniai nugriauti). Kompoziciniais rysiais reikia susieti Zandvero teritorija su Kursiu mariomis (ties J. Janonio, S. Daukanto ir Naujosios Sodo gatvemis). Kadangi Klaipeda yra linijinis miestas ir visa h. Manto g. isklotine yra vienoda ir tolygi savo israiska, tai neatspindi skirtingu miestovaizdziu uzstatymo (Krumamiescio, Vilhelmstato), todel rekomenduojami pavieniai akcentai, nesuardantys budingo horizontalumo, bet pabreziantys sasaja su Kursiu mariomis nebaigtuose formuoti urbanistiniuose ansambliuose prie viesuju erdviu (M. Mazvydo alejoje ir h. Manto gatveje).

Isimtinai visas pakrantes ruozas, einantis per visas keturias skirtingos vertes teritorijas, yra konversine teritorija su dykru, sandeliu, pramones, infrastrukturos morfotipo atmainomis; ruozui reikalinga nauja urbanistine koncepcija.

IV laipsnio vertes teritorija strukturiskai sudaro fona I, II ir III laipsnio verciu teritorijoms. Todel formuojant sia dali tikslinga vadovautis planiskumo principu, budingu Klaipedos miestui, ypac is apzvalgos tasku nuo Kursiu nerijos, ir taip sustiprinti I, II ir III laipsnio verciu teritoriju urbanistines strukturos kompozicine raiska. Pietineje ir rytineje IV laipsnio vertes teritorijos dalyje rekomenduojama islaikyti cia jau susiformavusi (5 aukstu) foninio aukscio lygi su Trinyciu ir Skulpturu parku inkliuzais, o aktyviuose ir visuomenine funkcija turinciuose mazguose, sutampanciuose su Klaipedos Senamiesti juosianciomis fortifikacijomis, bei saugomu teritoriju prieigose siuloma kurti naujus vaizdo elementus, nekonkuruojancius su susiklosciusia urbanistine morfostruktura, bet ja papildancius. Siaurineje dalyje (Zandvero teritorijoje) reikia didinti foninio aukscio horizontaluma (ir taip sumazinti sovietiniais metais pastatytu statiniu vizualini aktyvuma) issaugant miesto vilu (2-3 aukstu su pavieniais zeldynais) intarpus.

Taip pat atkreiptinas demesys i tai, kad Klaipedos urbanistines morfostrukturos charakteris is esmes yra gana tolygus aukstingumo poziuriu, nes miestas pernelyg nepasizymejo kontrastinga vertikaliu sankaupa, kaip tai budinga, tarkim, Vilniaus Senamiesciui. o del gretimu kvartalu aukstingumo ir teritorijos lygumo Klaipedos istorinio miesto panorama atsiveria tik nuo Kursiu mariu puses. Tad galima teigti, kad tai yra vienintelis matomas senojo miesto fasadas.

Siaurines miesto dalys. Visoje siaurineje miesto zonoje Klaipedos miskas net zvelgiant is skirtingu apzvalgos tasku yra viso miesto gamtines morfostrukturos zeldynu pagrindas. Tai Klaipedos miestui teikia rekreacine ir ekologine pusiausvyra urbanizuotos morfostrukturos kontekste. Antroji siaurines miesto zonos dalis del gamtiniu ribu (danes upes ir Klaipedos misko) laikoma ivaziavimo ruozu i skirtingu miestovaizdziu tipu (kuriu salygines ribos nezymiai pradeda rysketi) Klaipedos miesta. Siaurini miestovaizdi rekomenduojama islaikyti silpnai urbanizuota, o ties paciu ivaziavimu i Klaipedos miesta, kertant jo administracine riba, rekomenduojama formuoti pagrindini strategini patekima informacinemis ir reklaminemis vaizdinemis priemonemis. Centriniame miestovaizdyje rekomenduojama islaikyti 2 aukstu fonini auksti sudarant daugiaplaniskuma tiek nuo A1 kategorijos kelio Palanga-Silute, tiek nuo ivaziavimo i Klaipeda, nes del lygaus Klaipedos reljefo ir uzstatymo intensyvumo, artejant link miesto centrines dalies, ryskeja pietinis miestovaizdis. Pastarasis atitinka centrines dalies buferine zona, o pagal lokacija siandieninis jos uzstatymo intensyvumas nera pateisinamas, todel turi nemazai pletros ir dideliu uzstatymo aukstinimo rezervu. Tokia teritoriju diferenciacija pasiteisintu ir tolygaus reljefo atzvilgiu. Rekomenduojama konvertuoti apleistas infrastrukturos ir pramonines teritorijas i naujos paskirties aplinka, o aktyvias ivaziavimu atkarpas tiek i Liepu gatve, tiek i h. Manto, akcentuoti aukstybiniais pastatais ir ivaizdzio (pirmo ir antro) vidinio uzstatymo mazgais.

Rytines miesto dalys. Rytine miesto zona sudaro skirtingo charakterio ir pletros galimybiu miestovaizdziai, taip pat skiriasi ju foninis aukstingumas. Pirmos dalies (ribojamos danes upes) miestovaizdziuose rekomenduojama nevirsyti 2 aukstu foninio aukscio ir taip issaugoti miesto daugiaplaniskuma, nes nuo kelio Palanga-Silute atsiveria miesto centrines dalies miestovaizdis bei uz jo esantys kranai su fone esanciais Smiltynes zeldynais. Antroji dalis pagal nevienodas teritorijos pletros galimybes skirstoma i kelis miestovaizdzius, kuriu foninis aukstis nera vienodas: siauriniame rekomenduojama nevirsyti 4 aukstu foninio aukscio, sudarant galimybe silueto daugiaplaniskumui (matomi gyvenamieji rajonai, kuriu pastatu aukscio charakteris dinamiskas), o pietiniame--nevirsyti 2 aukstu foninio aukscio. Visoje rytineje mesto zonoje isskirtinemis teritorijomis laikomi ivaziavimai i Klaipeda--tai Vilniaus, Kauno kryptys ir Silutes kryptis, taciau sie mazgai turi buti zenklinami skirtingos vizualines informacijos perdavimo priemonemis. Patekimo teritorija i Klaipeda is rytu svarbi visoje miesto morfostrukturoje, todel jos uzstatymo israiska ir aukstingumo isryskinimas leistu itvirtinti svarbaus miesto mazgo ivaizdzio statusa. Siuloma miesto vartu ideja.

[FIGURE 8 OMITTED]

[FIGURE 9 OMITTED]

[FIGURE 10 OMITTED]

Pietines miesto dalys. Sovietiniais metais miesta pleciant i pietus si miesto zona su daugiaauksciu gyvenamuju namu rajonais sudaro stipru kontrasta silpnai urbanizuotai siaurinei miesto zonai. Baltijos pr. yra kompoziciskai svarus ir reiksmingas miesto elementas tiek funkcines, tiek ir fizines strukturos atzvilgiu. Todel del pradetu investiciniu projektu tokiu kaip Gandraliskiu kvartalas, pavieniu aukstesniu statiniu, atsiradusiu nepriklausomybes metais, jau suderintu detaliuju planu aukstybiniams pastatams statyti (nesant aukstybiniu pastatu isdestymo plano) bei sutelktu 9 aukstu pastatu (atkarpomis formuojanciu prospekto perimetra), Baltijos pr., kaip dominuojancio vizualinio koridoriaus atkarpoje, numatoma pagrindine aukstybiniu pastatu koncentracijos zona. Ateityje kompoziciskai pasiteisintu sios gatves asyje galimybe atsirasti perkelai i Smiltyne, nes dabartine II perkelos lokacija nera patogi nei vietiniu, nei atvykstanciuju atzvilgiu. Tai galetu buti prielaida chaotiskai pesciuju ir automobiliu perkelimo sistemai reorganizuoti. Aukstybiniu pastatu koncentracija Baltijos pr. padetu isvengti investiciju koncentracijos vien tik i centrine miesto dali. Pastatu aukstingumas gali siekti iki 100-120 m.

Del gana tolygaus gyvenamuju rajonu charakterio rekomenduojama akcentuoti pagrindines isilgines gatves Taikos pr. ir Silutes plenta bei jas jungianciu skersiniu gatviu mazgus. Abi gatves kompoziciskai aktyvios, taciau nera tarpusavyje lygiavertes: Taikos pr. viena aktyviausiu miesto gatviu--tai Liepojos, H. Manto, Tiltu gatviu tesinys (ji yra aptarnaujanti, miestieciu poreikius tenkinanti gatve); Silutes plentas yra apvaziuojamoji miesto gatve, is dalies atliekanti ribos vaidmeni tarp gyvenamuju ir pramones teritoriju. Del to rekomenduojama formuoti skirtingo vizualinio charakterio atkarpas: Taikos pr. koncentruoti miestieciu poreikius atitinkancias funkcijas bei akcentuoti sankirtos mazgus su skersinemis gatvemis, o Silutes plenta akcentuoti didesnio uzstatymo tankumo neaukstybiniais pastatais. Visos sios dalies teritorijoje skersiniu gatviu asyse rekomenduojama formuoti prieigas prie Kursiu mariu. Ilgainiui tai ne tik paivairintu Klaipedos miesto morfostruktura, bet taptu jos tobulinimo veiksniu.

Beveik visi gyvenamuju mikrorajonu socialines infrastrukturos objektai, tokie kaip vaiku darzeliai, mokyklos, yra isdestyti vienoje asyje. Aplink siuos objektus gausu nepanaudotu teritoriju, todel jas panaudojant rekomenduojama formuoti asi kaip zaliaji pleista ir taip kurti rekreacine zona. Si butu organizuojanti viesoji erdve visiems mikrorajonams, i bendra kompozicija itraukiant pieciau esancias teritorijas. Si sistema jungtu viesasias erdves, zaliasias zonas, pesciuju, dviraciu takus, kulturinius, visuomeninius statinius ir ju kompleksus, aukstingumo poziuriu sudarytu oaze tarp gyvenamuju rajonu.

Vakarines miesto dalys. Vakarineje miesto dalyje kuriami keli skirtingo charakterio miestovaizdziai. Smiltyneje dominuojanciu zeldynu charakteris turi buti issaugotas, o ji keisti grieztai draudziama, nes tiek Smiltyne, tiek Klaipedos miskas yra zeldynu pagrindas visoje Klaipedoje. Kur ne kur isiterpe ar susiformave pavieniai sklypai, vertingi rekreaciniu poziuriu, turi nedideles uzstatymo aukstinimo galimybes (Juru muziejus, etnografine zvejo sodyba, Kursiu nerijos gamtos muziejus, jachtklubas). Cia yra pats auksciausias Klaipedos gamtinis apzvalgos taskas "is isores i vidu"--taih Hageno kalnas.

Pajurio dalyje dominuojancios atskiros gyvenvietes, isiterpusios i Klaipedos misko masyva, kurio foninis aukstis 2-3 aukstu, taip pat turi buti islaikytos. Siekiant issaugoti zeldynu dominavima Klaipedos panoramose (tiek nuo Baltijos juros, tiek ir nuo plento Palanga-Silute) draudziamas didelio aukstingumo uzstatymas. Tik strategiskai svarbesnese vietose galimas nezymus esamo uzstatymo paaukstinimas vienu aukstu. Teritorijoje ties iplaukimu i miesta rekomenduojama pramonines teritorijos regeneracija, kuria remiantis Kursiu mariu pakrantes grazinamos visuomenei, irengiant cia viesasias erdves. Kadangi konversijos teritorijos turi dideli potenciala aukstybiniams pastatams atsirasti, butinas jo galimos itakos miesto siluetui ivertinimas. Juros vartus reikia projektuoti kaip dominante miesto planineje strukturoje, demesi skiriant istoriniu objektu--svyturio, Kopgalio saugojimui. Rekomenduojama atkurti istorini kelia, jungianti miesto centrine dali su Pajurio dalimi.

Daugelyje Klaipedos vietu didinti aukstinguma nerekomenduojama, nes dar nera pakankamai isisavintos teritorijos uzstatymo tankumo atzvilgiu, t. y. dalis uzstatymo dar nera pasiekusi savo ribinio tankio ir turi nemazai pletros rezervu.

Atliekant aukstybiniu pastatu isdestymo specialiojo plano koncepcijos sprendinius akivaizdu, kad be vertingu teritoriju nustatymo, morfotipu atpazinimo, uzstatymo rodikliu identifikavimo sunku prognozuoti ne tik uzstatymo aukstinimo perspektyvas, bet nusakyti pletros priemones ar apribojimus, kurie uztikrintu gamtos, kulturos vertybiu ir vertingu miestovaizdziu issaugojima.

1.1.3. Aukstybines statybos pletojimo miesto urbanistineje strukturoje konkretizavimas

Miesto teritorijos turi skirtingas modernizavimo ir aukstybiniu pastatu santalkos bei pavieniu pastatu lokalizavimo galimybes ir reikme. Pastaroji tarsi ir nulemta aukstybiniu pastatu isdestymo kompoziciniame modelyje, o lokalizavimo galimybes bei principai, aptarti atsizvelgiant i morfotipus, siame skirsnyje atskleidziami konkreciau.

Aukstybines statybos pletojimo miesto urbanistineje strukturoje konkretizavimas priklauso nuo vertikales galimybes kiekvieno miestovaizdzio identifikuotame morfotipe:

--vertikales statymo galimybe: 1) leidziamos; 2) neleidziamos; 3) vertikaliu reikme priklauso nuo urbanistines koncepcijos;

--vertikales statymo budas: 1) vertikale, atskirai stovinti bendroje erdveje; 2) vertikale stovinti kvartalo viduje, 3) vertikalemis formuojama grupe, 4) vertikalemis formuojama linija;

--maksimalus vertikales santykis su foniniu auksciu;

--vertikales proporcijos (virsunes modeliavimas);

--vertikales aukstis (aukstais);

--vertikales aukstis (metrais).

Aukstybine statyba, kaip ir miestovaizdziu issidestymas, yra teritoriskai diferencijuota ir grieztai reglamentuota. Tai akivaizdu perzvelgus visas pagal kompozicinius kriterijus isskirtas teritorijas. Cia pateikiamos tik bendrines rekomendacijos (susijusios su kompoziciskai svarbiomis ir aktyviomis teritorijomis) aukstybinei statybai pletoti Klaipedos morfostrukturoje:

--Siluetui

--Nustatyti specialieji reikalavimai miesto siluetui. Klaipedos siluetas miesto raidoje iki karo formavo grakstaus, israiskingo miesto vaizda. Pagrindiniai silueto formantai--laibi laivu stiebai, smailus baznyciu stogai, pilies bokstai ir gamtiniai elementai--zalieji plotai. Klaipedos miesto siluetas gali buti praturtintas tik sekant daugiaplaniskumo principu, todel miestovaizdziai bei ju uzstatymo aukstingumas turi buti diferencijuotas, nes esant tolygiam Klaipedos reljefui kai kurios vertingos miesto dalys, matomos is konkreciu apzvalgos tasku, gali buti "nebematomos" arba vizualiai "uzterstos" netinkamo aukstingumo uzstatymu.

--Kadangi konversijos teritorijos turi dideli potenciala aukstybiniams pastatams atsirasti, butinas ju galimos itakos miesto siluetui ivertinimas (bendras miesto silueto vaizdas susidaro tik esant miestui salia atviro juros kranto).

--Miesto vartu--samprata kinta priklausomai nuo atitinkamos funkcijos svarbos konkreciu laikotarpiu. Jie buvo suvokiami kaip aiski riba, veliau ji tapo menama, siandien ja zymi stambus kompleksai arba taskines vertikales. Tiek miesto vartu, tiek silueto savokos samprata siejama su miesto ivaizdzio kurimu, todel tikslinga siuos abu reiskinius tarpusavyje sieti, ivertinant galima miesto vartu ir juros vartu itaka miesto siluetui.

--Miestovaizdziams

--Aukstybiniu pastatu statyba draudziama gamtiniu ir kulturos paveldo poziuriu svarbiose teritorijose bei ju apsaugos zonose.

--Pastatu aukstingumo apribojimus lemia miestovaizdziu charakteris bei silueto suvokimas is nustatytu apzvalgos tasku. Identifikuotos vizualines ribos jautriausiai ir pazeidziamiausiai miesto teritorijai (nustatyta vizualinio identiteto riba tiek gamtineje, tiek urbanizuotoje morfostrukturoje bei vizualinio dominavimo riba).

--Numatyta aukstybiniu pastatu grupiu ir visuomeniniu erdviu sistema aplink Senamiesti padetu aiskiai identifikuoti Senamiescio riba ir isskirtu ji bendro miesto kontekste, nes vertingiausia miesto dalis miesto daliu hierarchineje sistemoje turi uzimti svarbiausia vieta.

--Aukstybiniais pastatais pabreziama vizualini identiteta lemianciu strukturiniu miesto elementu hierarchija.

--Naujuose rajonuose tinkamiausios aukstybiniams pastatams zonos atsiranda reiksmingose miesto funkcines ir fizines strukturos vietose--ties magistraliu mazgais, ivaziavimais i kompaktiskai uzstatyta miesto centrine dali, jais pabreziamos ir pagrindines miesto asys, reprezentacines ir magistralines gatves, pagrindiniai ivaziavimo i Klaipeda keliai.

--Aukstybiniams statiniams

--Saugotinu technogeniniu elementu, isreiskianciu miesto specifika, atskiriant miesta nuo Baltijos juros, laikomi kranai.

--Aukstybines statybos mastas ir vietos bei vizualinis aktyvumas neturetu nustelbti siaurines ir vakarines daliu miestovaizdziuose vyraujancios gamtines morfostrukturos vizualinio prioriteto. Pirmenybe turetu buti teikiama kulturiniam bei gamtiniam veiksniams.

--Palankesnes pavieniu aukstybiniu pastatu isdestymo galimybes apleistose ir nutolusiose teritorijose nuo paveldosauginiu teritoriju, maziausios

--galimybes miesto centrineje dalyje, didziausios pietineje miesto zonoje, kur planuojami Baltijos prospekte daugiaauksciai suformuotu architekturine kalva ir pabreztu pagrindini kelia i uostamiesti.

--Kadangi Klaipedos miestas yra lyguminis, siuloma aukstybiniu pastatu statyba numatyti kuo toliau nuo kranto ir taip formuoti daugiaplani miesto vaizda (11 pav.).

--Klaipedos mieste vertikalios dominantes leidziamos, jeigu:

a) nevirsijami toje teritorijoje numatyto uzstatya) mo ribiniai tankio ir intensyvumo rodikliai;

b) vertikali dominante priimtina urbanistiniu ir b) kompoziciniu aspektais, tiksli vertikalios dominantes riba apibreziama teritorijos (kvartalo) detaliajame plane;

c) isvengiama neigiamo poveikio panoramoms c) ir siluetui, ziurint is SP nurodytu miesto apzvalgos tasku;

d) nepazeidziamos gretimu sklypu turtines teid) ses, sanitarijos ir higienos salygos, gaisrines saugos normos.

Zonose, kurioms reikalinga urbanistine koncepcija ar imanoma aukstybine statyba, specialiojo plano sprendiniai konkretizuojami atliekant urbanistines pletros galimybiu studijas, planavimo pasekmiu vertinima. Teritorijoms, kurioms is esmes reikalinga nauja koncepcija, turetu buti skelbiami konkursai. Autores nuomone, modernizuojamose ir konvertuojamose teritorijose (o tokiu Klaipedoje netruksta) ne visada tikslinga imituoti praeities vertybes, reikia dazniau vadovautis senuju vertybiu respektavimu padedant naujai kontrastingai architekturai remiantis naujomis idejomis (ypac siuo metu propaguojama ekologiskumo tendencija) . Is esmes tai deklaruoja ir Venecijos chartija, kad kiekvienas laikotarpis privalo palikti savo zyme teritorijoje del miesto ivairoves bei vertybiu evoliucijos uztikrinimo (Bucas 2006).

1.2. Aukstybiniu pastatu isdestymo specialiojo plano rezultatai

Reglamentuojant aukstybines statybos pletra bei apsaugant vertingiausias gamtiniu, istoriniu poziuriu miesto teritorijas buvo parengta ne vien aukstybiniu pastatu isdestymo schema/specialusis planas, bet ir viso miesto kvartalu uzstatymo reglamentas. Jo nereikalavo nei uzsakovas (t. y. Klaipedos miesto savivaldybe), neprivalomas jis ir pagal galiojancias aukstybiniu pastatu isdestymo specialiuju planu rengimo taisykles (Aukstybiniu ... 2004). Taciau be viso miesto kvartalu uzstatymo pletros galimybiu abejotinas tampa koncepcijoje nustatytu ir konkrecioje teritorijoje numatytu aukstybiniu pastatu tikslingumas. Vadovaujantis viso miesto kvartalu uzstatymo aukstingumo reglamentu akivaizdzios ir gretimu teritoriju aukstinimo galimybes, isvengiama netikslaus aukstybiniu pastatu aiskinimo.

Is surinktos, apdorotos ir parengtos informacijos buvo parengti trys aukstybiniu pastatu isdestymo specialiojo plano breziniu variantai, kuriu informacijos kiekis ir jos atvaizdavimas buvo skirtingas (12 pav.):

--pirmas--visos Klaipedos miesto administracines teritorijos aukstingumo reglamentavimas pagal kompleksa rodikliu, nusakanciu tos teritorijos pletra. Aukstingumo reglamentas parengtas su lenteles formos priedu, kuriame aprasytas kiekvienas isskirtas strukturinis vienetas (zr. lentele). Toks detalus teritorijos istyrimas ir maksimaliausiu galimu uzstatymo rodikliu reiksmiu nustatymas palengvintu vykdyti teritorijos pletra bei informacijos monitoringa (iki siol daugelis savivaldybiu nevykdo informacijos atnaujinimo politikos);

--antras--atvaizduotas tik maksimalus galimas foninio aukstingumo ir aukstybiniu pastatu statymo principu reglamentavimas (be papildomu uzstatymo rodikliu);

--trecias--isryskintos tik pastatu aukstingumo zonos, nenurodant gretimu teritoriju uzstatymo galimybiu aukstingumo aspektu.

Visuose breziniuose zymima miesto centrinis rajonas, miesto vizualinio identiteto zonos ir teritorijos, kuriose galima aukstybines statybos pletra, su aukstybiniu pastatu leistinais auksciu parametrais. Tiek pirmajame, tiek antrajame breziniuose teritorijos, net ir turincios mazesne itaka miesto ivaizdziui, yra detalizuotos.

Uzsakovas rengiant specialuji plana atmete pirmaji, veliau ir antraji daug laiko ir pastangu pareikalavusi idirbi. Kaip jo rezultatas liko pagal aukstybiniu pastatu isdestymo specialiuju planu rengimo taisykles isskirtos aukstybiniu pastatu isdestymo zonos ir teritorijos, kuriose draudziama statyti tokius pastatus, o siu teiginiu motyvacija liko "uz kadro". Be viso miesto uzstatymo pletros galimybiu specialusis planas tarsi ismetytu zonu kratinys. Pirmieji du breziniai ne tik nepriestaravo esminiam miesto erdvines strukturos formavimui, bet pagal informacijos kieki miesto pletrai yra dar svarbesni nei aukstybiniu pastatu specialusis planas, nes, be zonu galimoms vertikalems, nurodomi ir kompoziciniai miestovaizdziu formavimo principai: tai yra neatsiejama nuo Klaipedos vizualinio ivaizdzio pletros galimybiu.

[FIGURE 11 OMITTED]

Nors sie breziniai tarpusavyje susije, taciau informacijos kiekis juose nevienodas. Aukstybines statybos formuojamos urbanistines morfostrukturos pletojimo galimybes grindziamos koncentruotu linijiniu vertikaliu dominanciu isdestymu semantizuojant miesto urbanistine struktura. Tai atitinka Klaipedos morfostrukturos charakteri--linijinis miestas, kurio topografija pasyvi. Aukstybiniu pastatu isdestymas susijes su centriniu gatviu ir kompoziciniu branduoliu isryskinimu.

2. Aukstybiniu pastatu isdestymo sprendiniu poveikio vertinimas

Lietuvos patirtis rengiant tokius planus yra labai menka, todel jie gana sunkiai ivertinami ir pripazistami ne tik juridiskai, bet ir tarp specialistu del galutines savo veikimo ir galiojimo patikros. Kas ir kokiais principais vertins iniciatyvas statyti aukstybinius pastatus po to, kai bus patvirtintas aukstybiniu pastatu isdestymo specialusis planas? Kontroles mechanizma galetu vykdyti savivaldybes sudaryta moksliniais pagrindais besiremianti pastovi ir nepriklausoma struktura, vykdanti monitoringa moksliniais metodais

Aukstybiniu pastatu isdestymo sprendiniu poveikio vertinimas atliekamas:

--miesto vizualiniam ivaizdziui;

--strateginiu pasekmiu aplinkai.

Pastarasis vertinimas buvo atliekamas kitu kompetentingu specialistu, kuriu issakyti pastebejimai nepriestaravo specialiojo plano derinimo eigai, todel siame straipsnyje issamiau neaptariami.

Aukstybiniu pastatu isdestymo plano sprendiniu poveikio miesto vizualiniam ivaizdziui vertinimas

Didejantis pastatu bei statiniu aukstingumas ir ypac naujo tipo statiniu atsiradimas (daugiaauksciai biurai, gyvenamieji, inzineriniai statiniai ir kt.) kelia realu pavoju jau susiformavusiam miestovaizdziui, nes miestovaizdis, miesto siluetas ar jo panoramos gali is esmes pasikeisti per labai trumpa laikotarpi. Aukstybiniu pastatu isdestymo plano sprendiniu poveikio vizualiniam ivaizdziui vertinimas atliekamas:

--stebint is nustatytu masines apzvalgos tasku;

--nustatant poveiki bendram miesto silueto ir panoramu pokyciui.

Abu sie punktai susije su vienu svarbiausiu miesto vizualinio identiteto charakteristiku--siluetu. Del jo svarbos miesto morfostrukturoje nekyla diskusiju:

--tai urbanistines strukturos komponentas (kurio savybes vertintos kaip urbanistines strukturos indikatoriai) (Bucas 1995);

--riba tarp miesto kuno ir beribio dangaus ([TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII.] 1990);

--tolimas konturinis uzstatymo ar gamtiniu elementu vaizdas dangaus skliauto fone (Aukstybiniu ... 2004).

Iki Antrojo pasaulinio karo miesto siluete dominuojantys pastatai buvo svarbus savo funkcine reiksme (13 pav.). Isaugus technologinems galimybems didejo gyvenamu namu, visuomeniniu, kulturiniu ir kitu statiniu aukstingumas. Tokiu atveju nekelia nuostabos miesto siluete proporcingai didejancio dominuojanciu pastatu aukstingumo poreikis. Taciau tai kelia gresme istorinio miesto siluetui. Todel projektuojant naujus aukstybinius pastatus Klaipedos mieste, ju itaka miesto siluetui ir panoramoms vertinama atliekant vizualinio poveikio studijas, kurios reikalingos:

--kaskart, kai rengiamas detalusis planas, kuriame planuojami aukstybiniai pastatai ir net pastatai, virsijantys miestovaizdzio nustatyta fonini auksti, ypac kulturine verte turinciose teritorijose ir ju apsaugos bei vizualines apsaugos zonose;

--planuojamu aukstybiniu pastatu patikra ir vertinimas turi buti atliekami nepriklausomai, kuriame miestovaizdyje ir ar vertingose, ar mazesne verte turinciose teritorijose jie projektuojami;

--vertinimas vyksta is nustatytu apzvalgos tasku.

Nebaigti rengti arba netinkamai parengti aukstybines statybos dP turetu atitikti Klaipedos miesto savivaldybes tarybos patvirtinto Aukstybiniu pastatu isdestymo specialiojo plano teiginius.

Vizualinio poveikio studijoje turi buti:

--vizualiniu pasekmiu tyrimas atliekamas GIS technologijomis, parengus schema, kurioje nustatytos teritorijos, is kuriu matosi naujai planuojamas pastatas;

--parengiami trimacio miesto modelio vaizdai is nustatytu miesto apzvalgos tasku su naujai planuojamu pastatu.

SP padeda kontroliuoti atskiru stambesniu objektu ikomponavimo i miesto urbanistini konteksta eiga, taip pat nustatyti tokiu objektu poveiki vizualiniam identitetui. Vizualiniu pasekmiu tyrimas nera laikomas tinkamu, jeigu komentuojamos pasekmes vizualiniame kadre, imontavus objekta taikant architekturines grafikos programas (PhotoShop, CorelDraw ir pan.). Sis budas yra placiai paplites tarp architektu, taciau yra labai subjektyvus ir priklauso nuo daugelio veiksniu (objekto autoriai daznai daro labai dideles paklaidas, be to, nera aisku, kas ir kaip "imontuoja" i esama vaizda planuojama pastata ir pan.). Planuojamu pastatu pasekmiu neturetu vertinti patys autoriai. Ankstesnius detaliuosius planus siuloma vertinti pagal tokius kriterijus:

--visi aukstybiniai pastatai, pastatyti iki sio plano patvirtinimo, ko gero, funkcionuos nepriklausomai nuo to, kokios vertes teritorijose yra pastatyti, todel pastatus, neatitinkancius sio specialiojo plano sprendiniu, ateityje rekomenduojama rekonstruoti;

--pateikiama medziaga turi buti issami ir konkreti, reikia nustatyti, ar:

--patvirtintas dP turi privalomas dalis ir tikslius reglamentus;

--patvirtintas dP leidzia prognozuoti architekturines pasekmes miesto ivaizdziui ir istoriniam kontekstui;

--patvirtintas dP paremtas teritorijos (ne tik sklypo) pletros galimybiu studijomis, nes dP nera vien formali juridine procedura, iteisinanti bet kokia statyba;

--patvirtintame dP nurodyti reglamentai yra pagristi ir realus, t. y., ar dP reglamentai irodomi projektiniais pasiulymais, skaiciavimais, pasekmiu tyrimais ir pan.

[FIGURE 12 OMITTED]

[FIGURE 13 OMITTED]

Tai, kad numatytose vietose butu statomos vertikales, toliau reglamentuojama ir tikslinama nebe Aukstybiniu pastatu isdestymo specialiajame plane, o detaliuosiuose planuose, kuriuose turetu buti nurodoma ne tik auksciausia riba, bet ir minimalus privalomas pastato aukstis. Rengiant detaliuosius planus gali buti ivertinamas uzstatymo morfotipo kitimas ir konversija. Sie pakitimai gali buti (Klaipedos ... 2007):

--jei tai yra numatyta galiojanciuose planavimo dokumentuose;

--atlikus issamia esamos padeties analize ir nustacius, kad planuojamoje teritorijoje vyraujantis uzstatymas neatitinka uzimamos mieste teritorijos statuso;

--esamas uzstatymas neturi isliekamos vertes ir privalo buti keiciamas kitu, intensyvesni teritorijos panaudojima leidzianciu morfotipu.

Realizuojant aukstybiniu pastatu isdestymo specialiojo plano sprendinius tikimasi, kad bus sukurta kokybiskesne tiek viso miesto, tiek atskiru jo daliu aplinka.

Isvados

1. Pasauline miestu pletros tendencija--hierarchizuo ti miestovaizdzius rupinantis vizualinio ivaizdzio ir identiteto stiprinimu. Tai is esmes mazina niveliuojancia globalizacijos itaka miestu strukturoms. Klaipedos atveju miestovaizdziu hierarchizavimas kompozicinemis priemonemis uztikrina miesto strukturos tobulejima ir pateisina kompozicines pletros ideja.

2. Sprendiniu konkretizavimo etape subalansavus tokius strukturu parametrus kaip tolygi aukstingumo kaita, urbanistinis reljefiskumas, priderintas prie aplinkos, mastelis, atskiru zonu tarpusavio vizualinis ir funkcinis rysys, visuomeninio intereso tenkinimo mastas, sukuriamas apibendrintas, ilgalaikis urbanistinis strukturinis modelis Klaipedos miesto vizualiniam identitetui issaugoti bei stiprinti, kartu uztikrinama jo kryptinga pletra.

3. Daugelyje vietu isskirti strukturiniu daliu miesto vaizdziai nera vienalyciai ir kompoziciskai uzbaigti. dideli pletros rezervai uzslepti kiekvienoje teritorijoje. didziojoje dalyje kvartalu (visose strukturiskai isskirtose miesto dalyse) yra tendencija tobulinti uzstatymo morfotipa uzstatymo rodikliais.

4. Nustacius uzstatymo rodikliu ribines galimybes kiekviename morfotipe, isryskejo teritorijos uzstatymo tankinimo potencialas net nekeliant uzstatymo aukstingumo. Taigi uzstatymo perspektyvinis foninis aukstingumas beveik nesikeicia arba kinta labai nezymiai, isskyrus strateginese ir miesto kompozicinio karkaso poziuriu svarbiose teritorijose, kuriu akcentavimas didesnio aukstingumo pastatais paivairintu dabar gana monotoniska miesto silueta. Rodikliams virsijus nustatytas reiksmes, reiktu tokio perzengimo urbanistinio pagrindimo ir pasekmiu ivertinimo.

5. Klaipedos mieste yra dideles investicines galimybes, bet joms realizuoti reikalingos ivairios studijos. Ypac teritorijose, reikalaujanciose nauju koncepciju, nes reikia perziureti ju potenciala ir ivertinti pletros galimybes. Miesto savivaldybe nepajegi finansuoti panasiu projektu rengimo, todel turetu efektyviau isnaudoti investuotoju galimybes finansuoti ivairaus rango mokslinius tyrimus, studijas, analizes ir pan. Tokio masto problemoms spresti nepakanka investuotojo finansuojamu atskiru objektu architekturiniu konkursu. Kulturos paveldo ir gamtos vertybiu apsaugai miesto ekonomine sekme taip pat butina.

6. Miesto uzstatymo aukstingumas su aukstybiniu pastatu isdestymu nustatytas kompleksiskai, vadovaujantis vyraujancio miestovaizdzio tipu ir jam budingais uzstatymo tipais bei ju uzstatymo rodikliu visuma.

Si informacija itin palengvintu detaliuju planu rengima.

7. Sis specialusis planas dar karta patvirtino butina pusiausvyra tarp visuomeniniu ir privaciu interesu, skatinanciu tobuleti miestovaizdzius. Urbanistines analizes mokslo laboratorijos parengtas aukstingumo reglamentas--ne tik aukstybiniu pastatu isdestymo schema, bet ir sisteminis vadovas, apimantis kompozicinius miestovaizdziu formavimo principus. Deja, patvirtinta aukstybiniu pastatu isdestymo versija su pavaizduotomis aukstybiniu pastatu zonomis ir teritorijomis, kuriose draudziama statyti tokius pastatus.

8. Viena pagrindiniu aukstybiniu pastatu isdestymo schemos/specialiojo plano sekmingo funkcionavimo ir realizavimo prielaidu yra ta, kad specialusis planas turi veikti teritoriju planavimo dokumentu ir pletros galimybiu studiju sistemoje. Aiskiai apibreziant vertingo vaizdo kitimo salygas, kartu butu vykdomas specialiojo plano realizavimo monitoringas, kuris Lietuvos savivaldybese vykdomas vangiai.

Iteikta 2009 04 28

doi: 10.3846/1392-1630.2009.33.49-81

Literatura

Alistratovaite, I. 2004. Morfologines strukturos transformacijos centriniame miesto rajone (Lietuvos pavyzdziu): daktaro disertacija (humanitariniai mokslai, menotyra). Vilnius. 242 p.

Alistratovaite, I. 2008. Uostamiescio vizualinio ivaizdzio formavimo galimybes ir problemos: aukstybiniu pastatu specialiojo plano rengimas--esama situacija ir koncepcija, Urbanistika ir architektura 32(2): 71-85.

Aukstybiniu pastatu isdestymo specialiuju planu rengimo taisykles. LR 2004 m. geguzes 5 D. isakymu Nr. D1246. 2004 m. geguzes 13 d., Valstybes zinios 79: 74-78.

Bucas, J. 2006. Demokratiniai proverziai paveldosaugoje, Urbanistika ir architektura 3(30): 143-158.

Bucas, J. 1995. Urbanistikos paveldo saugotinos teritorijos, Urbanistika ir architektura 1-2 (19-20): 156-172.

Klaipedos senamiescio regeneracijos projektas. Detalus isplanavimas. Senamiescio siluetas ir isklotines. 1973-1975. Proj. autoriai N. Zuboviene ir V. Zubovas. Klaipedos m. savivaldybes Paminklotvarkos skyriaus archyvas.

Klaipedos senamiescio regeneracijos projektas. Teritorija tarp Danes upes, Pilies g-ves, laivu statyklos "Baltija" ir Kursiu mariu. Teritorijos urbanistiniai tyrimai ir regeneravimo pasiulymai. 1993. 41510002Pd.101.obj. moksl. vadovas V. Sliogeris. Klaipedos m. savivaldybes Paminklotvarkos skyriaus archyvas.

Klaipedos senamiestis. Teritorija tarp Danes upes, Kursiu mariu, juru prekybos uosto ir Uosto gatves. Urbanistiniai tyrimai ir regeneravimo pasiulymai. 1993. obj. moksl. vadovas V. Sliogeris. Klaipedos m. savivaldybes Paminklotvarkos skyriaus archyvas.

Klaipedos senamiestis. Teritorija tarp Danes upes, uosto, sankryzos, N. Uosto, Dariaus ir Gireno, J. Janonio ir H. Manto gatviu. Urbanistiniai tyrimai ir regeneravimo pasiulymai. 1994. Proj. autorius L. Sliogeriene. Klaipedos m. savivaldybes Paminklotvarkos skyriaus archyvas.

Klaipedos miesto aukstybiniu pastatu isdestymo schemaspecialusis planas (patvirtintas 2007 m. birzelio 28 d. Nr. T2--201. Klaipeda). Temos vadovas A. Vysniunas, kiti autoriai I. Alistratovaite, Z. J. Daunora, A. Vysniunas.

Miskinis, A.; Bucas, J. 1995. Urbanistikos paveldo saugotinos teritorijos Klaipedos miesto 1945 metu administracinese ribose. Konsultantas: J. Tatoris. Kaunas, II "Krastotvarka".

Pakalnis, M. 2000 Miestu uzstatymo tankinimo metodikos parinkimas ir Vilniaus Naujamiescio tankinimo programa, Urbanistika ir architektura XXIV(4): 149-161.

The Endless City. 2007. The Urban Age Project by the London School of Economics and deutsche Bank's Alfred herrhausen Society. UK: Phaidon, 134-161.

Verbakel, E.; derman, E. 2008. Urban [IM] plants. Tactics for Recombining Landscape and Collective Space in Bonheiden, Belgium, Architectural Design 78(1).

Vilniaus miesto bendrasis planas, operatyvusis planavimas, uzstatymo tankinimo galimybiu mieste nustatymas. 2001. Uzstatytu Vilniaus teritoriju tankinimo metodika. SI "Vilniaus planas", VP 9975, VP 200032, t. I.

Vilniaus miesto bendrasis planas, operatyvusis planavimas, uzstatymo tankinimo galimybiu mieste nustatymas. 2000. Uzstatymo tankinimo Vilniaus Naujamiestyje rekomendacijos. SI "Vilniaus planas", VP 9975, VP 200032, t. I.

Ward, S. V. 2002. Planning the Twentieth-Century City. The advanced capitalist world. UK: John wiley & Sons, 16-20.

[TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII.]

[TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII.]

[TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII.]

(1) Pastebejimas--zurnale Urbanistika ir architektura, 2008, 32(2), p. 81, 10 pav. padaryta eiliskumo klaida: perspektyvinis miesto kompozicinio karkaso modelis, pazymetas Nr. II, turi buti sukeistas vietomis su Nr. III. Eiliskumas tekste aprasytas teisinga seka.

(2) Ispanu miestu planuotojas (katalonas) Ildefons Cerda y Sunyer 1859 m. pasiule labai savita pletros plana Barselonos prieigoms (Barcelona's Eixample) uz senamiescio gynybines sienos ribu. 1860 m. vykusiame konkurse sis projektas buvo isrinktas geriausiu ir Cerda suteiktas salies vyriausybes pasitikejimas ji realizuoti (ward 2002).

(3) 1995 m. moksliniame darbe (Miskinis, Bucas 1995) ir tais paciais metais paskelbtame straipsnyje (Bucas 1995) isskirta 10 urbanistines strukturos komponentu, kuriu savybes vertintinos kaip urbanistines strukturos indikatoriai--tai gatviu tinklas, posesine struktura, aiksciu, gatviu ir posesiju apstatymo pobudis, statiniu kompleksai ir ansambliai, paminklai ir kitos pavienes istorijos ir kulturos vertybes, zaliosios architekturos elementai, orografines formos, panoramos ir siluetai, atskiru miesto daliu erdvines kompozicijos visuma, kulturinis sluoksnis.

(4) Miestai, kuriems parengti bendrieji planai (vadovaujantis nauju Teritoriju planavimo istatymu, patvirtintu 2004 m. geguzes 1 d., isakymo Nr. 21617) nera sukonstruoti kaip eiliniai zemes paskirciu breziniai (mozaika), o matant miesto regionine padeti, erdvines strukturos sandaros bruozus, vertybinius elementus ir ju apibrezta potenciala.

INESA ALISTRATOVAITE

Doctor of the Humanities (arch.), Assoc Prof, Dept of Urban Design,Vilnius Gediminas Technical University (VGTU), Pylimo g. 26/Traku g. 1, st. 1/26, LT-01132 Vilnius, Lithuania. E-mail: inesa.al@gmail.com

Doctor of the humanities (arch.) (2005), Master of Architecture (2000), Bachelor of Architecture (1998), VGTU. Teaching: lectures on urban design, urban renewal and computer urban analysis (of GIS base). Publications: author of 7 research papers. Conferences: reports at 12 international and national conferences or seminars. Projects: author or coauthor of some special plans, several detailed layouts and building designs. Research interests: spatial layout structure of towns, urban morphology.

Inesa Alistratovaite

Urbanistikos katedra, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Pylimo g. 26/Traku g. 1, LT-01132 Vilnius, Lietuva, el. pastas: inesa.al@gmail.com
Territorial development indexes of Klaipedia city

Letele. Klaipedos miesto teritorijos pletros rodikliai

 Uzstatymo rodikliai
Kvartalo Uztatymo
indeksas morfotipas tankumas (%) intensyvumas
 (koef.)

bendri- sude- esa- progno esa- progno- esa- progno-
nis tinis mas zuojamas mas zuojamas mas zuojamas

 1 2 3 4 5 6 7 8

Uzstatymo
rodikliai Verti- Verti- Pasta-
 kaliu kaliu bos
aukstingumas statymo santykis
 (a.) budas su fonu

esa- progno-
mas zuojamas

 9 10 11 12 13
COPYRIGHT 2009 Vilnius Gediminas Technical University
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2009 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 Reader Opinion

Title:

Comment: 

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Alistratovaite, Inesa
Publication:Town Planning and Architecture
Article Type:Report
Geographic Code:4EXLT
Date:Jun 1, 2009
Words:8847
Previous Article:Architekturos riterio veiklos esencija.
Next Article:Legal significance of land property for territory planning/ Teisine zemes nuosavybes reiksme teritoriju planavimui.
Topics:

Terms of use | Copyright © 2015 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters