Printer Friendly

Browse Kavaliauskiene, Galina; Suchanova, Jelena

1-2 out of 2 article(s)
Title Type Date Words
"Read-to-write-tasks" in English for specific purposes classes/Skaitymo ir rasymo igudziu ugdymas anglu kalbos pratybose. Report Dec 1, 2010 3873
Portfolio at tertiary level--lifelong learning tool/Aplanko metodas universitetuose--budas mokytis visa gyvenima. Report Jun 1, 2009 2573

Terms of use | Copyright © 2015 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters