Printer Friendly

Browse Girkus, Romualdas; Lukosevicius, Viktoras

1-2 out of 2 article(s)
Title Type Date Words
Reflection of European Sarmatija in early cartography/Europine Sarmatija ankstyvojoje kartografijoje. Report Sep 1, 2010 3523
First Lithuanian map of Suvalkija/Pirmasis lietuviskas Suvalkijos zemelapis. Report Sep 1, 2009 2226

Terms of use | Copyright © 2016 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters