Printer Friendly

Browse Girdzius, Rokas; Kaklauskas, Gintaris; Zamblauskaite, Renata; Jakubovskis, Ronaldas

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
A short-term deformation analysis method of flexural reinforced concrete members/ Naujasis lenkiamojo gelzbetoninio elemento, veikiamo trumpalaikes apkrovos, kreiviu apskaiciavimo metodas. Report Sep 1, 2011 3734

Terms of use | Copyright © 2016 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters