Printer Friendly

Apribojimu teorijos taikymo organizaciju projektinese strukturose specifika/Application of the theory of constraints in project based structures.

Ivadas

Siandieniniame verslo pasaulyje projektu valdymas, kaip problemu sprendimo budas, taip ispopuliarejo, kad tapo viena pagrindiniu organizaciju strategijos igyvendinimo priemoniu. Didejant projektu apimtims ir sudetingumui, grieztejant reikalavimams materialiniams, finansiniams ir darbo istekliams, projektu darbu Darbu is a village in the municipality of Øvre Eiker, Norway. Its population (2005) is 451.  ir rezultatu kokybei iskilo ir geriausio projektu valdymo metodo dilema. Siekiant issamiai istirti viena is ryskiausiu pastarojo meto vadybos tendenciju, pirmiausia reiketu susipazinti su viena is naujausiu projektu valdymo metodiku ir jos taikymo imoniu projektinems strukturoms specifika.

Straipsnio tikslas--nustatyti projektu valdymo ypatumus remiantis apribojimu teorijos koncepcijomis. Siekiant iskelto tikslo sprendziami sie uzdaviniai:

--isanalizuoti trilypio projekto tikslo valdyma apribojimu teorijos kontekste;

--suformuoti tradicinio ir apribojimu teorija gristo projektu valdymo lyginamaja analize;

Straipsnyje analizuojant apribojimu teorija grista projektu valdyma buvo naudojamas bendramokslinis tyrimo metodas--literaturos analize.

Apribojimu teorija ir jos taikymo organizaciju projektinese strukturose ypatumai

Apribojimu teorijos (ang. The Theory of Constraints Theory of Constraints (TOC) is an overall management philosophy that aims to continually achieve more of the goal of a system. If that system is a for-profit business, then the goal is to make more money, both now and in future. ) koncepcija, kaip gamybines strukturos valdymo tobulinimo metodika, 1984 m. pirma karta Karta can mean:
 • The Kraton of Sultan Agung of Mataram in Java of the early 1600s - on the banks of the River Oyo.
 • A goddess in Latvian mythology
 • KARTA Center - a notable Polish NGO
 naudojo Eliyahu M. Goldratt Eliyahu M. Goldratt (1948 - ) is an Israeli physicist turned business consultant, the originator of the Theory of Constraints (abbreviation: TOC). He claims that he applied the scientific method to resolving some permanent problems of organizations.  ir Jeff Cox Jeffrey Lindon Cox (born November 9, 1955 in Los Angeles, California) is a Major League Baseball third base coach for the Pittsburgh Pirates. Previously, Cox was a backup second baseman for the Oakland Athletics during the 1980 and 1981 seasons. He batted and threw right handed.  savo noveleje "The Goal". 1998 m. TOC buvo pritaikyta projektinei aplinkai valdyti. Teorijos autorius E. M. Goldratt i TOC zvelgia kaip i bendraja organizacijos valdymo teorija, grista paprasta ir efektyvia grandines analogija, kurios stipruma nusako silpniausia grandis--"butelio kakliukas".

Anot Goldratt (2002) ir Leach (2000), esmines projektu problemos yra sutelktos ties projekto trilypio tikslo demenimis. Projektu valdyma taip pat sunkina neapibreztumas, tad TOC sioms problemoms spresti siulo kritines grandines valdymo metoda.

TOC siulomas projektu valdymo procesas pirmiausia prasideda projekto planavimu, kurio metu nustatomi projekto tikslai, sudaromi detalizuoti ju igyvendinimo planai, identifikuojamas "butelio kakliukas". Siame etape E`tape´

n. 1. A public storehouse.
2. (Mil.) Supplies issued to troops on the march;
3. In Russia, a prison or stockade for the confinement of prisoners in transit.
 svarbu kuo issamiau ivertinti visus neapibreztumus, su kuriais gali Gali can refer to:
 • Gali, a town in Abkhazia, Georgia
 • Toa Gali, a hero in Lego's Bionicle storyline
 • a Tsa-la-gi (Cherokee) linking verb
 buti susiduriama, nustatyti tiketinus vieno ar kito darbo atlikimo terminus Terminus (tûr`mĭnəs), in ancient Rome, both the boundary markers between properties and the name of the god who watched over boundaries. , nustatyti galutini projekto pabaigos termina. Sio etapo pabaigoje visiems projekto dalyviams turi buti aisku, kas turi buti padaryta ir kokie Kokie (胃宿) is a Byakko celestial warrior created by Yuu Watase in her manga Fushigi Yugi. Statistics
 • Character: "Stomach"
 • Constellation: Aries


Fushigi Yūgi (Yuu Watase)
 reikalavimai keliami galutiniam darbo rezultatui gauti (Jacob Jacob (jā`kəb), in the Bible, ancestor of the Hebrews, the younger of Isaac and Rebecca's twin sons; the older was Esau. In exchange for a bowl of lentil soup, Jacob obtained Esau's birthright and, with his mother's help, received the blessing  2001).

Projekto tvarkarascio valdymas. Projekto ivykdymo laika Laika (from Russian: Лайка, a breed of dog, literally: "Barker") was a Russian space dog which became the first living creature from Earth to enter orbit.  lemia kritinis kelias--ilgiausia priklausomu etapu grandine (2 pav.), taciau, be kritinio kelio, dar reikia ivertinti projektu kai kuriu istekliu ribotuma (1 pav., "butelio kakliukas"), del kurio tam tikri Tikri may refer to:
 • Tikri in Uttar Pradesh, India
 • Tikri in North-West Frontier Province, Pakistan
 projektai ar ju etapai (1 pav. etapu trukme dienomis vaizduoja skaiciai) turi vykti vienas po kito.

[FIGURE 1 OMITTED]

1 paveiksle vaizduojama, kaip sudaroma projektu seka atsizvelgiant i imones apribojima. Del to projektu (pvz., pirmo, antro ir trecio), kuriuose privalo dalyvauti imones "butelio kakliukas", eiles tvarka naturaliai tampa nuosekli, t. y. kai "butelio kakliukas" padaro visus darbus pirmame projekte, pradeda darbus antrame projekte, veliau analogiskai--ir treciame projekte. Projektu eigos nuoseklumas priklauso nuo kitu veiksniu, pvz., nuo konkretaus projekto pabaigos termino, projekto svarbos ir t. t. Tokiu atveju, anot Goldratt (2002), Kendall Ken·dall , Edward Calvin 1886-1972.

American biochemist. He shared a 1950 Nobel Prize for discoveries concerning the hormones of the adrenal cortex.
 (2001) ir Karp KARP Korean Association of Retired Persons  (2002), ilgiausia grandine susides is grandziu, priklausanciu nuo kelio, ir grandziu, priklausanciu nuo istekliaus. Ji bus vadinama "kritine grandine". Bet koks velavimas "kritineje grandineje" lemia projekto velavima, tad labai svarbu tiksliai nustatyti projekto kritini kelia ir silpniausia projekto proceso Proceso is the Spanish language word for "process". This term may refer to:
 • Proceso, a Mexican political magazine.
 • National Reorganization Process (Proceso de Reorganización Nacional), the dictatorship that ruled Argentina between 1976 and 1983.
 grandi.

"Kritiniam keliui" projektineje aplinkoje apsaugoti TOC naudojami "buferiai". "Butelio kakliuko buferiu" apsaugomas organizacijos "butelio kakliukas", kur "ne-kritinis kelias" kertasi su "kritiniu keliu", naudojami "maitinimo buferiai" (2 pav.). Jiems sudaryti dazniausiai perpus mazinamas pradinis kiekvienam maitinimo keliui skirtas laiko ivertinimas. 2 paveiksle pateikta paprasto projekto schema pagal TOC.

[FIGURE 2 OMITTED]

2 paveiksle matyti, kad "kritinio kelio" pabaigoje po paskutines uzduoties pasitelktas papildomas buferis, kuris, vadinant E. M. Goldratt terminais, yra "projekto buferis". Jis skirtas galutiniam projekto baigimo terminui apsaugoti. "Projekto buferis" sudaromas is islaisvintu kiekvieno projekto etapu laiko atsargu, kurios dazniausiai sudaro apie 30-50 % visos "kritines grandines" laiko, taciau, ivertinus ivairia rizika, sis "projekto buferio" dydis gali kisti (Kendall 2001). "Maitinimo buferis" apsaugo kritini kelia nuo velavimo, pasitaikancio tam tikruose "nekritiniuose keliuose", taciau net ir esant atsitiktinumams, kai del ju sukeltas velavimas "nekritiniuose keliuose" virsija "maitinimo buferi" ir persikelia i "kritini kelia", projekto baigimo data lieka apsaugota "projekto buferio" (Goldratt 2002). Galima sakyti, kad vadovaujantis TOC, projekte numatomi papildomi saugikliai, padedantys apsaugoti galutine projekto baigimo data ir imones isipareigojimus.

Darbu sinchronizavimas. Darbu sinchronizavimo sistemos Esme--efektyviai valdyti tiek jau vykdomu, tiek nauju nepradetu projektu seka. Tam TOC valdant projektus atsisakoma daugiaprogramio rezimo ir vienu metu dirbama tik su vienu projektu. Vykdomu projektu seka TOC dazniausiai sudaroma atsizvelgiant i galutine projekto baigimo data ar projekto svarba. Darbu sinchronizavimo procese svarbu ivertinti turimus pajegumus, imones galimybes uzbaigti projekta iki numatytos pirmines projekto uzbaigimo datos. Tam tikslui turi buti suderinti projekto eigos tvarkarasciai, o tik tada paskirta galutine projekto baigimo data, numatoma imones ir uzsakovo sutartyje (Jacob 2001).

Kontrole. TOC siuloma projektu kontrole sutelkta ne i vertinimo taskus ar uzduotis, o i visa projekto vykdymo cikla, kuriame siekiama kontroliuoti visus trilypio tikslo demenis. Laiko kontrole paprastai atliekama per "buferiu" valdyma. Projektu vadovas stebi visus "nekritinius" ir "kritinius kelius", atitinkamai reguliuoja "projekto buferio" dydi. Jei "kritinio kelio" etapas baigiamas anksciau, "projekto buferis" didinamas, jei ne -mazinamas. Siekiant pastebeti pralaiduma ribojancius isteklius, stebimi "maitinimo buferiai" (Goldratt 2002).

TOC kontroles procesas taip pat rodo ir projekto rezultato kokybe, jai pasiekti panaudotus finansinius isteklius. Reikalaujama, kad kokybe kiekviename "kritinio kelio" etape atitiktu nustatytus reikalavimus (3 pav.), ir tik tada projektas butu perduodamas i kita etapa.

[FIGURE 3 OMITTED]

3 paveiksle vaizduojama tipine TOC projektu kokybes kontroles schema. Pirmiausia is uzsakovo suzinoma, kokia galutinio rezultato kokybe yra reikalinga. Ji imama kaip matas, kuriuo vadovaujamasi visame projekto vykdymo procese. Paprastai projekto pabaigoje dar karta tikrinama, ar rezultato kokybe sutampa su uzsakovo norima kokybe.

Toks ribojimu teorijos siulomas kokybes valdymas imanomas del to, kad sumazinus projekto laiko trukme ir is dalies atsisiejus nuo projekto biudzeto valdymo, daugiau demesio galima skirti norimai rezultato kokybei pasiekti.

"Kritines grandines" strategija islaidu atzvilgiu yra nukreipta i visos organizacijos ar viso projekto optima-luma ir siekiamo projekto pralaidumo uztikrinima. Islaidos, anot TOC, nera prioritetas, tad neefektyvus kai kuriu istekliu naudojimas, turintis nauda bendrajam projekto rezultatui, yra naudingas. Pavyzdziui, jei del projekto islaidu didinimo labai sutrumpetu projekto vykdymo trukme, butu laikomas efektyviu sprendimu. Vadovaujantis Kendall (2001), biudzeto kontrolei vykdyti, labai svarbu, kad visi dalyvaujantieji projekte butu ispeti del finansiniu padariniu neivykdzius projekto laiku. Apskritai kontroliuojant projekto biudzeta dazniausiai atsispindi "sistemos apribojimo" alternatyvos, projektui vykdyti naudojami finansiniai istekliai.

"Estafetes perdavimas". Viena is pagrindiniu ideju, kuria remiasi TOC,--"Relay Runner work ethic work ethic
n.
A set of values based on the moral virtues of hard work and diligence.


work ethic
Noun

a belief in the moral value of work
" (Jacob 2001). Sis valdymo metodas reikalauja is personalo pradeti etapu darbus kaip imanoma anksciau, jei tai imanoma pagal tvarkarasti, ir juos visiskai pabaigti. Darbas nuolat kontroliuojamas--kada vienas etapas bus baigtas ir prasides kitas. Darbo istekliai turi derintis tarpusavyje ir buti is anksto pasirenge pradeti darba. Anot Jacob (2001), siems pokyciams tradicineje organizacijoje igyvendinti reikia dvieju esminiu permainu:

--itikinti personala atsisakyti tradiciskai paplitusio daugiaprogramio rezimo;

--sukurti organizacine aplinka, kurioje butu keiciamasi informacija tiek anksti baigus uzduoti, tiek esant vykdymo sunkumams del kuriu veluojama.

Eliminavus sias tradiciniams projektu valdymo metodams budingas su personalu mastysena susijusias problemas ir tinkamai valdant darbu perdavimo projekto etapu procesus, galima pasiekti stulbinamu projekto vykdymo efektyvumo rezultatu.

Apribojimu teorijos ir tradicinio projektu valdymo lyginimas

Apzvelgus tradicinio projektu valdymo, kuri palaiko PMBOK PMBOK Project Management Body of Knowledge (Project Management Institute, Inc.)  (2004) autoriu kolektyvas, ir naujojo projektu valdymo, kuri siulo Goldratt (2002); Leach (2000); Patrick (1998); Karp (2002); Kendall (2001) ir kt., suformuluotas trilypio projekto tikslo valdymo lyginimas (1 lentele).

Vadinasi, TOC pagristas projektu valdymas yra vienas is budu geriausio trilypio projekto tikslo sudedamuju daliu proporcijai pasiekti, pagrindiniams projektu valdymo trukumams isvengti.

Isvados

Isanalizavus apribojimu teorijos taikymo organizaciju projektineje strukturoje specifika, galima daryti sias isvadas:

1. Apribojimu teorija pagristas sisteminis projektu valdymas ypatingas del stipraus planavimo proceso, ypatingos tvarkarascio valdymo metodikos, darbu sinchronizavimo, kontroles ir perimamumo. Siu procesu metu naikinami svarbiausi tradicinio projektu valdymo metodo trukumai.

2. Apribojimu teorijos idejomis gristas projekto trilypio tikslo valdymas leidzia pasiekti trumpiausia projekto ivykdymo laika, reikalavimus atitinkancia kokybe ir rezultatus atitinkanti projekto biudzeta.

Apibendrinant galima teigti, kad naudojant apribojimu teorija projektinese strukturose didinamas ju efektyvumas.

Literatura

Goldratt, E. M. 2002. Kritine grandine. Vilnius: DAKRA. 271 p. ISBN ISBN
abbr.
International Standard Book Number


ISBN International Standard Book Number

ISBN n abbr (= International Standard Book Number) → ISBN m 
 9985-78-753-6.

Jacob, D. B.; McClelland, W. T. 2001. Theory of Constraints Project Management. [Interaktyvus]. [ziureta 2009 m. sausio 04 d.]. Prieiga per interneta: http://www.goldratt.com/ toctpwhitepaper.pdf.

Karp, D. 2002. Critical chain project mangement. Why it delivers such tremendous results. [Interaktyvus]. [ziureta 2008 m. sausio 08 d.]. Prieiga per interneta: <http://southernaztoc.com/results.pdf>.

Kendall, G. I.; Pitagorsky, G.; Hulett, D. 2001. Integrating Critical Chain and the PMBOK Guide. International Insti tute for Learning, Inc. [Interaktyvus]. [ziureta 2009 m. sausio 06 d.]. Prieiga per interneta: <http://logmgt.nkmu. edu.tw/news/articles/criticalChainPMBOK.pdf>.

Leach, L. P. 2000. Critical Chain Project Management Improves Project Performance. [Interaktyvus]. [ziureta 2009 m. sausio 06 d.]. Prieiga per interneta: <http:// www.advancedprojects.com/CCPM/PMJOURN_R8.PDF>.

Patrick, F. S. 1998. Work expands to fill (and often exceed) the time allowed. Critical Chain Scheduling and Buffer buffer, solution that can keep its relative acidity or alkalinity constant, i.e., keep its pH constant, despite the addition of strong acids or strong bases.  Management. [Interaktyvus]. [ziureta 2009 m. sausio 04 d.]. Prieiga per interneta: <http://www.focusedperformance. com/articles/CCBM_PM.pdf>

Project Management Institute 2004. A guide to the project management body of knowledge The Project Management Institute (PMI) published the first Project Management Body of Knowledge Guide as a white paper in 1987 in an attempt to document and standardize generally accepted project management information and practices[1]. : PMBOK guide. 3rd ed. Pennsylvania Pennsylvania (pĕnsəlvā`nyə), one of the Middle Atlantic states of the United States. It is bordered by New Jersey, across the Delaware River (E), Delaware (SE), Maryland (S), West Virginia (SW), Ohio (W), and Lake Erie and New York : Four Campus Boulevard. 403 p. ISBN 1-930699-45-X.

Martynas Sarapinas (1), Vytautas Pranas Sudzius (2)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

El. pastas: (1) martynassarapinas@yahoo.com; (2) vytautas.sudzius@vv.vgtu.lt
1 lentele. Trilypio projekto tikslo valdymo tradicines ir TOC
teoriju lyginimas

Table 1. Management of the triple objective of the project in the
context of traditional theories and comparison with TOC

Veiksnys   Tradicinis projektu valdymas

Laikas    Laiko valdymas remiasi
       "kritiniu keliu", kuriame visi etapai
       apsaugomi laiko atsargomis.
       Pasireiskia sios su laiko
       valdymu susijusios problemos:
       - studento sindromas;
       - daugiaprogramis rezimas;
       - etapu tarpusavio priklausomybe

Islaidos   Dazniausiai siekiama minimaliu
       bendru projekto islaidu,
       nes tiek laikas, tiek biudzetas
       daznai buna riboti

Kokybe    Kokybe neatsiejama projekto
       trilypio tikslo dalis, kuriai
       pasiekti skiriamos pastangos,
       dazniausiai priklauso nuo
       konkretaus projekto. Dazniausiai
       siekiant greitesnio rezultato
       ji yra mazinama

Veiksnys   TOC projektu valdymas

Laikas    Laiko valdymas grindziamas
       "kritines grandines" valdymu
       dymu pasitelkiant "buferius".
       Pastarieji iterpiami strateginese
       projekto vietose siekiant
       apsaugoti: sistemos
       apribojima, ribotus isteklius,
       "kritine grandine", projekto
       baigimo termina

Islaidos   Apribojimu teorija islaidu
       nelaiko pagrindiniu prioritetu.
       Siekiama viso projekto optimumo.
       Apskritai projekto
       biudzeto kontroleje dazniausiai
       atsispindi "sistemos
       apribojimo" naudojimo
       alternatyvos, projektui vykdyti
       pasitelkiami finansiniai istekliai

Kokybe    Kokybe apribojimu teorijoje
       suvokiama kaip matas.
       Reikalaujama, kad kiekviename
       projekto vykdymo
       etape kokybe atitiktu vertinimo
       kriterijus, ir tik tada
       projektas butu perduodamas
       kitam etapui
COPYRIGHT 2009 Vilnius Gediminas Technical University
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2009 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 Reader Opinion

Title:

Comment: 

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Sarapinas, Martynas; Sudzius, Vytautas Pranas
Publication:Science - Future of Lithuania
Article Type:Report
Geographic Code:4EXLT
Date:May 1, 2009
Words:1650
Previous Article:Verslo salygu palankumo vertinimo problema/The problem of the ease of doing business assessment.
Next Article:Verslo internacionalizavimo modeliai/Models of business internationalisation.
Topics:

Terms of use | Copyright © 2014 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters